Liviu-Ionuț Moșteanu
Liviu-Ionuț Moșteanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 3 juin 2024
speeches of:Liviu-Ionuț Moșteanu
records found:875 in 193 plenary debates
total video time:4h17m16s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2024
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen (PL-x 62/2024) (adoptat); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 2024 04m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 261/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării și funcționării serviciilor de informații în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată (Pl-x 189/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 2024 04m18s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (PL-x 215/2024) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România - Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență B - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 1 februarie 2024 și la Luxemburg la 5 februarie 2024 (PL-x 233/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării și funcționării serviciilor de informații în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată (Pl-x 189/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2024
relevant paragraphes
  Chemarea la ordine a domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2024 00m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2023 pentru modificarea art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum și pentru reglementarea modalității de executare a unor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (PL-x 814/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 23, 2024 01m28s
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Numirea unor membri ai Plenului Consiliului Concurenței, cu nominalizarea funcțiilor (prin vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 22, 2024 01m15s
relevant paragraphes
  Dezbateri privind numirea unor membri ai Plenului Consiliului Concurenței, cu nominalizarea funcțiilor. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (PL-x 451/2015) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2024 01m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (PL-x 338/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea modificării și prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 2024 05m38s
relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisei pentru buget, finanțe și bănci, Comisei pentru industrii și servicii, Comisei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei juridică, de disciplină și imunități în paralel cu plenul, pentru a dezbate Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 (PL-x 700/2023). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 (PL-x 700/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2024
relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 2024 01m19s
relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2024
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 54 de deputați (MS 2/2024) (respinsă). relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 26, 2024 01m14s
relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii de pe ordinea de zi a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L100/22.02.2022, Pl-x 70/2022) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2024 01m14s
relevant paragraphes
  Intervenții cu privire la subiecte de actualitate. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea alin. (1) și (2) ale art. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților (PHCD 12/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru conferirea lui Aurel Vlaicu a titlului de Erou al Națiunii Române (PL-x 49/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2024 02m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 921 alin. (2) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 759/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (PL-x 101/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Respingerea solicitării de retrimitere la comisii a Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (PL-x 101/2024). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2023 pentru completarea art.21 din Legea nr.156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie (PL-x 6/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2023 pentru completarea art. 21 din Legea nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie (PL-x 6/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 68/2023) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2024
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Ministrul Boloș, inventatorul și păzitorul «taxei pe boală», trebuie să plece cu taxele lui inventate cu tot", inițiată de 54 de deputați (MS 1/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 27, 2024 00m33s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri, reexaminată, la cererea Președintelui României (PL-x 226/2022/2023) (adoptată); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2024 00m28s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Ministrul Boloș, inventatorul și păzitorul «taxei pe boală», trebuie să plece cu taxele lui inventate cu tot", inițiată de 54 de deputați. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) COM (2023) 634 (PHCD 7/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 16 juin 2024, 20:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro