Vasile-Daniel Suciu
Vasile-Daniel Suciu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 11 juin 2024
speeches of:Vasile-Daniel Suciu
records found:12222 in 166 plenary debates
total video time:59h45m42s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 2024 23m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor (PL-x 518/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 (Pl-x 103/2024) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2023 pentru efectuarea plății anuale, în baza Acordului privind achiziția publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituțiile naționale beneficiare (PL-x 524/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Solicitarea cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru completarea art. 35 alin. (8) din Legea învățământului superior nr. 199/2023 (Pl-x 140/2024; aprobată). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 291/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu -Ura nu își are locul aici: o Europă unită împotriva urii - JOIN (2023) 51 (PHCD 41/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind apărarea democrației COM (2023) 630 (PHCD 39/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu - Ura nu își are locul aici: o Europă unită împotriva urii - JOIN (2023) 51 (PHCD 41/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2023 pentru efectuarea plății anuale, în baza Acordului privind achiziția publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituțiile naționale beneficiare (PL-x 524/2023) (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 161/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 291/2024; retras); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor (PL-x 518/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (reformare) COM (2024) 60 (PHCD 40/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind apărarea democrației COM(2023) 630 (PHCD 39/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (reformare) COM(2024) 60 (PHCD 40/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în paralel cu plenul, în vederea dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (PL-x 236/2024). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 161/2024) (adoptat); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 30, 2024 31m34s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru schimbarea denumirii Universității "Danubius" din Galați (PL-x 44/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat (Pl-x 156/2019) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare (PL-x 66/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 193/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2024 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 79/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2023 pentru completarea art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 640/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 191/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative (PL-x 592/2018) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2024 privind aprobarea plății sumelor restante provenite din cotizații anuale către organizații internaționale din domeniul transportului naval (PL-x 85/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 92/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 4/2024) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 120/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 alin. (4) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (Pl-x 358/2022) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (PL-x 142/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2023 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuții financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe (PL-x 60/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice (PL-x 97/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 372/2023) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii (PL-x 388/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării și funcționării serviciilor de informații în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor (Pl-x 189/2024) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 32/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2023 pentru modificarea art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum și pentru reglementarea modalității de executare a unor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (PL-x 814/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2021 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 383/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru utilizarea vehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial, precum și pentru completarea art. 6 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 156/2019) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2024 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 79/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 193/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 76/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România - Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență B - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 1 februarie 2024 și la Luxemburg la 5 februarie 2024 (PL-x 233/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 728/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul Legii nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor (PL-x 419/2023) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2022 pentru completarea anexei nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 106/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2023 pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim (PL-x 752/2023) (adoptat); relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2024 18m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2023 pentru completarea art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 640/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 372/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Chemarea la ordine a domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru. relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și a Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în paralel cu plenul, în vederea dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (PL-x 236/2024). relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în paralel cu plenul, pentru a dezbate Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 177/2019). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2024 17m20s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Radu-Vicențiu Grădinaru - declarație politică intitulată "Un spital nou-nouț, cu lacătul pe ușă de patru ani"; relevant paragraphes
    Apjok Norbert - declarație politică având ca temă sărbătorirea Zilei Pământului; relevant paragraphes
    Dumitrina Mitrea - declarație politică intitulată "Sănătatea românilor, pe marginea prăpastiei"; relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 191/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Nicolae Roman - declarație politică intitulată "Români pentru România - [Amăgiri]"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice (PL-x 97/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2023 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuții financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe (PL-x 60/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2024 privind aprobarea plății sumelor restante provenite din cotizații anuale către organizații internaționale din domeniul transportului naval (PL-x 85/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Oana-Marciana Özmen - declarație politică având titlul "Eficiența energetică - componentă principală a dezvoltării durabile prin adoptarea de practici sustenabile în domeniul construcțiilor"; relevant paragraphes
    Mircia Chelaru - declarație politică intitulată "De cine și de ce trebuie apărată Armata Română?"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2022 pentru completarea anexei nr. 51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 106/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2023 pentru modificarea art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum și pentru reglementarea modalității de executare a unor hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (PL-x 814/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Alin-Gabriel Apostol - declarație politică având titlul "PSD și PNL au un dispreț profund față de bucureșteni"; relevant paragraphes
    Mihai Ioan Lasca - declarație politică având ca temă adoptarea, de către Parlamentul European, a Pactului Migrației și Azilului; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative (PL-x 592/2018) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru schimbarea denumirii Universității "Danubius" din Galați (PL-x 44/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (PL-x 388/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2021 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 383/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor (PL-x 419/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Radu Tudor Ciornei - declarație politică intitulată "Deranjăm, deci existăm!"; relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2024 23m57s
relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în paralel cu plenul, în vederea dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 462/2018). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2022 pentru completarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 728/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare (PL-x 66/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 76/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Virgil Alin Chirilă relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 4/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 120/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (PL-x 142/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România - Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență B - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 1 februarie 2024 și la Luxemburg la 5 februarie 2024 (PL-x 233/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 17 alin. (4) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (Pl-x 358/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2023 pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim (PL-x 752/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 92/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 32/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
  Marcarea Zilei Prieteniei dintre România și Republica Federală Germania. relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Daniel-Florin Ghiță relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2024 17m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest COM (2023) 691 (PHCD 25/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Intervenția în nume personal a domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru privind neapartenența sa la Grupul parlamentar al minorităților naționale. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice (PL-x 563/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului "Europa în mișcare" -oportunități de mobilitate în scopul învățării pentru toți COM (2023) 719 (PHCD 20/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 208 alin. (11) și anexei din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 (Pl-x 772/2023) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar și a Legii nr. 199/2023 a învățământului superior (Pl-x 778/2023) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Cătălin-Zamfir Manea, reprezentantul Asociației Partida Romilor "Pro-Europa", cu ocazia celebrării Zilei internaționale a romilor. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2023 privind politica de extindere a UE COM (2023) 690 (PHCD 24/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 698/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 106/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr. 199 din 4 iulie 2023 (Pl-x 779/2023) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 199/2023 privind învățământul superior (Pl-x 741/2023) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ordinii și siguranței publice (Pl-x 776/2023) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră (PL-x 523/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (PL-x 12/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 2024 19m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (PL-x 649/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 205/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Intervenții având ca subiect Masacrul de la Fântâna Albă și păstrarea unui moment de reculegere în memoria martirilor poporului român. relevant paragraphes
  Informare privind activarea doamnei deputat Cristina Camelia Rizea în cadrul Grupului parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităților tehnice necesare funcționării sistemului informatic al Ministerului Finanțelor (PL-x 7/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor-Abordarea deficitelor de medicamente în UE COM (2023) 672 (PHCD 17/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind stadiul evoluției deceniului digital 2023 COM (2023) 570 (PHCD 19/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind mobilitatea competențelor și a talentelor COM (2023) 715 (PHCD 16/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (PL-x 649/2023) (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 205/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităților tehnice necesare funcționării sistemului informatic al Ministerului Finanțelor (PL-x 7/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2023 privind derularea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială în domeniile apărării și securității, înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 102/2024) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Respingerea solicitării de retrimitere la comisii a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind domeniul străinilor și azilului în România (PL-x 416/2023). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind mobilitatea competențelor și a talentelor COM (2023) 715 (PHCD 16/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate COM (2023) 641 (PHCD 14/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind stadiul evoluției deceniului digital 2023 COM (2023) 570 (PHCD 19/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind foaia de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate COM (2023) 641 (PHCD 14/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor-Abordarea deficitelor de medicamente în Uniunea Europeană COM (2023) 672 (PHCD 17/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2024 01m48s
relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2023. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe (PL-x 18/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2024 02m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "Odele pentru Ceaușescu nu salvează agricultura românească", inițiată de 54 de deputați (MS 2/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2024 20m31s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Radu-Marcel Tuhuț - declarație politică intitulată "Comunitățile din munții Apuseni au nevoie de stimulente pentru crearea de noi locuri de muncă"; relevant paragraphes
    Mihai Weber - declarație politică: "România a câștigat în dosarul [Roșia Montană], în care Gabriel Resources cerea despăgubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari!"; relevant paragraphes
    Cătălin-Zamfir Manea - declarație politică-apel pentru implementarea unui program național de electrificare și a unui registru electronic pentru evidența gospodăriilor fără acces la energie electrică; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel (PL-x 147/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 70/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Daniel-Codruț Blaga - declarație politică: "Numiri explozive la Uzina Mecanică de la Mija"; relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ion-Marian Lazăr - declarație politică: "Noul terminal al Aeroportului Internațional [Henri Coandă], între promisiuni și realitate"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca Ziua Prieteniei dintre România și Republica Federală Germania (PL-x 173/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - declarație politică privind susținerea românilor din diaspora; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 657/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Lilian Scripnic - declarație politică intitulată "[Roșia Montană], laude fără temei"; relevant paragraphes
    Cristian-Paul Ichim - declarație politică având titlul "România are nevoie de o reformă profundă în ceea ce privește organizarea și funcționarea școlilor de șoferi"; relevant paragraphes
    Radu-Vicențiu Grădinaru - declarație politică având ca subiect "Copiii cu dizabilități din România sunt copiii noștri!!"; relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale, precum și pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 8/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (PL-x 169/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Alin-Gabriel Apostol - declarație politică având tema "PSD a călcat pe BEC"; relevant paragraphes
    Adrian Giurgiu - declarație politică făcând referire la implicarea unor politicieni români în promovarea afacerii "Roșia Montană"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 451 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 (PL-x 370/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Varol Amet - intervenție intitulată "Nawrezul - sărbătoarea sosirii primăverii în cadrul comunității turco-tătare din România"; relevant paragraphes
    Virgil Alin Chirilă - declarație politică: "Măsurile Guvernului Ciolacu și proiectele parlamentarilor social-democrați au determinat o scădere a prețurilor la alimente și o predictibilitate financiară"; relevant paragraphes
    Dragoș Gabriel Zisopol - intervenție reliefând importanța zilei de 25 martie pentru elenism și relațiile strânse dintre Grecia și România; relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2024 16m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (PL-x 102/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Nicolae-Miroslav Petrețchi relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (PL-x 239/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (PL-x 737/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Daniel-Florin Ghiță relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 18/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman (PL-x 190/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru privind semnificația zilei de 17 martie 1861 în istoria formării statului italian. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Odele pentru Ceaușescu nu salvează agricultura românească", inițiată de 54 de deputați. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar (PL-x 36/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Ben-Oni Ardelean în cadrul Grupului parlamentar al PNL. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (PL-x 148/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Discuții procedurale cu privire la ordinea de zi. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 162/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2024 04m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 489/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum și pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 738/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 795/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (PL-x 373/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2020 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (PL-x 408/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2024 02m45s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Ministrul Boloș, inventatorul și păzitorul «taxei pe boală», trebuie să plece cu taxele lui inventate cu tot", inițiată de 54 de deputați (MS 1/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind numirea domnului deputat Alexandru-Iulian Badea în funcția de vicelider al Grupului parlamentar al PSD. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 27, 2024 16m18s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihai Ioan Lasca - declarație politică având ca subiect poziția României față de intervenția militară a Rusiei în Ucraina; relevant paragraphes
    Filip Havârneanu - declarație politică intitulată "PNL și PSD, din greșeală în greșeală pentru o educație catastrofală"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 445/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Kulcsár-Terza József-György - declarație politică având titlul "Ciolacu, mai rău ca Ceaușescu!"; relevant paragraphes
    Marius-Andrei Miftode - declarație politică intitulată "Comasarea PSD și PNL - reunirea familiei FSN-iste"; relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (PL-x 36/2023/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Alin-Gabriel Apostol - declarație politică având titlul "Împăratul Specialilor"; relevant paragraphes
    Cristian-Paul Ichim - declarație politică având titlul "Comasarea alegerilor din 9 iunie este un evident abuz de putere"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ (PL-x 417/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Anamaria Gavrilă - declarație politică intitulată "Răspunderea magistraților - sau cum o vrea CSM"; relevant paragraphes
    Daniel-Codruț Blaga - declarație politică având ca subiect problema aparatelor care sunt folosite pentru testele de droguri; relevant paragraphes
    Dan Tanasă - declarație politică intitulată "Ciolacu, un trădător ordinar de țară, o slugă model a UDMR"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România (PL-x 439/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea premiului național "Ambasador Mihnea Constantinescu" pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură (PL-x 531/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dumitru-Viorel Focșa - declarație politică intitulată "Guvernul României continuă discriminarea propriilor cetățeni"; relevant paragraphes
    Nicolae Roman - declarație politică având titlul "Români pentru România - [Atitudine de neînțeles]"; relevant paragraphes
    Daniel-Liviu Toda - declarație politică având ca temă necesitatea revitalizării Aeroportului Internațional "Traian Vuia" din Timișoara; relevant paragraphes
    Valentin-Ilie Făgărășian - declarație politică intitulată "Stabilitatea politică aduce beneficii economiei și dezvoltării țării"; relevant paragraphes
    Ștefan-Iulian Lőrincz - "Apel pentru modernizarea legislației electorale: o perspectivă critică asupra alegerilor din diaspora"; relevant paragraphes
    Boris Volosatîi - declarație politică intitulată "Doi ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a altor acte normative (PL-x 73/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 525/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Viorel Salan - declarație politică intitulată "Securitatea României și a Europei sunt interdependente"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare (PL-x 816/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Claudiu Manta - declarație politică având titlul "Producătorii agricoli și fermierii sunt și trebuie tratați ca și categorii strategice"; relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 19, 2024
relevant paragraphes
  Respingerea solicitării de retrimitere la comisie a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor (PL-x 652/2023). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024 20m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 815/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind contracararea amenințărilor potențiale reprezentate de drone COM (2023) 659 (PHCD 8/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A3 România - Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 noiembrie 2023 și la Luxemburg la 20 noiembrie 2023 (PL-x 1/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020; (PL-x 140/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei în contextul fenomenului deepfake (PL-x 471/2023) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Mircia Chelaru cu prilejul împlinirii a 160 de ani de când Parlamentul României a votat Legea pentru organizarea puterii armate a Principatelor Române. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 4/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Intervenții ale unor deputați membri ai Grupului parlamentar AUR cu privire la subiecte de actualitate. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) COM (2023) 634 (PHCD 7/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Solicitarea cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative privind modificarea și completarea alineatelor (2) și (5) ale art. 198 din Legea nr. 199 din 5 iulie 2023 a învățământului superior (Pl-x 574/2023) (aprobată). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizarea și viitorul muncii (PHCD 5/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic (PL-x 803/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 21/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (PHCD 6/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny"; PL-x 362/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Respingerea solicitării de retrimitere la comisie a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor (PL-x 652/2023). relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2024 39m35s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (PL-x 557/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană (PL-x 101/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dumitru Flucuș - declarație politică având titlul "Eroii rezistenței anticomuniste - interziși în București!"; relevant paragraphes
    Anamaria Gavrilă - declarație politică având ca temă protestele fermierilor și rezultatele acestora; relevant paragraphes
    Florian-Claudiu Neaga - declarație politică având ca temă "Ziua mondială de luptă împotriva cancerului"; relevant paragraphes
    Marian-Iulian Rasaliu - declarație politică intitulată "Munca de echipă și dialogul trebuie să primeze, nu campaniile de denigrare și clișeele politice"; relevant paragraphes
    Ana-Loredana Predescu - declarație politică intitulată "Adoptarea principiului suveranității alimentare ca parte a siguranței alimentare a României"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri (PL-x 551/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 41/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Valentin-Ilie Făgărășian - declarație politică intitulată "Climatul economic din România trebuie să rămână atractiv și competitiv. 2024 va fi un an fără impozite noi sau majorate!"; relevant paragraphes
    Radu-Vicențiu Grădinaru - declarație politică având titlul "DNA - vacanță «all inclusive» la Botoșani"; relevant paragraphes
  Respingerea solicitării de retrimitere la comisie a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor (PL-x 652/2023). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice (PL-x 761/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ion-Marian Lazăr - declarație politică intitulată "Grindeanu, atât s-a putut!"; relevant paragraphes
    Dănuț Aelenei - declarație politică despre "Comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare"; relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 551/2023) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către doamna deputat Alina Meclea. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind ordinul de protecție (PL-x 707/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă COM 558/2023 (PHCD 81/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Steluța-Gustica Cătăniciu - declarație politică având titlul "Siguranța copiilor trebuie să fie prioritatea noastră"; relevant paragraphes
    Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică având ca subiect împlinirea a 32 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Ucraina; relevant paragraphes
    Dan-Constantin Șlincu - declarație politică intitulată "PSD se ține de cuvânt și limitează adaosul comercial la alimentele de bază încă două luni"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, la 19 februarie 2013 (PL-x 773/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei în contextul fenomenului deepfake (PL-x 471/2023). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acțiune COM 577/2023 (PHCD 82/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 458/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I (PL-x 623/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 60/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 718/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene (PL-x 254/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Daniel-Liviu Toda - declarație politică având ca subiect comasarea alegerilor; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 60/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către doamna deputat Claudia Benchescu-Pecingină. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Viorel Salan - declarație politică intitulată "Extremism și demagogie - un tandem periculos pentru democrație"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 458/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 21 iunie 2019 (PL-x 735/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Oana-Marciana Özmen - declarație politică având titlul "Impactul industriei materialelor de construcții asupra eficienței energetice și a puterii de cumpărare a locuințelor"; relevant paragraphes
    Dragoș Gabriel Zisopol -declarație politică având ca temă "Ziua Mondială a Limbii Elene"; relevant paragraphes
    Daniel-Florin Ghiță - declarație politică având titlul "Minimalizarea cazului Dumitrescu nu face bine nimănui"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană (PL-x 101/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I (PL-x 623/2022.) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ștefan-Iulian Lőrincz - declarație politică intitulată "Dezastrul electoral la alegerile europarlamentare se va repeta: PNL și PSD împotriva diasporei"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 718/2023) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrare a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 722/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 41/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 3/2024) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Denisa-Elena Neagu - declarație politică având ca temă comasarea alegerilor; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, la 19 februarie 2013 (PL-x 773/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - declarație politică intitulată "Nevoia de stabilitate și dezvoltare durabilă"; relevant paragraphes
    Alin-Gabriel Apostol - declarație politică având titlul "PNL se comasează în PSD"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice (PL-x 761/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 2 și pentru modificarea și completarea art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 550/2023) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat (PHCD 1/2024) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 (Pl-x 560/2023) (respinsă). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Brian Cristian - declarație politică având ca temă "Haosul urbanistic din România"; relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Radu-Marcel Tuhuț - declarație politică intitulată "Adevărul despre Roșia Montană"; relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2023 1h13m50s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024 (PL-x 801/2023; L714/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2023 40m20s
relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor tragicului accident de la Odorheiu Secuiesc. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea art. I din Legea nr. 217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002 (PL-x 757/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 405/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni (PL-x 756/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile (PL-x 774/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art. 241 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 552/2019/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 755/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I" din Timișoara (PL-x 504/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară (PL-x 733/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Propunere de Declarație europeană privind deplasarea cu bicicleta COM (2023) 566 (PHCD 77/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 789/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 549/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 805/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (PL-x 602/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor COM (2023) 535 (PHCD 76 /2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (PL-x 247/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024 (PL-x 804/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024 (PL-x 804/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 18, 2023 11m26s
relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "Un ministru care minte nu poate gestiona Educația", inițiată de 56 de deputați (MS 7/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Radu-Iulian Molnar relevant paragraphes
    Nicolae-Miroslav Petrețchi relevant paragraphes
  Informare cu privire la faptul că Biroul permanent, având în vedere rapoartele Comisiei juridice, de disciplină și imunități adoptate la data de 11 decembrie 2023, a luat act de modul de soluționare a unui număr de sesizări având ca obiect probleme de conduită și disciplină parlamentară. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 19 juin 2024, 14:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro