Ovidiu-Cristian Iane
Ovidiu-Cristian Iane
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Ovidiu-Cristian Iane
records found:231 in 125 plenary debates
total video time:5h02m19s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2016 01m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 497/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016 01m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 69/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2016 03m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 272/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind diminuarea risipei alimentare (Pl-x 851/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2016 04m00s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" (Pl-x 97/2016) (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 95/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 193/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 01m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale (PL-x 271/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2016 01m18s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 222/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional ) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 (PL-x 268/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016 10m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 605/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (Pl-x 770/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 461/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 666/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 04m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 481/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 351 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014 (Pl-x 623/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL-x 59/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2016 03m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 52/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 805/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2016 00m36s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012) (adoptat) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 07m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 6/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ovidiu-Cristian Iane - exprimarea unor opinii despre Guvernul Cioloș; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 765/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 (Pl-x 35/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 21, 2016 05m25s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ovidiu-Cristian Iane - declarație politică pe tema adoptării legilor și pe tema alegerilor locale; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016 02m51s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u și art.32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 42/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 869/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2016 02m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2016 06m04s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ovidiu-Cristian Iane - declarație politică privind transformarea din ce în ce mai acută a PNL în fostul PDL; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 03m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 192/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.22 din 20.02.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.160 din 02.03.2016 (PL-x 542/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2016 03m18s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ovidiu-Cristian Iane - declarație politică intitulată "PNL și apetența după acronime"; relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016 03m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626 (PH CD 33/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate (Pl-x 301/2015). (adoptat) relevant paragraphes
  Discuții procedurale cu privire la Propunerea legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate (Pl-x 4/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership (PL-x 25/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 887/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2016 02m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă (Pl-x 469/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 31, 2016 04m16s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ovidiu-Cristian Iane - declarație politică despre "PNL și populismul discursului"; relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 25 may 2024, 7:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro