Remus-Florinel Cernea
Remus-Florinel Cernea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-02-2023
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Remus-Florinel Cernea
records found:657 in 166 plenary debates
total video time:9h52m54s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2016 00m55s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2016 03m16s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 449/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 174 alin. (6) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 347/2016) (adoptată) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2016 13m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului (Pl-x 191/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Art.48, alin.(1) și (2), din Legea nr.67/2004 din 25 martie 2004 (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 482/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2016 00m38s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a incompatibilității domnului deputat Victor Roman) (PH CD 105 /2016) (adoptat) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2016 01m04s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Și minciuna poate să ucidă!", inițiate de deputați aparținând Grupului parlamentar al PSD. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2016 01m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (PL-x 674/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016 00m33s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2016 03m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 (PH CD 96/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică" COM (2016) 230 (PH CD 91/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2016 02m06s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" (Pl-x 97/2016) (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (PL-x 626/2015), adoptată în procedură de urgență. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016 05m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind revenirea la denumirea oficială de "țigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă" (Pl-x 803/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2016 01m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 185/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016 05m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind impozitul specific unor activități (PL-x 26/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților a listei cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare la Curtea Constituțională. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 755/2015) (respinsă) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (PL-x 230/2008/2009) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (Pl-x 251/2010) (respinsă) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2016 05m20s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educația națională (Pl-x 182/2016). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație COM (2016)197 (PH CD 62/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2016 03m14s
relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului privind activitatea Autorității Electorale Permanente pe anul 2013. relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului Autorității Electorale Permanente privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 10m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 481/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 443/2014). (respins) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2016 02m32s
relevant paragraphes
  Informarea Grupului parlamentar al PSD privind constatarea încetării de drept a calității de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent a domnului deputat Ștefan Valeriu Zgonea.

Prezentarea punctului de vedere al Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului referitor la solicitarea Grupului PSD din Camera Deputaților cu privire la dispozițiile art. 32 alin.(3) din Legea nr. 96/2006.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților. (PH CD 54/2016).

relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (PL-x 579/2015). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 02m35s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015) (adoptată) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare (PL-x 840/2015) (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) (respins) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2016 06m32s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (PL-x 230/2008/2009). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 450/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Amânarea votului final (inexistența cvorumului) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 52/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2016 03m07s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației COM (2016) 166 (PH CD 45 /2016) (adoptat) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 44/2016) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 10, 2016 01m15s
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 9 février 2023, 5:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro