Mircea Dolha
Mircea Dolha
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Mircea Dolha
records found:96 in 52 plenary debates
total video time:3h14m59s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016 02m59s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Gurzău Adrian (PH CD 103/2016) (vot secret cu bile. Nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Gurzău Adrian (PH CD 104/2016) (Vot secret cu bile. adoptat) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2016 08m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM(2016) 271 (PH CD 83/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016)270 (PH CD 81/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18 (PH CD 85/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 10m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Inițiativa europeană în domeniul cloud computing-ului Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa COM(2016) 178 (PHCD 69/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene Valorificarea deplină a pieței unice digitale COM (2016) 180 (PHCD 70/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit COM (2016) 198 (PHCD 74/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2016 02m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 131/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2016 02m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 94/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 02m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 6/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016 01m52s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță (PH CD 32/2016) (vot secret cu bile; respins). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016 04m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr. 393/2004 și Legii nr.554/2004, precum și pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ (Pl-x 12/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2016 04m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru reducerea consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu vârstă de până la 16 ani (Pl-x 466/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru părinți (PL-x 170/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016 07m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului (PL-x 833/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Mădălin-Ștefan Voicu (PHCD 4/2016) (vot secret cu bile; nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 865/2015), a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 517/2014) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 41/2015). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016 01m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului (Pl-x 817/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 3, 2015 02m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 20 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 183/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015 03m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 473/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2015 03m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (Pl-x 268/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 28, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Mircea Dolha - declarație politică: - "Ministrul Daniel Constantin și directorașii de la APIA își bat joc de agricultura românească. Peste un milion de fermieri își vor pierde subvențiile agricole!"; written
relevant paragraphes
   
Mircea Dolha - declarație politică: - "O bursă a alimentelor de bază ar preveni scumpirea nejustificată a acestora"; written
relevant paragraphes
   
Mircea Dolha - declarație politică: - "Guvernul Ponta gonește investitorii cinstiți din România. Studiu de caz: compania Dacia de la Mioveni", written
relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2015 08m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 43/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale (PL-x 247/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 236/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 21, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Mircea Dolha - declarație politică: "Domnule ministru Rus, sunteți incompetent, iresponsabil ori ambele?"; written
relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2015 07m12s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii intitulate "PSD guvernează la negru! Totul pentru PSD, nimic pentru cetățean!". relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Mircea Dolha - declarație politică: - "Domnule Ponta, algoritmul dumneavoastră de echilibrare a bugetelor locale este o catastrofă. Primarii și consilierii refuză să voteze bugetele locale"; written
relevant paragraphes
   
Mircea Dolha - declarație politică: - "Premierul Victor Ponta nu poate să doarmă liniștit dacă nu găsește o metodă pentru a pedepsi diaspora și pe toți cei ce nu l-au votat"; written
relevant paragraphes
   
Mircea Dolha - declarație politică: - "Fenomenul dedublării personalității lovește din nou în Parlamentul României. Un ministru din Guvernul Ponta nu-și susține proiectul inițiat ca deputat"; written
relevant paragraphes
   
Mircea Dolha - declarație politică: - "Cine răspunde pentru pierderile suferite de companiile ce cad victimă acțiunilor de tip «tele-justiție» și «tele-condamnare» desfășurate duminica de către reprezentanții instituțiilor subordonate Ministerului Justiției și Ministerului de Interne?"; written
relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2015 07m53s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Mircea Dolha relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 26 may 2024, 9:06
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro