Anton Doboș
Anton Doboș
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-02-2024
26-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Anton Doboș
records found:144 in 103 plenary debates
total video time:3h33m40s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 03m27s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Anton Doboș - declarație politică cu subiectul: "PSD a contribuit major la mărirea decalajelor dintre Iași, Moldova și restul țării"; relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016 03m55s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Anton Doboș - declarație politică: "Guvernul trebuie să evite creșterea decalajelor dintre Moldova și restul României"; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2016 03m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 892/2015) și a Propunerii legislative pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Anton Doboș relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 00m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 351 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014 (Pl-x 623/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2016 01m41s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Anton Doboș relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 04m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Anton Doboș - declarație politică intitulată "Riscăm să avem două Românii, dacă nu se începe autostrada Moldova-Transilvania"; relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016 05m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene (PL-x 49/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului COM(2016)50 (PH CD 48/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 715/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 02m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM (2016) 128 (PHCD 39/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM (2016) 128 (PHCD 40/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016 01m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii bancare" COM (2015) 587(PH CD 34/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2016 01m41s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Anton Doboș relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2016 05m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Analiza anuală a creșterii pentru 2016: Consolidarea redresării și stimularea convergenței COM (2015) 690 (PH CD 16/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 COM (2015) 701(PH CD 17/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi COM(2015) 550 (PH CD 15/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 29, 2016 00m56s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Anton Doboș relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 2016 04m04s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Anton Doboș - declarație politică intitulată "Unii primari transformă bugetul public într-un buget electoral propriu, iar votul într-un singur tur încurajează acest comportament"; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016 03m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 57/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile (PL-x 687/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 10, 2015 04m16s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Anton Doboș - declarație politică intitulată "Spitalul Regional de Urgență Iași - zece ani de speranțe"; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 3, 2015 04m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 304/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Anton Doboș - declarație politică intitulată "Guvernul trebuie să treacă de la intenție la fapte în privința Autostrăzii Iași-Târgu-Mureș"; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015 00m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii 211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război (Pl-x 612/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 2015 02m44s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Anton Doboș relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 11, 2015 00m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale (PL-x 692/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2015 01m16s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Anton Doboș relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 27 février 2024, 21:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro