Zanfir Iorguș
Zanfir Iorguș
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 december 2008 - 12 december 2012
speeches of:Zanfir Iorguș
records found:42 in 31 plenary debates
total video time:0h36m06s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2012 03m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 585/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 608/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (Pl-x 598/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2012 02m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu (Pl-x 484/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2011 03m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 181/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea alin.(3) al art. 76 din Legea nr. 215/2001 (Pl-x 553/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 2011 01m48s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii Turismului (PL-x 417/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - intervenție având ca subiect "16 noiembrie - Ziua Internațională a Toleranței"; written
relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011 05m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (PL-x 148/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport (PL-x 716/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 726/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2011 01m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea municipiului Constanța - Oraș-Martir al Revoluției din decembrie 1989 (PL-x 428/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2011
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - despre "Fondurile europene - o șansă pentru localitățile din România"; written
relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2011 06m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare (Pl-x 275/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (Pl-x 432/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică, în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor (PL-x 345/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2011
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - declarație politică: "Se impune o schimbare - regionalizarea"; written
relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2011 03m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată (Pl-x 500/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2011 03m20s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Iorguș Zanfir relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 2010 00m06s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național (Pl-x 285/2010). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 2010 00m09s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local (PL-x 709/2009) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - declarație politică: "Fondurile europene - șansă majoră pentru ieșirea din criză a României"; written
relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - declarație politică intitulată "Parteneriatul public-privat - instrument eficient pentru dezvoltarea locală"; written
relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - declarație politică intitulată "Vremea, clima și apa, între realitățile și provocările secolului 21". written
relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - declarație politică referitoare la "Tratatul de la Lisabona - calea către o Europă modernă"; written
relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - declarație politică cu subiectul "Compania Enel - între indiferență și sfidare"; written
relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2010 00m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind darea în administrarea municipiului Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - declarație politică având tema "Infrastructura de transport, factor esențial în dezvoltarea economică a României"; written
relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Zanfir Iorguș - declarație politică intitulată "Reforma sistemului public de pensii - necesitate majoră în contextul economic actual"; written
relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 24 may 2024, 4:03
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro