Gheorghe Ialomițianu
Gheorghe Ialomițianu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Gheorghe Ialomițianu
records found:347 in 81 plenary debates
total video time:5h28m34s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2016 01m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" (Pl-x 650/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2016 04m31s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea ministrului finanțelor publice, doamna Anca Dana Dragu, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Situația privind propunerile de modificare a Codului fiscal avute în vedere de către Guvern, poziția Ministerului Finanțelor Publice în privința depășirii deficitului bugetar structural și a introducerii unei amnistii fiscale". relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 06m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 573/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 (Pl-x 420/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 421/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 1122, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 (Pl-x 576/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice (Pl-x 469/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 01m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016 07m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Document de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de țară al României pentru 2016, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD (2016) 91 (PH CD 47/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 740/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016 04m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 813/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 813/2015). (adoptat) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2016 05m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 516/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 524/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 30/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 519/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 517/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016 01m19s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015 (PL-x 644/2015/16.11.2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2016 17m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 320/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 76/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 281/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 154/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 460/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 472/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.140 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 352/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 303/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea ministrului finanțelor publice, doamna Anca Dana Dragu, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Codul fiscal și mediul de afaceri". relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 78/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016 02m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 829/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2016 02m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului și relansarea activităților economice (Pl-x 544/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2015 00m11s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 (PL-x 876/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2015 04m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (PL-x 680/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (PL-x 689/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 2015 01m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare (PL-x 608/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015 04m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie
COM(2015)302 (PH CD 95/2015). (rămas pentru votul final)
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (PL-x 628/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" (PL-x 618/2015). (adoptat) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015 02m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 237/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2015 05m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite COM (2015) 136 (PH CD 67/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135(PH CD 66/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015 01m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (PL-x 286/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2015 14m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul fiscal (PL-x 371/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind anularea unor obligații fiscale (PL-x 476/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul de procedură fiscală (PL-x 385/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2015 03m28s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (PL-x 223/2014) (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (PL-x 223/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 17 juin 2024, 4:04
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro