Radu Bogdan Țîmpău
Radu Bogdan Țîmpău
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
26-02-2024
20-02-2024
19-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Radu Bogdan Țîmpău
records found:57 in 32 plenary debates
total video time:2h16m49s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2016 03m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societății "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. (PL-x 639/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2016 03m48s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Radu Bogdan Țîmpău - declarație politică intitulată "PSD, criminalul care plânge la capul propriei victime"; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016 01m26s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind asigurarea toleranței față de diferențele de grup (PL-x 649/2015) (discuții procedurale; respins); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2015 05m29s
relevant paragraphes
  Ora Guvernului - Dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, cu tema "Stadiul accesării fondurilor europene în cadrul financiar 2007-2013 și programele de finanțare deschise în actualul cadru financiar". relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015 05m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d’Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 (PL-x 538/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (PL-x 509/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 398/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 507/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte, și partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 (PL-x 536/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2015 24m18s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 101 deputați, aparținând Grupului parlamentar al PNL, deputați neafiliați, precum și deputați din Grupul parlamentar Democrat și Popular, cu titlul "PSD «curentează» banul public - bonusuri uriașe, contracte cu dedicație și «secrete de stat» la Transelectrica" (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Radu Bogdan Țîmpău - declarație politică având tema "Guvernarea Ponta - guvernare zero pentru țară și români"; written
relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2015 12m45s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple "În lipsa unei strategii energetice, copilotul Victor Ponta conduce sectorul minier românesc spre faliment", inițiată de 101 deputați aparținând Grupului parlamentar al PNL. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Radu Bogdan Țîmpău - considerații legate de situația Complexului Energetic Hunedoara; written
relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Radu Bogdan Țîmpău - declarație politică pe tema proiectelor esențiale în vederea dezvoltării durabile a județului Hunedoara; written
relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2014
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Radu Bogdan Țîmpău - declarație politică: "Domnule Ponta, un minim gest de respect și de normalitate v-ar îndemna să prezentați românilor bugetul pe anul 2015 și să-i demiteți pe toți cei responsabili de organizarea votului în diaspora"; written
relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2014
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Radu Bogdan Țîmpău - declarație politică cu tema: "Guvernul Ponta a hotărât: investiții ba, pomeni și mită electorală, da"; written
relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2014 15m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Finanțarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168 (PHCD 43/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Radu Bogdan Țîmpău - declarație politică intitulată "Vrerea lui Ponta: din 2 septembrie, a început târguiala pe votul românilor"; written
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei COM (2014) 210 (PHCD 38/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind politica Uniunii Europene în materie de returnare COM (2014) 199(PHCD 37/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM (2014) 212 (PHCD 42/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize externe JOIN (2013) 30 (PHCD 44/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind inițiativa cetățenească europeană Apa și salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!" COM(2014) 177 (PHCD 41/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) COM (2014) 167 (PHCD 39/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor COM (2014) 209(PHCD 40/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 2014 05m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014 (PL-x 348/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 2014
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Radu Bogdan Țîmpău - declarație politică referitoare la "Programul Național de Dezvoltare Locală"; written
relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2014 02m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategic Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM (2014) 130 (PH CD 32/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2014 03m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pentru o renaștere industrială europeană COM (2014)14 (PHCD 27/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European : O viziune a pieței interne a produselor industriale COM (2014)25 (PHCD 28/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2014 02m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile - COM (2013) 837 (PH CD 25/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2014 01m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030 COM (2014) 15 COM (PH CD 20/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2014 10m09s
relevant paragraphes
  Dezbatere politică organizată în temeiul art.182 din Regulamentul Camerei Deputaților (la solicitarea Grupului parlamentar al PDL) cu tema "Stadiul aprobării de către Comisia Europeană a documentelor care stabilesc prioritățile pentru utilizarea fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020". relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 27 février 2024, 2:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro