Ion Ariton
Ion Ariton
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Ion Ariton
records found:90 in 33 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 7, 2010 02m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2009 pentru abrogarea alin.(8) al art.19 din Ordonanța Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009. relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 12, 2010 00m34s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. (art.1 - art.15) relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 11, 2010 01m02s
relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of November 3, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (L362/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentativității în cadrul Fondului Monetar Internațional la Washington la data de 28 aprilie 2008 și, respectiv, prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional la Washington la data de 5 mai 2008 (L512/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 (L510/2009) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of November 2, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L265/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport (L269/2009) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of October 14, 2009
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar (L179/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (L316/2009) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 23, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (L278/2009); (votul final va fi reluat într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (L254/2009) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 2, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (L191/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" (L233/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale (L213/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar (L179/2009); (retrimitere la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 2 alin. 2 și 3 și art. 3 alin. 1și 2 din Legea nr. 278/7.11.2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (L192/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (7) al art. 120 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (L203/2009) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 1, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare (L207/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51 din 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (L151/2009) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of June 17, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor (L282/2007); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 22 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (L161/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 22 iunie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (L163/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - CEC - depozite pe livrete de economii cu dobândă, câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri (L142/2009) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of June 15, 2009
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Proiectului de lege pentru modificarea punctului 14 al art. 7 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (L157/2009) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of May 25, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (30) al art. 4 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (L111/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene (L119/2009) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of May 11, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (L94/2009) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of May 6, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin. (2) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L105/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 11 mai a.c.) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of May 4, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (L86/2009) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of April 29, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L97/2009) (votul final se va da în ședința de luni, 4 mai a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială (L96/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 4 mai a.c.) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of April 8, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activități la nivelul Guvernului (L74/2009) (votul final se va da în ședința de marți, 14 aprilie a.c.) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of April 6, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Ariton (PD-L) - declarație politică având ca subiect măsurile sociale ale Cabinetului Boc; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of April 1, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 (L81/2009) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of March 30, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
   
Ion Ariton (PD-L) - declarație politică având ca temă semnarea acordului cu FMI (declarație politică neprezentată în plen); written
relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 14 juillet 2024, 5:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro