Gabriel Andronache
Gabriel Andronache
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:21 decembrie 2020 - 20 iulie 2022
vorbitor:Gabriel Andronache
înregistrări găsite:464 la 269 puncte din sumarele a 122 ședințe
total durată video:4h27m08s

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2 3 4 5 6 7
1.
Ședința Camerei Deputaților din 29 iunie 2022
pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 402/2021) (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția avertizorilor în interes public (PL-x 219/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 400/2021) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
   
Gabriel Andronache - declarație politică având tema "Parlament și parlamentarism - garanția unei vieți democratice"; în scris
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PL-x 19/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
  Solicitarea cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 150/2022) (aprobată). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 (PL-x 205/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
2.
Ședința Camerei Deputaților din 28 iunie 2022 00m10s
pasajele relevante
  Prezentarea Solicitării nr.1633/C/2022 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
- Prezentarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii.
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind urmărirea penală a unui deputat (PHCD 58/2022) (adoptat prin vot secret cu bile).
pasajele relevante
3.
Ședința Camerei Deputaților din 22 iunie 2022 01m59s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative (PL-x 22/2022) (adoptat); pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi. pasajele relevante
  Aprobarea completării ordinii de zi. pasajele relevante
4.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 22 iunie 2022
pasajele relevante
  Numirea unui membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (aprobată prin vot secret cu buletine de vot). pasajele relevante
5.
Ședința Camerei Deputaților din 21 iunie 2022 05m00s
pasajele relevante
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 295 din 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 10 iunie 2022 (PL-x 428/2021/2022) (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (Pl-x 152/2022) (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru muncă și protecție socială în paralel cu plenul. pasajele relevante
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (PL-x 479/2021; adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 98/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (PL-x 197/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București (PL-x 220/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România (PL-x 221/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (PL-x 606/2020/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 128/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 193/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări (PL-x 233/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021; adoptată în procedură de urgență).
pasajele relevante
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și a Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, în paralel cu plenul, pentru întocmirea raportului comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.295 din 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 10 iunie 2022 (PL-x 428/2021). pasajele relevante
  Aprobarea modificării ordinii de zi. pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 218/2022) (retrimis comisiei). pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996 (PL-x 109/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
  Informare privind depunerea moțiunii simple "Virgil Popescu trebuie să plece. Românii așteaptă soluții!", inițiată de către membrii Grupului parlamentar al USR. pasajele relevante
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
6.
Ședința Camerei Deputaților din 15 iunie 2022 00m26s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
7.
Ședința Camerei Deputaților din 14 iunie 2022 01m26s
pasajele relevante
  Discuții procedurale în legătură cu aplicarea unor articole din Regulamentul Camerei Deputaților și ale unor decizii ale Curții Constituționale. pasajele relevante
8.
Ședința Camerei Deputaților din 8 iunie 2022 03m20s
pasajele relevante
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) (aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi). pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 290/2022) (adoptat); pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (Pl-x 499/2017) (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
9.
Ședința Camerei Deputaților din 7 iunie 2022 01m56s
pasajele relevante
  Informare privind dezafilierea doamnei deputat Oana-Marciana Özmen din cadrul Grupului parlamentar al USR și activarea sa în cadrul Grupului parlamentar al PNL. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului COM(2022) 11; (PHCD 47/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 114/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Informare privind programul de lucru. pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
  Intervenția în nume personal a domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru cu privire la amenințările primite din partea unor colegi parlamentari. pasajele relevante
10.
Ședința Camerei Deputaților din 31 mai 2022 01m30s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 21/2022) (adoptat); pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 215 alin. (1) și completarea art. 522 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 14/2022) (retrimisă comisiei). pasajele relevante
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 149/2019) (retrimis comisiilor). pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
   
Gabriel Andronache - intervenție intitulată "La 1 iunie celebrăm viitorul națiunii noastre!"; în scris
pasajele relevante
11.
Ședința Camerei Deputaților din 25 mai 2022 06m24s
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin (PL-x 134/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
12.
Ședința Camerei Deputaților din 23 mai 2022 00m08s
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților (PHCD 45/2022) (adoptat prin vot secret cu buletine de vot). pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
13.
Ședința Camerei Deputaților din 18 mai 2022
pasajele relevante
  Apel pentru acordarea unei donații în favoarea a 11 elevi de la Liceul "Petru Rareș" din Neamț, care au câștigat o medalie de aur la un concurs inițiat de NASA. pasajele relevante
14.
Ședința Camerei Deputaților din 9 mai 2022 01m14s
pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" (Pl-x 79/2022) (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
15.
Ședința Camerei Deputaților din 4 mai 2022 01m06s
pasajele relevante
  Discuții în legătură cu modificarea ordinii de zi. pasajele relevante
16.
Ședința Camerei Deputaților din 3 mai 2022 00m11s
pasajele relevante
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (aprobată, vot secret cu buletine de vot). pasajele relevante
17.
Ședința Camerei Deputaților din 27 aprilie 2022 01m24s
pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
18.
Ședința Camerei Deputaților din 26 aprilie 2022 02m37s
pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 4/2022) (rămasă pentru votul final). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 72/2022) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
19.
Ședința Camerei Deputaților din 20 aprilie 2022 00m50s
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea (PL-x 558/2021) (rămas pentru votul final). pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
20.
Ședința Camerei Deputaților din 13 aprilie 2022 00m39s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 12 august 2022, 2:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro