Dan Claudiu Tănăsescu
Dan Claudiu Tănăsescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Dan Claudiu Tănăsescu
records found:373 in 116 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Sittings of the Senate of September 8, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989. (L475/2007/2008) (Reexaminare la solicitarea Presedintelui României) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of February 20, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of December 4, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind completarea anexei nr. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 4, 2007
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 13 din 9 ianuarie 2007, Legea energiei electrice (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 8 octombrie 2007) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of September 20, 2007
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 13 din 9 ianuarie 2007, Legea energiei electrice (în ședința viitoare se va supune la vot retrimiterea la Comisia economică, industrii și servicii). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of June 20, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind medicina școlară. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of June 13, 2007
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența comisiilor permanente ale Senatului, la solicitarea Grupului parlamentar al Partidului România Mare:
  • - domnul senator Valentin Dinescu trece de la Comisia juridică de numiri, disciplină, imunități și validări la Comisia economică, industrii și servicii, în locul domnului senator Claudiu Tănăsescu.
  • - domnul Viorel Dumitrescu trece la Comisia juridică de numiri, disciplină, imunități și validări în locul domnului senator Valentin Dinescu;
  • - doamna senator Viorica Moisuc trece la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități, în locul domnului senator Ilie Petrescu;
  • - domnul senator Claudiu Tănăsescu trece la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități în locul domnului senator Aurel Ardelean.
relevant paragraphes
  Domnul senator Claudiu Tănăsescu anunță demisia sa din Partidul România Mare și din Grupul parlamentar al Partidului România Mare. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of May 24, 2007
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind auditul de siguranță rutieră. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004. (votul pe raport și votul pe lege se vor da într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate. (votul pe raport și votul pe lege se vor da într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of May 21, 2007
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru aderarea României la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin. 1 și alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/Euratom), încheiat la Bruxelles, la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare, și la Protocolul adițional la Acordul între Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin. 1 și alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena, la 22 septembrie 1998. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București, la 27 noiembrie 2006. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of May 14, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 21 mai a.c.). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of May 9, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of April 26, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele C.N. "ROMARM" S.A. aferente perioadei 1991-2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale (votul pe lege se va da în ședința de miercuri, 2 mai a.c.) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of April 11, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of April 10, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de joi,12 aprilie a.c.) relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor (votul pe raport și votul final se vor da joi,12 aprilie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr. 491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de joi,12 aprilie a.c.). relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (aprobarea retrimiterii la Comisia economică, industrii și servicii, pentru raport suplimentar) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse (aprobarea retrimiterii la Comisia economică, industrii și servicii, pentru raport suplimentar) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of March 22, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2006 privind completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 26 martie a.c.) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of March 8, 2007
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative de reglementare a Camerelor de Comerț și Industrie din Romania. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of March 6, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului, din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A.. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 aprobată prin Legea nr. 247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind arhivarea documentelor în formă electronică (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de joi, 8 martie a.c.). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of March 5, 2007
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de senatori: relevant paragraphes
    Dan Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of February 26, 2007
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de senatori: relevant paragraphes
    Dan Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of February 22, 2007
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 adoptată prin Legea nr. 337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru completarea art.342 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate, de către Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 july 2024, 3:55
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro