Doina Silistru
Doina Silistru
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Doina Silistru
records found:109 in 52 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 29, 2010 20m04s
relevant paragraphes
  Numirea membrilor consiliilor de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune și a președinților consiliilor de administrație și depunerea jurământului de către aceștia Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune
Membri titulari:
 1. Lăzescu Alexandru Mihai - președinte
 2. Mesesian Adriana Silvia
 3. Botez Paul Călin
 4. Nicolicea Nicoleta
 5. Jugănaru Anne-Marie Rose
 6. Brînzan Claudiu
 7. Nițulescu Cristian
 8. Hossu-Longin Lucia
 9. Sebesi Karen Attila
 10. Cornea Raico
 11. Baba Cătălin Ovidiu
 12. Burtea Sorin
 13. Bărbulescu Traian
Membri supleanți:
 1. Pascaru Andreea Iulia
 2. Forfotă Monica Alina
 3. Catrina Ion Lucian
 4. Podgorean Radu
 5. Ciocârlie Alin Theodor
 6. Vasile Arhire
 7. Miron Nicoleta Brîndușa
 8. Rostás-Péter István
 9. Ghiță Andrea Julika
 10. Irimieș Cosmin Vasile
 11. Moldoveanu Mihaela
 12. Constantin Dani
 13. Mihalache Cornel
Consiliul de administrație al Societății Române de Radiodifuziune
Membri titulari:
 1. Demeter András István - președinte
 2. Tănase Doina
 3. Voicu Mihai
 4. Miculescu Ovidiu
 5. Fugaru Mirela Ioana
 6. Savu Ileana
 7. Olaru Nicolae Stejărel
 8. Bertzi Alexandru Ducu
 9. Florea Ana
 10. Rădulescu Adelina
 11. Țoghină Maria
 12. Moise Adrian Valentin
 13. Hossu Bogdan Iuliu
Membri supleanți:
 1. Vigheciu Adrian Nicolae
 2. Pavelescu Liviu Bogdan
 3. Tănase Ionela
 4. Pospai Mircea
 5. Rucăreanu Ion Mircea
 6. Belenes Șerban
 7. Sima Oana Mădălina
 8. Ágoston Hugó
 9. Dobrescu Maria
 10. Josef Klein
 11. Gavril Oana Raluca
 12. Ciobanu Aurelia Daniela
 13. Dumitrescu Răzvan
relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 20, 2010 09m03s
relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Numirea unor membri ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 24, 2010 09m02s
relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale în legătură cu scoaterea de pe ordinea de zi a Raportului de activitate al Societății Române de Televiziune și contul de execuție bugetară pe anul 2008. relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 14, 2010 07m27s
relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a doi membri ai Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor. relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 12, 2010 09m28s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010. (art.1 - art.15) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of December 22, 2009
relevant paragraphes
  Informarea plenului cu privire la programului de lucru al Senatului pentru zilele de marți, 22 decembrie a.c., și miercuri, 23 decembrie a.c. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of December 16, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2009 pentru modificarea art.III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (L546/2009) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of December 14, 2009
relevant paragraphes
  Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 9 decembrie 2009, a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă privind reproducerea umană asistată medical (L407/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (L436/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare (L387/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 514/28 noiembrie 2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (L423/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (L456/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (L480/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (L391/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (L398/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (L469/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (L429/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (L437/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (L447/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (L462/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (L464/2009);
 • Propunerea legislativă privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" (L465/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L396/2009);
 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L397/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (L410/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (L422/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal (L458/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L477/2009);
 • Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creșterii economice și menținerii puterii de cumpărare (L484/2009);
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (L346/2009)
relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of December 9, 2009
relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (L670/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (1) și (2) ale art. 8 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată (L681/2009)
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al Românei nr. 300 din 7 mai 2009 (L408/2009) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of November 25, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 2 al Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002 (L399/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 48 din Legea nr. 184/2001, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (L433/2009) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 421 din 5.06.2008 (L470/2009); (amânarea dezbaterii pentru ședința Senatului de miercuri, 9 decembrie a.c.) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of November 24, 2009
relevant paragraphes
  Aprobarea amânării pentru ziua de miercuri, 25 noiembrie a.c., a dezbaterii Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L535/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of November 11, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (L475/2009); (votul pe raport și votul final se vor relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of November 9, 2009
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale senatorilor: relevant paragraphes
   
Doina Silistru (PSD+PC) - declarație politică intitulată "9 noiembrie - Ziua Internațională de Luptă împotriva Rasismului și Antisemitismului" (declarație politică neprezentată în plen); written
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Doina Silistru relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of November 3, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (L382/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (L404/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (L376/2009) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of November 2, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L265/2009) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of October 28, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas - Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța" (L367/2009; votul final se va da în ședința de luni, 2 noiembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (L474/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of October 26, 2009
relevant paragraphes
  Respingerea dezbaterii în procedură de urgență a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (L550/2009) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Doina Silistru relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 21, 2009 06m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea situației politice actuale și adoptarea unei declarații cu caracter politic, conform art. 1 punctul 22 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of October 21, 2009
relevant paragraphes
  Amânarea dezbaterilor din lipsa cvorumului relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of October 20, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale (L287/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 26 octombrie a.c.) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 12 juillet 2024, 15:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro