Iulian Claudiu Manda
Iulian Claudiu Manda
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2016 - 15 december 2020
speeches of:Iulian Claudiu Manda
records found:438 in 15 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 2019 24m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2017 privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Scrisoarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, referitoare la consultarea Parlamentului cu privire la organizarea unui referendum național. (dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind solicitarea Președintelui României referitoare la organizarea unui referendum național consultativ cu privire la probleme de interes național) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de hotărâre privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 13, 2019 12m00s
relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art.15 alin.(2) și (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
- Legea bugetului de stat pe anul 2019 - procedură de urgență;
- Legea pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019 - procedură de urgență.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2019. (L88/2019) (reexaminare la solicitarea Președintelui României) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 17, 2018 20m27s
relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. relevant paragraphes
  Intervenții privind marcarea a 29 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989.
- Păstrarea unui moment de reculegere în memoria eroilor Revoluției române din decembrie 1989.
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unui membru supleant în Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. relevant paragraphes
  Scrisoarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, referitoare la participarea forțelor Armatei României și Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operații în afara teritoriului național în anul 2019 și extinderea ariei de dislocare a forțelor armate prin includerea teritoriului statului Qatar în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/Daesh. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unui vicepreședinte, membru executiv - Sectorul instrumentelor investițiilor financiare și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. relevant paragraphes
  Prezentarea moțiunii de cenzură intitulate "Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă, rușinea României!", inițiată de 163 de senatori și deputați. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice - procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice - procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene - procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului - procedură de urgență;
 • Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice - procedură de urgență;
 • Lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
 • Lege privind instituirea Zilei limbii romani;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative - procedură de urgență;
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării";
 • Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 - procedură de urgență;
 • Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică - procedură de urgență;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe - procedură de urgență;
 • Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției - procedură de urgență;
 • Lege privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii;
 • Lege pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 - procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție - procedură de urgență.
relevant paragraphes
  Proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989. (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului și Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2019. relevant paragraphes
  Domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, liderul Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților, informează plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților că domnii deputați Mihai Mohaci și Mihai Valentin Popa vor activa în cadrul Grupului parlamentar al PSD. relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 14, 2018 41m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. (Adoptat) relevant paragraphes
  Informare din partea Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, cu privire la trimiterea unor forțe și mijloace pentru executarea de misiuni de asistență umanitară, începând cu data de 25 iulie 2018, pentru stingerea incendiilor de pădure din regiunea Attica și Insula Creta - Grecia. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
  Prezentarea Hotărârii Curții Constituționale nr.2 din data de 18 octombrie 2018 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului. relevant paragraphes
  Sesiune de acomodare cu votul electronic în cadrul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului - 8 voturi electronice. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. relevant paragraphes
    Numirea directorului general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către un membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. (Adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei. (Adoptat) relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 25, 2018 03m08s
relevant paragraphes
  Prezentarea moțiunii de cenzură inițiate de 152 de senatori și deputați. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 13, 2018 00m49s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție și Proiectul de hotărâre. relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2017 14m18s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018. (L521/2017) relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2017
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 (PL-x 567/2017). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 23, 2017 00m18s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură intitulate "PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă". relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 18, 2017 01m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. (adoptat) relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 13, 2017 00m33s
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către un membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2017 00m39s
relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 24, 2017 20m45s
relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unui vicepreședinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. relevant paragraphes
    Numirea unui membru al Consiliului de Administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României. relevant paragraphes
    Numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. relevant paragraphes
    Numirea președintelui Autorității Electorale Permanente. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 22, 2017 00m06s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Raportului comun al Comisiilor pentru buget din Senat și Camera Deputaților cu privire la ancheta parlamentară pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august și noiembrie 2016, de către Guvernul României. (retrimitere la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților) relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 1, 2017 01m48s
relevant paragraphes
  Constituirea unor comisii comune permanente ale Senatului și Camerei Deputaților. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 23 may 2024, 19:39
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro