Petru Gabriel Vlase
Petru Gabriel Vlase
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Petru Gabriel Vlase
records found:2471 in 59 plenary debates
total video time:10h45m54s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2016 06m00s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Și minciuna poate să ucidă!", inițiate de deputați aparținând Grupului parlamentar al PSD. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 01m07s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Aurelian Mihai - declarație politică referitoare la discursul premierului Dacian Ciloș asupra stării economiei; relevant paragraphes
    Simona Bucura-Oprescu - declarație politică privind proiectele de finanțare pentru unitățile școlare; relevant paragraphes
    Gheorghe Dragomir - declarație politică intitulată "Timișoara - capitală culturală europeană în 2021. Când va putea și Constanța să intre într-o astfel de competiție?"; relevant paragraphes
    Ioan Vulpescu - declarație politică intitulată "O absență vinovată a Ministerului Culturii"; relevant paragraphes
    Natalia-Elena Intotero - declarație politică având tema "Ordonanțele de urgență guvernamentale nu pot substitui o lege unitară"; relevant paragraphes
    Virgil Guran - considerații pe tema necesității creșterii producției interne; relevant paragraphes
    Alexandru Stănescu - declarație politică privind instituirea zilei de 10 octombrie ca ziua națională a produselor agroalimentare românești; relevant paragraphes
    Florin Gheorghe - declarație politică intitulată "Școala românească - vorbă multă, fapte puține"; relevant paragraphes
    Mihai Deaconu - declarație politică intitulată "Câtă pădure mai are țara asta?"; relevant paragraphes
    Sanda-Maria Ardeleanu - declarație politică: "Realitatea trebuie să provoace modificări ale Codului muncii"; relevant paragraphes
    Clement Negruț - declarație politică intitulată "Reanimarea USL"; relevant paragraphes
    Ioan-Cristian Chirteș - declarație politică referitoare la sectorul forestier din România; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2016 14m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor (Pl-x 229/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 419/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Art. 118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 314/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 51 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României (PL-x 145/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, republicată (Pl-x 584/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 678/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 233/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 676/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (2) și (5), al art. 90 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 219/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 296/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (PL-x 557/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 276/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 (Pl-x 210/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (Pl-x 744/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 31/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (Pl-x 32/2015). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 553/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind afilierea domnului deputat Aurelian Mihai la Grupul parlamentar al UNPR. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator (Pl-x 818/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 225/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind răspunderea ministerială (Pl-x 485/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Natalia-Elena Intotero relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic al României (Pl-x 705/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice (Pl-x 414/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 9, 2016 01m19s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică despre principiile și valorile de dreapta; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Steluța-Gustica Cătăniciu - declarație politică intitulată "Stanciu Livia, demisia!"; relevant paragraphes
    Ana Birchall - declarație politică cu titlul "5 iunie - Ziua învățătorului!"; relevant paragraphes
    Ion Eparu - declarație politică cu titlul "Alegeri locale"; relevant paragraphes
    Florica Cherecheș - declarație politică cu tema: "Vrem asfalt pe DN 76 Oradea-Deva, nu panseluțe și maci!". relevant paragraphes
    Virgil Guran - scurte considerații referitoare la implementarea unui proiect viabil pentru agricultori; relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 12m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 86/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 327/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 1122, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 (Pl-x 576/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 74/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) și a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 495/2015) (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.188 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 319/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 249/2014) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x 401/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea instituției Avocatul Copilului (Pl-x 139/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 587/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 (Pl-x 406/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 573/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 518/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 505/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 278/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind pensiile militare de stat (Pl-x 586/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 273/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice (Pl-x 469/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice (Pl-x 424/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității (Pl-x 509/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 549/2013) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 7, 2016 02m00s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Florin Gheorghe relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Florin Gheorghe relevant paragraphes
    Ana Birchall relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Steluța-Gustica Cătăniciu relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Liviu Laza-Matiuța relevant paragraphes
    Tamara-Dorina Ciofu relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Aurelian Mihai relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 19m30s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florica Cherecheș - declarație politică: "E timpul să trecem de la vorbe la fapte"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 764/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Remus-Florinel Cernea - declarație politică intitulată "Cum sunt protejați în Parlamentul României preoții care au colaborat cu Securitatea comunistă". relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Virgil Guran - declarație politică despre produsele românești; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 83/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Radu Zlati - considerații referitoare la scandalul de la Opera Română; relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Marin Anton din Grupul parlamentar al UNPR și activarea în Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Aprobarea unei suplimentări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă (Pl-x 746/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 620/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.889 din 16 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 17 februarie 2016 (PL-x 713/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov (PL-x 56/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (Pl-x 47/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 765/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2016 02m29s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Florin Gheorghe relevant paragraphes
    Traian Dobrinescu relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Florin Gheorghe relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Aurelian Mihai relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Vasile Horga relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Ioan Tămâian relevant paragraphes
    Liliana Mincă relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Dumitru Niculescu relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016 16m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului COM(2016)50 (PH CD 48/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (Pl-x 492/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016). (corectarea unei erori materiale) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 869/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației COM (2016) 166 (PH CD 45/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 48/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu (Pl-x 46/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația COM(2016) 85 (PH CD 44/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Document de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de țară al României pentru 2016, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD (2016) 91 (PH CD 47/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2015 pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 665/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 715/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene (PL-x 49/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități (Pl-x 25/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene de securitate: planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi COM (2015) 624 (PH CD 46/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 740/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u și art.32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 42/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015) 625 (PH CD 49/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 31, 2016 01m33s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Virgil Guran - declarație politică referitoare la responsabilitatea Guvernului de a asigura o economie care să funcționeze; relevant paragraphes
    Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică cu tema "Aplicarea prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară și în sănătate" relevant paragraphes
    Ion Eparu - declarație politică cu tema "Generația Facebook și violența în școală"; relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban - declarație politică intitulată "Domnule prim-ministru, unde sunt banii românilor?"; relevant paragraphes
    Mircea-Vasile Cazan - declarație politică intitulată "Denunțul domnului Sebastian Ghiță, minciuni și dezinformări la adresa familiei Klaus Iohannis"; relevant paragraphes
    Maria Grecea - declarație politică cu tema "Să nu permitem transformarea educației într-un SRL"; relevant paragraphes
    Ioan-Cristian Chirteș - intervenție intitulată "La mulți ani silviculturii românești, la mulți ani pădurii noastre!"; relevant paragraphes
    Mihai Deaconu - declarație politică intitulată "După 26 de ani de cioloniadă a venit dosariada"; relevant paragraphes
    Aurelian Mihai - declarație politică: "De ce Marea Moschee?"; relevant paragraphes
    Grigore Crăciunescu - declarație politică cu titlul "98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România"; relevant paragraphes
    Cristina Nichita - intervenție intitulată "Ziua Internațională de conștientizare a autismului"; relevant paragraphes
    Raluca Surdu - declarație politică "Despre curajul de a nu mai fugi de responsabilitate"; relevant paragraphes
    Gheorghe Udriște - declarație politică: "Ministerul Culturii întârzie aplicarea Legii pentru înființarea Muzeului Național «Constantin Brâncuși»"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Gabriel Andronache - declarație politică intitulată "Prima școală românească, fortăreață a culturii românești"; relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2016 18m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 87/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 569/2015), Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 347/2013) și Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 533/2013). (retrimise comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 303/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 472/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 154/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Codului fiscal (Pl-x 298/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Marian Enache din UNPR și activarea sa ca independent. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 281/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 76/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 543/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 468/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 143/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) și a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 151/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 460/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 813/2015). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 78/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 320/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea ministrului finanțelor publice, doamna Anca Dana Dragu, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Codul fiscal și mediul de afaceri". relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 153/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 215/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 276/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.140 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 352/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 29, 2016 00m15s
relevant paragraphes
  Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune. (nu a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea domnului Gheorghe Orbean în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016 29m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Starea uniunii energetice 2015 COM (2015) 572 (PH CD 22/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (PL-x 814/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 20/2016) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator (PL-x 63/2012) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 885/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 20/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 21/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 829/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 39/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 685/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Paza europeană de frontieră și de coastă și gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei și la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM(2015) 673 și COM(2015) 671 (PH CD 23/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative (PL-x 830/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Pl-x 281/2010) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.3 și a Anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 362/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național (PL-x 810/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări (PL-x 643/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative (PL-x 140/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr. 393/2004 și Legii nr.554/2004, precum și pentru completarea Legii nr. 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ (Pl-x 12/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 661/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (PL-x 761/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 (PL-x 41/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 350/2015) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2016 05m09s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 685/2015). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societății "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. (PL-x 639/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 823/2015). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011 (actualizată) (Pl-x 2/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2016 01m20s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Virgil Guran - comentarii pe marginea declarațiilor ministrului agriculturii privind firma de lactate de la Brădet; relevant paragraphes
    Ion Eparu - declarație politică despre "Necesitatea construirii sălilor de sport în școli"; relevant paragraphes
    Ghervazen Longher - declarație politică cu referire la Conferința "Europa Carpaților"; relevant paragraphes
    Varol Amet - declarație politică intitulată: "Eroul tătar Numan Çelebi Cihan"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban - declarație politică cu subiectul: "Sportul românesc se apropie de colaps"; relevant paragraphes
    Mihai Deaconu - declarație politică intitulată "Responsabilitate în sănătate"; relevant paragraphes
    Valerian Vreme - declarație politică cu tema: "Respectul nu costă"; relevant paragraphes
    Radu Zlati - considerații privind dezbaterea unor propuneri legislative în Parlamentul României; relevant paragraphes
    Paul Dumbrăvanu - declarație politică referitoare la necesitatea transparentizării totale a activității administrației publice. relevant paragraphes
    Ovidiu-Cristian Iane - declarație politică intitulată: "PNL - sănătatea - Legea prevenției, măsura incompetenței"; relevant paragraphes
    Romeo Florin Nicoară - declarație politică: "Domnule premier Cioloș, redați localităților din Satu Mare o șansă de dezvoltare"; relevant paragraphes
    Mihăiță Calimente - mesaj de susținere față de Majestatea Sa Regele Mihai; relevant paragraphes
    Ovidiu Alexandru Raețchi - mesaj de solidaritate și de sănătate adresat Majestății Sale Regele Mihai; relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică referitoare la moștenirea Brătianu de la Florica; relevant paragraphes
    Iacob Pușcaș - declarație politică: "Ajutor umanitar și diplomatic pentru Siria"; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016 48m34s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014 (PL-x 10/2016) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 (PL-x 3/2016) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 862/2015) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 194/2015) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 745/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcționează farmaciile și cum se vând medicamentele (Pl-x 804/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 194/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 681/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații(Pl-x 815/2015) (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 552/2015) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României (Pl-x 616/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 881/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica Croația, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles și de către România, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles (PL-x 856/2015) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 629/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor (PL-x 691/2015) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România (PL-x 767/2015) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 681/2015) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 745/2015) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal (PL-x 895/2015) (adoptat); relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 765/2015). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate (PL-x 456/2015) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Regulament, prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 9/2016) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 10/2016) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 629/2013) (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 878/2015) (respinsă); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale a Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, adoptată în procedură de drept comun (PL-x 652/2015). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (Pl-x 804/2015) (adoptată); relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Florin Aurelian Popescu; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 202/2015) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 881/2015) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 863/2015) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (Pl-x 884/2015) (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 9 Mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională (Pl-x 616/2013) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare (PL-x 802/2015) (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 764/2015). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România (PL-x 767/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea prevederilor art.6 alin.(2) lit.f) și art.15 alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 815/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare (PL-x 802/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal (PL-x 895/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (PL-x 395/2013) (adoptat); relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 29, 2016 03m17s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Anton Doboș relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea ministrului educației naționale și cercetării științifice, domnul Adrian Curaj, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Situația din învățământul românesc". relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016 00m20s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind asigurarea toleranței față de diferențele de grup (PL-x 649/2015) (discuții procedurale; respins); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2016 06m21s
relevant paragraphes
  Informare privind afilierea domnului deputat Marian Avram la Grupul parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind modificări în conducerea Grupului parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Scarlat Iriza din Grupul parlamentar al UNPR și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Ora Prim-ministrului - Dezbateri politice cu participarea prim-ministrului, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Legislația electorală românească trebuie să asigure o mai bună reprezentativitate a cetățenilor". relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 2016 01m43s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Natalia-Elena Intotero - declarație politică: "Aderarea României la spațiul Schengen trebuie să rămână o prioritate"; relevant paragraphes
    Marioara Nistor - pledoarie pentru stoparea stoparea tăierii abuzive a pădurilor; relevant paragraphes
    Radu Zlati - declarație politică pe tema proiectelor de reformă din educație; relevant paragraphes
    Dan Coriolan Simedru - declarație politică intitulată "Dreptate pentru fermieri"; relevant paragraphes
    Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - considerații legate de temele importante de abordare parlamentară în 2016; relevant paragraphes
    Iacob Pușcaș - despre "Solidaritate interinstituțională"; relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban - declarație politică cu titlul "Județele Moldovei trebuie tratate ca regiuni europene"; relevant paragraphes
    Anton Doboș - declarație politică intitulată "Unii primari transformă bugetul public într-un buget electoral propriu, iar votul într-un singur tur încurajează acest comportament"; relevant paragraphes
    Eugen Tomac - declarație politică pe subiectul alegerilor locale din luna iunie; relevant paragraphes
    Maria-Andreea Paul - declarație politică: "România este printre cele șase state europene fără niciun proiect acceptat și semnat în Planul de Investiții Juncker". relevant paragraphes
    Mihăiță Calimente - considerații referitoare la alegerea primarilor în două tururi de scrutin; relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică referitoare la "Mecanismul alegerii primarilor dintr-un singur tur"; relevant paragraphes
    Ana Birchall - declarație politică: "Permanenta raportare la adevăratele valori ne asigură alegerile corecte în viață" relevant paragraphes
    Mihai Baltă - intervenție intitulată "Elisabeta Polihroniade"; relevant paragraphes
    Eleonora-Carmen Hărău - demers pentru accesarea fondurilor europene, prioritate generală a României pentru perioada actuală; relevant paragraphes
    Ion Eparu - declarație politică cu tema "Dezbaterile organizate pe marginea programelor-cadru pentru gimnaziu s-au terminat"; relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică: "Racul, broasca și cu știuca în politica românească"; relevant paragraphes
    Mircea-Vasile Cazan - declarație politică intitulată "Să lăsăm Curtea Constituțională să decidă în privința alegerii primarilor în două tururi de scrutin"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Paul Dumbrăvanu - declarație politică pe subiectul prevenirii accidentelor rutiere; relevant paragraphes
    Virgil Guran - comentariu pe subiectul ambalajelor reciclate; relevant paragraphes
    Ovidiu-Cristian Iane - declarație politică cu tema "România de dincolo de granițe"; relevant paragraphes
    Aurelian Mihai - declarație politică: "Time out MCV! România merită să fie în spațiul Schengen"; relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 june 2024, 15:16
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro