Ioan Bivolaru
Ioan Bivolaru
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Ioan Bivolaru
records found:530 in 114 plenary debates
total video time:7h20m47s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 2008 04m00s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2008 02m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind auditul de siguranță rutieră (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Modificarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru ziua de 15 octombrie 2008. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2008 00m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată și completată prin Ordonanța nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi (lipsă cvorum). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2008 05m38s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile și asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999. (retrimitere la comisie) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 25, 2008 00m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind prelungirea mandatului membrilor Curții de Conturi. (nu a fost întrunit cvorumul necesar cerut de Regulament pentru adoptarea proiectului de hotărâre). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2008
relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale asupra completării ordinii de zi. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2008
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la formularea de către Camera Deputaților a cererii de urmărire penală a domnului deputat Adrian Năstase pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției de prim ministru în perioada 2001-2004 (rămas pentru vot). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2008 06m12s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 (retrimis comisiei). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2008 06m25s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003 (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2008 10m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC-Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale (retrimis comisiei); relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008 04m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2008 00m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (rămas pentru votul final); aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2008 00m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 11, 2008 01m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 17, 2007 13m04s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice organizate în conformitate cu art.180 din Regulamentul Camerei Deputaților la solicitarea Grupului parlamentar al P.D. și a Grupului parlamentar al P.C., cu tema "Taxa de primă înmatriculare" relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 13, 2007 02m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2007 00m41s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007 00m33s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 2007 06m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre referitoare la Raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalității retrocedării Castelului Bran și a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2007 03m30s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Raportului Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalității retrocedării Castelului Bran și a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 june 2024, 20:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro