Maria Ciocan
Maria Ciocan
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Maria Ciocan
records found:285 in 71 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Senate of October 11, 2004
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Ciocan - de la doamna Maria Manolescu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 4, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înființare a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris, la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluția nr.90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din 30 ianuarie 2004. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of September 16, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de înțelegere între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2,0 milioane dolari SUA, pentru pregătirea proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", care urmează să fie finanțat printr-un împrumut în valoare de 80,0 milioane dolari SUA, semnată la București, la 30 iunie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile naționale. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind utilizarea veniturilor din privatizare. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of May 17, 2004
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan - de la Adam Crăciunescu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of May 10, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of April 8, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind acordarea primelor de odihnă și tratament relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of March 22, 2004
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan - de la Ioan Jelev, secretar de stat în Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor relevant paragraphes
    Gheorghe Zlăvog - de la Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of March 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea anexei nr.7 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind taxele și impozitele locale, republicată. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Legea nr. 64/2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of March 8, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2000 RO 0004 - RO 0007, semnat la București la 6 noiembrie 2000 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București la 12 mai 2003, și la Washington la 11 iunie 2003 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2004 pentru modificarea și completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000 - 2002 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național 1998 RO 9803-RO 9807, semnat la București la 30 septembrie 1998 relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Maria Ciocan - de la Sorin Ovidiu Bota - secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului relevant paragraphes
    Maria Ciocan - de la Iulian Popescu - secretar de stat în Ministerul Sănătății, relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 RO 0104 - RO 0109, semnat la București la 4 decembrie 2001 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001 relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000 relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of March 4, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of March 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004 relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of February 23, 2004
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan - de la Gheorghe Pavelescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of February 16, 2004
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of February 9, 2004
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of December 15, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București la 12 mai 2003 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București la 12 mai 2003 relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of December 11, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of November 25, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 14 juin 2024, 5:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro