Traian Novolan
Traian Novolan
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Traian Novolan
records found:164 in 49 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of December 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2004 privind susținerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Șes-Borșa", județele Satu-Mare și Maramureș. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexele Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW". relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Național Auto. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 15, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fito-sanitar. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of November 9, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Voinești, județul Dâmbovița, dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru înființarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Răscăeți prin reorganizarea comunei Vișina, județul Dâmbovița, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Râul Alb prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Raciu prin reorganizarea comunei Lucieni, județul Dâmbovița, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Miroslovești, județul Iași, proiectului de Lege pentru înființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu-Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva, la 1 iunie 2000. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of November 3, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"- S.A. București. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A.Constanța. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (retrimiterea la Comisia economică la solicitarea inițiatorului). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of October 21, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru definirea corespondenței și asigurarea confidențialității. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of October 11, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri post-privatizare la Societatea Comercială Automobile Dacia - S.A. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of October 7, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR) încheiat la Geneva, la 15 noiembrie 1975. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev, la 21 octombrie 2003. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A." relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea art.15 al Legii concurenței nr.21/1996. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 23, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of September 13, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of September 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din funcție a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2003, la Tratatul între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 28 mai 1992. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic (retrimiterea la comisie) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind proiectul de finalizare a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5x700 Mwe", semnat la Luxemburg, la 18 iunie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 19 și 25 și la anexa II și abrogarea anexelor XII și XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de Comerț Liber dintre România și Statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva, la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr.3/2004, prin procedura scrisă, la 1 aprilie 2004. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of August 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R" - S.A. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Comisia Pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare privind desfășurarea activităților referitoare la instalațiile de monitorizare internațională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, inclusiv a activităților ulterioare certificării, semnat la Viena, la 13 iunie 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară- CENAFER. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of June 14, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii gazelor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea Programului de dezvoltarea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004-noiembrie 2005. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind autorizarea și înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent și a asociațiilor familiale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi " la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"- S.A. , filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of May 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind Codul consumului relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of May 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul Comunitar în domeniul schimburilor electronice de date între administrații (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anul 2004 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Adunării A 910(22) la Londra la 29 noiembrie 2001 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale - S.A. din România, pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind modificarea art. 4 din Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică InternaționalăJaponia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud, semnat la Tokio la 27 februarie 1998 relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 20 juillet 2024, 1:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro