Angela-Mihaela Bălan
Angela-Mihaela Bălan
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Angela-Mihaela Bălan
records found:283 in 51 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of March 8, 2004
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of June 12, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetare locale relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii muzeelor și colecțiilor publice relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of June 5, 2003
relevant paragraphes
  Aprobarea înlocuirii domnului Aron Belașcu cu domnul Viorel Dumitrescu în comisia de mediere pentru soluționarea textelor aflate în divergență la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of May 29, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind înființarea Universității Ecologice din București relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of May 26, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29//2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of May 19, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistemul descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării și proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/1995 privind protecția mediului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodă rie comunală relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind energia electrică și termică relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 pentru înființarea Academiei Române de Aviație relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of May 12, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergen ță la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of May 5, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of April 10, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of March 24, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru înființarea comunei Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești, județul Vrancea relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of February 17, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre, în vederea transplantului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of February 3, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucuvina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace dintre România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind înființarea Universității Europene "I. C. Drăgan" din Lugoj relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru înființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Voila relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of December 16, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale Cai de Rasă - S. A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor relevant paragraphes
  Intrebări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of December 12, 2002
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind transparența decizională în administrația publică relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe șantierele de construcții relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of December 5, 2002
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii drepturilor pacientului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior (se restituie la comisia pentru învățământ și știință și se solicită comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări să se pronunțe pe excepțiile de neconstituționalitate ridicate în cadrul dezbaterilor generale) relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71//2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind înființarea comunei Paleu, județul Bihor relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of December 2, 2002
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind prevenirea și combaterea criminalității organizate relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru modificarea alin. (1) lit. b) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal relevant paragraphes
  Interpelări adresate Guvernului de către: relevant paragraphes
    Vasile Horga relevant paragraphes
  Intrebări adresate Guvernului de către: relevant paragraphes
    Angela Mihaela Bălan relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of November 26, 2002
relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Angela Mihaela Bălan relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of October 24, 2002
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind înființarea comunei Traian, județul Ialomița relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of October 14, 2002
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii și doamnele senatori: relevant paragraphes
    Angela Mihaela Bălan relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au răspuns, oral sau în scris, domnii și doamnele: Gheorghe Predilă - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor; Maria Manolescu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor; Gheorghe Țiplica - secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și Prognozei; Ioan Jelev - secretar de stat în Ministerul Apelor și Protecției Mediului relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of October 7, 2002
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori Angela Mihaela Bălan, Gheorghe Acatrinei, Romeo Octavian Hanganu, Nicolae Paul Anton Păcuraru, Norica Nicolai, Ioan Aurel Rus, Gheorghe Flutur, Ionel Alexandru, Radu Alexandru Feldman, Mircea Mihordea, Nicolae Marian Iorga, Aron Belașcu și Gheorghe Bunduc. Au răspuns din partea Guvernului: Hildegard-Carola Puwak - ministrul integrării europene, Gheorghe-Romeo-Leonard Cazan - ministrul dezvoltării și prognozei, Pavel Abraham - secretar de stat în Ministerul de Interne, Radu Mircea Damian - secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Virgil Boboc - secretar de stat în Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Cooperație, Ionel Fleșariu - secretar de stat în Ministerul Administrației Publice, Ion Giurescu - secretar de stat în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Sorin Encuțescu - secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, Romulus Ion Moucha - secretar de stat în Ministerul Industriei și Resurselor, Cristina Tarcea - secretar de stat în Ministerul Justiției relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind organizarea pieței tutunului brut în România. (votul final se amână pentru ședința din data de joi, 10 octombrie 2002, din cauza sistemului de vot defect) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 16 juillet 2024, 4:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro