Mihai Baltă
Mihai Baltă
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Mihai Baltă
records found:82 in 31 plenary debates
total video time:2h32m08s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2016 02m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind venitul minim de incluziune (PL-x 368/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2016 02m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 282/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2016 03m07s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihai Baltă - intervenție cu titlul: "Ștefan Luchian"; relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2016 06m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 561/2009). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 491/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 17m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 (Pl-x 406/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 86/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 505/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 587/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 74/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2016 02m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 94/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016 05m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 661/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 685/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2016
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare (PL-x 655/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului (PL-x 888/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 2016 02m42s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihai Baltă - intervenție intitulată "Elisabeta Polihroniade"; relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015 07m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 139 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii (Pl-x 407/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 84/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 34/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2015 10m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 130/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 33/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 137/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 591/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău (Pl-x 59/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2015 04m59s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (Pl-x 259/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 205/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii (Pl-x 286/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea unor măsuri de protecție și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară (Pl-x 215/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 626/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2015 02m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice (PL-x 270/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2015 19m51s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun (Pl-x 198/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 55 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 149/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 262/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii (Pl-x 214/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice (Pl-x 648/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 221/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (Pl-x 216/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea Zilei Înălțării Domnului - Ziua Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare (Pl-x 200/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 150/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2015 06m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de asistență tehnică și socială persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire (Pl-x 217/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 201/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2015 05m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare națională (Pl-x 609/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 43/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2015 10m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. (Pl-x 247/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată. (Pl-x 467/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată. (Pl-x 620/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă. (Pl-x 643/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificată de Legea 40/2011. (Pl-x 410/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. (Pl-x 465/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2015 06m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 20/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea proiectului de lege privind normativele de personal pentru unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice (Pl-x 9/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2015 02m56s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihai Baltă - declarație politică având tema "Antrepriza socială - element cheie al modelului social european"; relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 26 may 2024, 0:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro