Valeriu Ștefan Zgonea
Valeriu Ștefan Zgonea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-02-2024
19-02-2024
13-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 december 2008 - 12 december 2012
speeches of:Valeriu Ștefan Zgonea
records found:1764 in 164 plenary debates
total video time:22h25m41s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 12, 2012
relevant paragraphes
  Constatarea lipsei de cvorum și închiderea ședinței. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2012 22m17s
relevant paragraphes
  Prezentarea demisiei din calitatea de deputat a domnului Alin Silviu Trășculescu. (s-a luat act de demisie și s-a declarat vacant locul de deputat) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Prezentarea solicitării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a corupției, privind încuviințarea arestării preventive a deputatului Trășculescu Alin Silviu, inculpat în dosarul nr.336/P/2012. relevant paragraphes
  Constatarea lipsei de cvorum și încheierea ședinței. relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la scrisoarea doamnei Mona Maria Pivniceru, ministrul justiției, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a corupției, privind încuviințarea arestării preventive a deputatului Trășculescu Alin Silviu, inculpat în dosarul nr.336/P/2012, precum și Raportului Grupului parlamentar al PDL. relevant paragraphes
  Numirea în funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților. (PHCD 41/2012) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare (PL-x 389/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 715/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 20, 2012 10m44s
relevant paragraphes
  Prezentarea și adoptarea Rezoluției Parlamentului României. relevant paragraphes
  Prezentarea unei informări de către domnul Victor Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României, în fața Camerei Deputaților și Senatului, întrunite în ședință comună, în legătură cu poziția României la reuniunea Consiliului European extraordinar pe tema cadrului financiar multianual al Uniunii Europene 2014-2020 și dezbateri asupra acesteia. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, adoptată în procedură de urgență de ambele Camere ale Parlamentului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 31, 2012 09m52s
relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
- Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012 și a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012;
- Lege privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, județul Bihor, precum și a reședinței de comună.
relevant paragraphes
  Alocuțiunea domnului Martin Schulz, președintele Parlamentului European. relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 30, 2012 07m43s
relevant paragraphes
  Numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 23, 2012 07m18s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Numiri:
- Numirea membrilor Comitetului de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
- Numirea domnului Daniel-George Tudor în funcția de președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2012 03m40s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 59 de deputați, intitulată "Guvernul USl - «Frâna de motor» a bugetului". relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2012 1h23m48s
relevant paragraphes
  Informare din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 248/2008/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița (PL-x 153/2012). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL-x 260/2012). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de al doilea Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012 (PL-x 407/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 11 septembrie 2012 (PL-x 374/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență (Pl-x 684/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii dezbaterilor. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 187/2011). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 292/2012). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Intervenții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 34/2012). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 784/26.09.2012 (PL-x 3/2012/15.10.2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 700/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (PL-x 75/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 436/2012) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (PL-x 378/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2012 pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 327/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (PL-x 32/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului "Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii" (PL-x 564/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (PL-x 647/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 (PL-x 588/2010/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011 (PL-x 406/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război (PL-x 145/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (PL-x 416/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2012 25m35s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (PL-x 319/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 329/2010). (adoptat) relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple "Dăunătorii USL distrug agricultura", inițiată de 59 deputați ai Grupului parlamentar al PDL. relevant paragraphes
  Informare privind afilierea domnului deputat Mircia Giurgiu la Grupul parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică (PL-x 297/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității (PL-x 50/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (PL-x 321/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian (PL-x 259/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere (PL-x 198/2011). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 320/2012). (adoptat) relevant paragraphes
  Intervenție - invitație la expoziția producătorilor de pe Valea Teleajenului. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 701/2011). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 296/2012). (adoptat) relevant paragraphes
  Intervenție prilejuită de lansarea în România a tehnologiei print 3D. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (PL-x 49/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar (PL-x 140/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege (PL-x 62/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 59 de deputați. (MS 2/2012). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice (PL-x 293/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (PL-x 104/2011). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012 și a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012 (PL-x 288/2012). (adoptat) relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 9, 2012 25m10s
relevant paragraphes
  Numiri:
- Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și depunerea jurământului de către aceștia.
- Numirea domnului Dinu Zamfirescu ca membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie România - Republica Serbia. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 2012 50m13s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui chestor al Camerei Deputaților (PH CD 33/2012). (adoptat) relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple "Brambureala din educație duce la plagiat și eșec școlar!", inițiată de Grupul parlamentar al PDL. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă "Brambureala din educație duce la plagiat și eșec școlar!" (MS 1/2012); (respinsă) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților, ca urmare a cererii de demisie. (PHCD 32/2012) (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale (PL-x 100/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (Pl-x 100/2011); (adoptat) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui chestor al Camerei Deputaților (PH CD 33/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Depunerea de către Grupul parlamentar al PDL a moțiunii simple intitulate "Dăunătorii USL distrug agricultura". relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale (PL-x 295/2012); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale (PL-x 295/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea retrimiterii la Comisia pentru muncă și protecție socială și la Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale și aprobarea desfășurării lucrărilor celor două comisii în paralel cu plenul. relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2012 1h47m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.351/2004, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 808/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (Pl-x 216/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 575/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, precum și a Hotărârii Camerei Deputaților nr.8/2011 (PH CD 31/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și Legii gazelor naturale nr.351/2004. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor (Pl-x 651/2007). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 99/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 417/2010). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (PL-x 673/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 77/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 90/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind acordarea unor facilități fiscale pentru tinerii căsătoriți precum și pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreținere doi sau mai mulți copii minori (PL-x 183/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare (PL-x 651/2010) (respins). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 206/2012). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 420/2011). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea energiei electrice (PL-x 70/2010). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (Pl-x 280/2012). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 575/2010). (respins) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 135/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (PL-x 150/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.86 din Legea energiei electrice nr.13/2007 (PL-x 465/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 257/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (Pl-x 280/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Doru Brașoan Leșe din Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal și alăturarea la Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social (PL-x 575/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (PL-x 86/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 247/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind procedura colectării debitelor (PL-x 691/2010). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind administrarea fondului de pensii de către patronate și sindicate (PL-x 119/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (PL-x 179/2012). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 271/2012). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (Pl-x 216/2012). (respinsă) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 68/2012). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (PL-x 106/2012). (respins) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2011 privind modificarea și completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 196/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială (PL-x 59/2012). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 206/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice (Pl-x 424/2008). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind încetarea unui mandat de deputat (PH CD 28/2012). (adoptat) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, precum și a Hotărârii Camerei Deputaților nr.8/2011 (PH CD 31/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 9/2008). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 647/2007). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcțional de spațiu aerian "DANUBE-FAB", semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011 (PL-x 252/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (PL-x 144/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Ambulanței din România (Pl-x 151/2011). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 185/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 257/2010). (respins) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (PL-x 144/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice (PL-x 166/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului (PL-x 750/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată (Pl-x 267/2012). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică (Pl-x 68/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 647/2007). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.86 din Legea energiei electrice nr.13/2007 (PL-x 465/2010). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice nr.13/2007 (Pl-x 67/2010). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 452/2007). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (Pl-x 276/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice nr.13/2007 (Pl-x 67/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 452/2007). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind încetarea unui mandat de deputat și vacantarea unei funcții de chestor al Camerei Deputaților (PH CD 30/2012). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) și 6 mai (Kâdârlez) ca sărbători legale (Pl-x 561/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică (Pl-x 68/2010). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru retragerea declarației prevăzută prin Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea nomelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internațional (APTU) și a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internațional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F și, respectiv, G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009) (PL-x 290/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind scutirea de la plata impozitului pe locuință, autoturisme/autovehicule și terenuri a salariaților bugetari (PL-x 184/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului (PL-x 750/2011). (respins) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 286/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (PL-x 106/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x541/2010/2011). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 286/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 (PL-x 138/2009). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (Pl-x 276/2012). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București, la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecție a informațiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington DC, la 21 iunie 1995 (PL-x 291/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conțin gluten și/sau lactoză (Pl-x 763/2010). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (PL-x 150/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind administrarea fondului de șomaj de către patronate și sindicate (PL-x 120/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 176/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea articolului 284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 248/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice (PL-x 166/2011). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice (Pl-x 424/2008). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 9/2008). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  - Propunerea legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență (Pl-x 684/2011);
- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență (Pl-x 689/2011);
- Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (Pl-x 274/2012). (retrimise comisiei)
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 420/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea energiei electrice (PL-x 70/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor (Pl-x 651/2007). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 81/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.681 din 27 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477 din 12 iulie 2012 (Pl-x 239/2011/2012). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială (PL-x 59/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social (PL-x 575/2011). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 638/2011). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (PL-x 199/2012). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.351/2004, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 808/2010). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 244/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 (PL-x 138/2009). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.681 din 27 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477 din 12 iulie 2012 (Pl-x 239/2011/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii (Pl-x 580/2010). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (PL-x 86/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind activarea doamnei Monica Maria Iacob-Ridzi ca deputat independent. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 417/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea de către Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal a moțiunii simple intitulate "Brambureala din educație duce la plagiat și eșec școlar!". relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2011 (PH CD 29/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2011 (PH CD 29/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 81/2012). (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 244/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor (Pl-x 269/2012). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) și 6 mai (Kâdârlez) ca sărbători legale (Pl-x 561/2011). (respinsă) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2012 22m09s
relevant paragraphes
  Informare privind modificări în conducerea grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Ștefan Daniel Pirpiliu ca parlamentar independent. relevant paragraphes
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of August 27, 2012 13m52s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Prezentarea Hotărârii Curții Constituționale nr.6 din 21 august 2012 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu, și la confirmarea rezultatelor acestuia. relevant paragraphes
  Discuții procedurale legate de completarea ordinii de zi. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 18, 2012 51m23s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 727 din 9 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 12 iulie 2012 (Pl-x 134/2012). (adoptată cererea de respingere a legii) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 727 din 9 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 12 iulie 2012 (Pl-x 134/2012). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf în Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (PL-x 283/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (PL-x 283/2012); (adoptat) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Ioan Munteanu în Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 18, 2012 38m35s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
- Legea pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 285/2012); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 285/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 332/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 332/2011) (adoptat) relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 6, 2012 04m15s
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind suspendarea din funcție a Președintelui României. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii de a fi prezentat integral avizul consultativ al Curții Constituționale privind propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind stabilirea obiectului și a datei referendumului național pentru demiterea Președintelui României. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 6, 2012 13m49s
relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Dumitru Pardău din Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal și activarea în Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal. relevant paragraphes
  Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități privind scrisoarea Agenției Naționale de Integritate prin care transmite Raportul de evaluare în ceea ce îl privește pe domnul deputat Florin-Costin Pâslaru. (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat. (s-a luat act) relevant paragraphes
  Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități privind solicitarea Agenției Naționale de Integritate de constatare a demiterii de drept a domnului Andon Sergiu din calitatea de deputat, de către Camera Deputaților. (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Informare cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea și prelungirea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la București la 5 iulie 2012 (PL-x 284/2012), înregistrat la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizat de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Informare privind revenirea domnului deputat Iosif Veniamin Blaga în Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal. relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Georgică Dumitru în Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, ca membru al Partidului Conservator. relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 5, 2012 17m17s
relevant paragraphes
  Propunerea Grupurilor parlamentare ale PSD și PNL din Camera Deputaților și Senat cu privire la termenul de transmitere de către Curtea Constituțională a României a avizului consultativ. (adoptată) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Propunerea Grupurilor parlamentare ale PDL din Camera Deputaților și Senat de constituire a unei comisii comune de anchetă ca urmare a propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României. (respinsă) relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului senator Gheorghe David în cadrul Grupului parlamentar al PDL. relevant paragraphes
  Prezentarea propunerii Grupurilor parlamentare ale PSD și PNL din Camera Deputaților și Senat privind suspendarea din funcție a Președintelui României, Traian Băsescu. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 5, 2012 03m16s
relevant paragraphes
  Informare cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, înregistrat la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizat de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 february 2024, 21:05
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro