Nini Săpunaru
Nini Săpunaru
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Nini Săpunaru
records found:60 in 28 plenary debates
total video time:1h09m30s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 01m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 (Pl-x 228/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016 03m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x 142/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x 142/2016) (adoptat) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 03m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2016 05m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple intitulate "Achim Irimescu - cel mai mare dezastru din agricultura românească din perioada postdecembristă", inițiate de 84 de deputați. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2016 00m44s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2016 04m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 798/2015), a Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (PL-x 642/2015), a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 797/2015) și a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Pl-x 834/2015). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 01m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă (Pl-x 746/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016 06m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum și a produselor lactate (PL-x 672/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Pl-x 606/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 742/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate (PL-x 672/2015). (adoptat) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016 02m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Pl-x 281/2010) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Pl-x 281/2010) (adoptată) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016 03m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora (PL-x 662/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x 660/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 546/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 2015 01m10s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative (Pl-x 204/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2015 03m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PL-x 459/2015); Propunerii legislative pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr. 383/2014 (Pl-x 279/2015); Proiectului de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 (PL-x 171/2015). (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole (PL-x 549/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015 03m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 405/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015 02m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 398/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2015 06m58s
relevant paragraphes
  Ora Guvernului - dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, cu tema "Starea agriculturii românești". relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2015 05m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (PL-x 51/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege - Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (PL-x 191/2014) (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege - Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (PL-x 191/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2015
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Nini Săpunaru - declarație politică cu tema "Provocarea maximă pentru România este aceea de a ne decide dacă vom cultiva sau nu plante modificate genetic"; written
relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2015 01m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 367/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2014 01m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015. (votul final se va da într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2014 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (PL-x 480/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 19 juin 2024, 9:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro