Constantin Niță
Constantin Niță
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Constantin Niță
records found:2281 in 86 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2004 59m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 215/2001, Legea administrației publice locale (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea terorismului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 16 din 1996 a Arhivelor Naționale și Propunerii legislative privind Legea Arhivelor Publice (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea în scris de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2004 18m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (amânarea votului final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Pietrari, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2004 46m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naționale și Propunerea legislativă privind Legea Arhivelor Publice (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr.139/1995 (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul asistentului social (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Voinești, județul Dâmbovița. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2004 04m45s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ludovic Mardari relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Valentin Adrian Iliescu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Eugen Lucian Pleșa relevant paragraphes
    Valentin-Adrian Iliescu relevant paragraphes
    Emil Crișan relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Daniel Bogdan relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2004 1h00m51s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
    Adrian Gurzău relevant paragraphes
    Eugen Lucian Pleșa relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea Primului Ministru al României și a Băncii Naționale a României din 22 iunie 2004 și Decizia Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice și financiare pentru perioada 2004-2006 precum și a Memorandumului tehnic de înțelegere (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Mona Muscă relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr. 69/2000. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Viorel Coifan relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 2004 1h37m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 octombrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabil dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a facilității globale de mediu privind finanțarea proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București, la 26 mai 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind activitatea hidrografică maritimă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și supunerea la vot a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 noiembrie 2004 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția civilă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Ordinul Bărbăție și Credință (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind fondurile de pensii administrate privat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2004 1h05m29s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ludovic Mardari relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Legea cadru a autonomiei personale a comunităților naționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului de mediere la Proiectul de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umana asistată medical (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alin.(8) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului de mediere la Proiectul de Lege privind statutul profesional specific medicului de medicină a muncii (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Eugen Lucian Pleșa relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată și completată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naționale și Propunerea legislativă privind Legea Arhivelor Publice (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția copiilor în materia adopției internaționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat al doamnei Augusta Maria Moș, Circumscripția electorală nr.26, Maramureș. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea veniturilor din privatizare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul autonomiei personale a comunității maghiare din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru instituirea Zilei NATO în România. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Maria Apostolescu relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.40 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Costel-Marian Ionescu relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2004 23m51s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (amânarea votului final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2004 48m54s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Lia Olguța Vasilescu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Ludovic Mardari relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la: relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind statutul aleșilor locali; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției comunitare pentru ordine publică la nivelul unităților administrativ-teritoriale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la aprobarea participării forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român (Afganistan). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Ioan Sonea relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Statutul profesional specific al medicului de medicina muncii. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
    Eugen Pleșa relevant paragraphes
    Valentin Adrian Iliescu relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2004 04m58s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Viorel Coifan relevant paragraphes
    Gheorghe Dinu relevant paragraphes
    Ludovic Mardari relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Gheorghe Pribeanu relevant paragraphes
    Costache Mircea relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 2004 52m34s
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 4 lit.a) alin.2 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetățenilor statelor lor și a străinilor aflați în situație ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la București la 19 ianuarie 2004 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Negrești prin reorganizarea comunei Dobreni, județul Neamț (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Surdiaș, județul Timiș (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Giroc - Chișoda, județul Timiș (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii petrolului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 19 februarie 2004 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei CIOHORĂNI, județul Iași (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea consorțiilor universitare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2004 1h14m08s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 12 noiembrie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România - Propunere legislativă privind amendamentul la art.9 alin.(4) din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, republicată, pentru menținerea în activitate a medicilor de familie stabiliți în mediul rural de cel puțin 5 ani și după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea studiilor universitare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la București la 3 decembrie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind protecția animalelor (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind organizarea studiilor universitare (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind amendamentul la art.9 alin.(4) din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, republicată, pentru menținerea în activitate a medicilor de familie stabiliți în mediul rural de cel puțin 5 ani și după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Numirea în calitatea de judecător la Curtea Constituțională a doamnei Aspazia Cojocaru. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptat la Strasbourg 15 mai 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (adoptat); relevant paragraphes
    Cererea Președintelui României pentru reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (adoptat); relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2004 1h16m08s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către: relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor;
 • Legea privind modificarea art. 36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzare - cumpărare de acțiuni nr. 1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.);
 • Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii;
 • Legea pentru completarea art.1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptat la Strasbourg 15 mai 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 12 noiembrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către: relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității, semnat la București la 3 decembrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. 5 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; relevant paragraphes
  Dezbaterea Cererii Președintelui României pentru reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către: relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății comerciale "Siderurgica" S.A. Hunedoara. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2004 52m34s
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (amânarea dezbaterii). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.) (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Presei Române (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ioan Miclea relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale Siderurgica - S.A. Hunedoara (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea articolului 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Paul Magheru relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2002 pentru modificarea art.138 și art.139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
    Costache Mircea relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art. 15, alin. (2) din Legea 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzare - cumpărare de acțiuni nr. 1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 16 octombrie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Acordului de comerț liber între România și Serbia și Muntenegru, semnat la București la 23 decembrie 2003;
 • Legea pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluții de către Organizația Maritimă Internațională la Londra la 24 mai 2002 și, respectiv, la 12 decembrie 2002 la anexa la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, amendată;
 • Legea pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.124(75) a Comitetului Securității Maritime, la Londra la 24 mai 2002;
 • Legea pentru declararea ca oraș a comunei Pătîrlagele, județul Buzău;
 • Legea pentru înființarea comunei Florica, prin reorganizarea comunei Mihăilești, județul Buzău.
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2004 1h16m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Adunării A.910(22), la Londra la 29 noiembrie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple "Mafia petrolului, vinovată pentru explozia prețurilor la alimente, transporturi, alte servicii și utilități publice", semnate de 72 deputați ai P.R.M. (respingerea moțiunii). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege asigurărilor private de sănătate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad - Timișoara - Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exerecitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;
 • Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import - export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "MELANA IV" - S.A. Săvinești;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice;
 • Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002;
 • Legea pentru modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași;
 • Legea privind declararea ca abrogate a unor acte normative;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Legea privind siguranța alimentelor;
 • Legea pentru abrogarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr.V/1b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru peroane care ocupă funcții de demnitate publică;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 • Legea privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public;
 • Legea pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești;
 • Legea privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare;
 • Legea pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor și al altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date între administrații (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest Program în anul 2004 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional; relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului psihologilor din România; relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2004 1h52m20s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea cooperației (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea centrelor de permanență pentru asigurarea asistenței medicale în regim de continuitate (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "MELANA IV" - S.A. Săvinești (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002 (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru instituirea "Ziua NATO în România" (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale (adoptat). relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureș și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru înființarea satelor Vatra și Bașeu din comuna Hudești județul Botoșani (adoptată). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Legea cooperației (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Semnul onorific Vulturul României (retrimis comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/16 ian. 2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Codului penal în domeniul infracțiunilor în ciberspațiu (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.74 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (adoptat). relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (adoptat). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea comunei Dorobanți, prin reorganizarea orașului Curtici, județul Arad (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public cu capital majoritar de stat,aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind asistența judiciară gratuită (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru minori (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru peroane care ocupă funcții de demnitate publică (adoptat). relevant paragraphes
    Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL 249/2002) și Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog (adoptat). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (adoptat). relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină (adoptată). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru reînființarea satului Slobozia din comuna Cordăreni, județul Botoșani (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru reînființarea satului Dămileni din comuna Cristinești, județul Botoșani (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.325 din Codul Penal (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2003 privind regimul metalelor prețioase în România (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.586/2002 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (adoptat). relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunii acestora (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind reforma activităților de consultanță, asistență, și reprezentare judiciară; relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2003 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii (retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL 7/1999) și Propunerea legislativă privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (adoptat). relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind siguranța alimentelor (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.7 la Ordonanța nr.36/2002 privind taxele și impozitele locale, republicată (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2004 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.4, alin.1, al Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 sept.1940 (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea articolelor 169 și 298 din Codul Penal (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import - export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea art.4 din Legea nr.157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța - Sud, semnat la Tokyo, la 27 februarie 1998 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (adoptat). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind reglementarea datoriilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, inclusiv a penalităților cumulate de unitățile și instituțiile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora (adoptată propunerea de respingere) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004 1h04m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru reînființarea satului Slobozia din comuna Cordăreni, județul Botoșani (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Emil Rus relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Marian Ionescu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru reînființarea satului Dămileni din comuna Cristinești, județul Botoșani (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și Propunerii legislative privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art. 4 din Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța - Sud, semnat la Tokyo, la 27 februarie 1998 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Elena Liana Naum relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea satelor Vatra și Bașeu din comuna Hudești județul Botoșani (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;
 • Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2004 privind ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului Săli de sport, semnat la București la 23 ianuarie 2004 și la Paris la 28 ianuarie 2004.
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Iulian Mincu relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și Propunerii legislative privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2004 28m47s
relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Niculae Napoleon Antonescu - intervenție cu tema "Câteva aspecte și considerații privind Congresul European al Științei, organizat la Bruxelles în zilele de 6-7 aprilie 2004; relevant paragraphes
    Radu Ciuceanu - comentarii cu privire la ridicarea Bisericii Mântuirii Neamului; relevant paragraphes
    Cornel Boiangiu - declarație politică intitulată "Un secol și jumătate de luptă în slujba intereselor naționale ale poporului român"; relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, modificată și completată prin Legea nr.181/2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Virgil Popescu - declarație politică intitulată "Preocupările opoziției când nu are ce face"; relevant paragraphes
    Emil Rus - comentarii cu privire la "două minuni ale Guvernului Adrian Năstase"; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - îndemn pentru sărbătorirea zilei de 1 Mai; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.74 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Viorel-Gheorghe Coifan - declarație intitulată "Politica discriminatorie a Guvernului PSD față de inflastructura rutieră din județul Timiș"; relevant paragraphes
    Cornel Știrbeț - intervenție intitulată "PSD a fraudat, fraudează și se pregătește să fraudeze alegerile"; relevant paragraphes
    Radu Liviu Bara - intervenție cu titlul "Și sălăjenii știu să facă politică"; relevant paragraphes
    Mihai Nicolescu - intervenție referitoare la "câteva aspecte vizând zootehnia românească în perspectiva integrării în Uniunea Europeană"; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - declarație politică intitulată: "Ce a mai promis PSD maghiarilor la referendumul pentru modificarea Constituției României?; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Semnul onorific Vulturul României. (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru peroane care ocupă funcții de demnitate publică (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dumitru Bentu - declarație politică intitulată "Tentația"; relevant paragraphes
    Traian Dobre - reliefarea unor probleme discutate în cadrul Comitetului mixt Uniunea Europeană - România; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Codului penal în domeniul infracțiunilor în ciberspațiu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație politică cu titlul "Ce se întâmplă azi în România?"; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - prezentarea cazului poetei Gal Eva-Emese; relevant paragraphes
    Aurel Gubandru - declarație intitulată: "S-a stins din viață buzoianul A.I. Zăinescu, scriitor reprezentativ al literaturii române"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea ANEXEI nr.7 la Ordonanța nr.36/2002 privind taxele și impozitele locale, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Costel Marian Ionescu - intervenție intitulată "Averea la control!"; relevant paragraphes
    Dumitru Bălăeț - comentarii cu privire la amplasarea construcției Catedralei Mântuirii Neamului; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.75/16 ian. 2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru înființarea comunei Mădăraș, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Band;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001;
 • Legea privind trecerea satelor Dobricel și Dumbrăvița din componența comunei Căianu Mic în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud;
 • Legea pentru modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;
 • Legea pentru ratificarea Protocolului adițional între România și Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerțului cu anumite specii de pești și produse din pește, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.
relevant paragraphes
  Intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan Timiș - considerații privind extinderea NATO și problema Transnistriei; relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2004 30m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public cu capital majoritar de stat,aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureș și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "MELANA IV" - S.A. Săvinești (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii (amânarea votului final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 july 2024, 20:13
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro