Ion Neagu
Ion Neagu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Ion Neagu
records found:271 in 58 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2004 02m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2004 08m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Poliției judiciare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/2003 Legea partidelor politice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale și Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind notarii publici și activitatea notarială (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2004 00m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (amânarea votului final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 2004 00m10s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (restituit comisiei); relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2004 00m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare (amânarea votului final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2004 01m26s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (retrimis comisiei). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2004 17m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Legea contenciosului administrativ (amânarea votului final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2004 03m53s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare (restituit comisiei). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 1, 2004 13m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind securitatea generală a produselor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul magistraților (amânarea votului final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 26, 2004 06m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea judiciară (amânarea votului final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2004 12m02s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2004 04m29s
relevant paragraphes
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (neîntrunirea numărului necesar de voturi pentru numire). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2004 02m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2004 03m06s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Cartea II, Titlul I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (restituire la comisie). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Legii Codului Penal (amânarea votului final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 24, 2004 25m48s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Legii Codului penal. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 2004 15m53s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Legii Codului Penal. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Legii Codului Penal. relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 2, 2004 05m03s
relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului Avocatului Poporului pe anul 2003. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2003
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2000 privind organizarea activității agenților imobiliari (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești (amânarea votului final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecției minorităților naționale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 july 2024, 18:30
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro