Radu Mircea Berceanu
Radu Mircea Berceanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 novembre 1996 - 14 novembre 2000
speeches of:Radu Mircea Berceanu
records found:1809 in 40 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 20, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 (Anexa nr.3/22; art.8 alin.3; art.22 alin.4; Anexa nr.3/57; Anexa nr.3/35; art.23 lit.c); art.31.) relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 8, 2000
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea Moțiunii inițiate de 83 deputați (Respingerea, prin vot, a moțiunii.) relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 20, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Moțiunii de cenzură inițiate de 158 deputați și senatori. (În temeiul art.113 din Constituție, referitor la angajarea răspunderii Guvernului.) (Respingerea moțiunii de cenzură.) relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 14, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (anexele III/22, III/23, III/24) relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 12, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (art. 18 - art. 56; art. 32 nevotat). relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 22, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri pe grupuri parlamentare relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 22, 1998
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la proiectul Legii bugetului de stat: art. 6, art.9, art. 11 (amânate anterior și votate integral acum); art. 23, 18 (revenire), art. 24-59, art. 51.1 nou, art. 60, art. 61 (se va vota după anexe).Anexele 3.01, 3.02, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09, 3.11, 3.12, 3.15, 3.18, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 3.32, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.63, 3.64; Anexa 4; Anexa 7; Anexa 8; Anexa 9; Anexa 10; Anexa 11; Anexa12; Anexa 12 lit. a); Anexa 12 lit. b); Anexa 13; Anexa 14; Anexa 15; Anexa 16; Anexa 17; Anexa 18; Anexa 19; Anexa 20. Votul final la Legea bugetului pe anul 1998 se amână pentru ziua de marți, 26 mai 1998 relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 21, 1998
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998. (Continuarea dezbaterilor: art.11 alin.17 - art.22.) relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 24, 1998
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea solicitării Președintelui României privind creșterea efectivelor batalionului de infanterie destinat exclusiv pentru misiuni de menținere a păcii din cadrul rezervei strategice pentru SFOR din Bosnia-Herțegovina relevant paragraphes
  Înștiințarea Parlamentului României despre participarea unei companii de infanterie din Armata României, cu elemente de conducere și sprijin de luptă, la exercițiul "Dynamic Response ’98", în cadrul pregătirii rezervei strategice pentru SFOR relevant paragraphes
  Prezentarea și adoptarea ordinii de zi relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 1998
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru perioada 16-19 martie 1998. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. relevant paragraphes
  Declarația Grupului parlamentar al P.U.N.R. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării. relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la interpelări adresate Guvernului. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 1998
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege: relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege: relevant paragraphes
    proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.25/1997 cu privire la adopție; relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege: relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege: relevant paragraphes
    proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea și copmpletarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare; relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea învățământului, nr.84/1995, începând cu anul școlar 1998-1999, adoptată în procedură de urgență;
 • Lege pentru aderarea României la Convenția Internațională pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune, adoptată la Roma la 26 octombrie 1961;
 • Lege pentru aderarea României la Convenția pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1971;
 • Lege pentru aderarea României la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin Actul de la Paris din 24 iulie 1971 și modificată la 28 septembrie 1979;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1997 pentru abrogarea pct.3 lit.A) din Anexa nr.1 la Lergea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Telelviziune, adoptată în procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.49/1997 privind înființarea Societății Naționale a Petrolului (PETROM S.A. - București) adoptată în procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaților, Senatului, Curții Constituționale, Curții de Conturi și Consiliului Legislativ, aprobată în procedură de urgență.
relevant paragraphes
  Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 16-20 martie 1998. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege: relevant paragraphes
    proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege: relevant paragraphes
    proiectul de Lege pentru procedura falimentului băncilor. relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 25, 1998
relevant paragraphes
  Discuții pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pri vind evaluarea activității F.P.S. pe anul 1997 relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 1997
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr.V/1 pct.II al Ordonanței Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permenente:
 • propunerea legislativă pentru modificarea art.28 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, inițiată de un număr de 9 deputați.
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind Casa socială a constructorilor;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice;
 • Lege cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției, Direcția Generală a Penitenciarelor.
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind remunerarea persoanelor alese sau numite, precum și a unor categorii de persoane din cadrul autorităților publice. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară (Procedură de urgență.) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 15-19 decembrie 1997. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare. relevant paragraphes
  Răspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de către deputați. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acesteia, pentru unele categorii ale populației, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1997 (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind declararea comunei Baia de Arieș oraș. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materiale, piese de schimb, componentele, echipamentele și aparatura importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale (procedură de urgență). relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 4, 1997
relevant paragraphes
  Propunerea domnului deputat Acsinte Gaspar de eliminare a punctului 5 de pe ordinea de zi a ședinței privind scrisoarea primului-ministru referitoare la remanierea guvernamentală; Adoptarea ordinii de zi și programului de lucru al ședinței comune. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 1997
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile, pentru încasarea creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind mărcile și indicațiile geografice. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind datoria publică a României. relevant paragraphes
  Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 24-28 noiembrie 1997. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
 • Propunerea legislativă pentru acordarea în 1997, până la 31 decembrie, a drepturilor prevăzute de art.6 al Legii nr.78/1995 privind protecția personalului care lucrează în sectorul producției de apărare, modificată prin Legea nr.22 din 1996, inițiată de trei deputați PNL;
 • Propunerea legislativă pentru organizarea și desfășurarea referendumului, inițiată de un număr de șase parlamentari PDSR.
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență socială înființate și administrate de asociații și fundații române cu personalitate juridică. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru denunțarea Convenției privind soluționarea pe cale arbitrară a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică și tehnico-științifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, adoptată în procedură de urgență;
 • Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor de stat;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere, Program de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la București la 25 februarie 1997;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997.
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68/1994 aprobată prin Legea nr.41/1995. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 1997
relevant paragraphes
  Prezentarea proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenelor de discriminare etnică. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 1997
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1998. relevant paragraphes
  Cererea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport de încuviințare a pornirii unei anchete privind procedurile și legalitatea autorizării provizorii a facultăților particulare de medicină (Respingerea cererii.) relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 29 septembrie - 3 octombrie 1997. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
 • Prima dintre ele este proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea infracțiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg, la 30 noiembrie 1964;
 • Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile în fața Comisiei și Curții europene a drepturilor omului, adoptat la Londra, la 6 mai 1969;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale, ori corectării unor deficiențe fizice;
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între România și Republica Turcia, semnat la Ankara, în 29 aprilie 1997;
 • Proiectul de Lege cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecției civile pe timp de pace, semnat la București la 18 ianuarie 1996;
 • Propunerea legislativă privinde organizarea unor comune, inițiată de Grupul parlamentar al P.U.N.R.
relevant paragraphes
  Răspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de către deputați. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 1997
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea Regiilor Autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 din 19 iunie 1997.(Procedură de urgență. Amânarea dezbaterilor.) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 46/1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului pentru preluarea grâului pentru panificație din recolta din 1997 (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind scutirea de plată a impozitului pe venitul agricol până în anul 2000 (Respingerea propunerii) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.154 din 14 iulie 1997 (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru perioada 15-19 septembrie 1997. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acorodului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1997 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor G.S.M. și stabilirea taxei de licență (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.45/1997 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta 1997 proprietatea producătorilor și arendașilor (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Proiectele de lege și propunerile legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea:
 • propunerea legislativă vizând modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere;
 • propunerea legislativă privind organizarea Secretariatului de Stat pentru Culte ca Minister al Cultelor;
 • propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii investițiilor străine nr.35/1991;
 • propunerea legislativă privind contribuția R.A. "Loteria Națională" la finanțarea ocrotirii sănătății;
 • propunerea legislativă privind societățile cooperative și organismele agricole interprofesionale;
 • proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală (Procedură de urgență)
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1995 privind instituirea regimului de vânzare cu plata în rate a activelor și acțiunilor societăților comerciale cu capital de stat;
 • propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice;
 • propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 • propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului ultim al articolului 10 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor - martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989.
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție. relevant paragraphes
  Informare privind modificarea conducerii Grupului parlamentar al PDSR. relevant paragraphes
  Răspunsuri ale membrilor Executivului la întrebări adresate de către deputați. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.151 din 11 iulie 1997 (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997. (Procedură de urgență) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 1997
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților:
  • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară (procedură de urgență);
  • Proiectul de lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 1998 - 2000, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite și guvernele participante la proiectul "Calea ferată transeuropeană", privind modul de cooperare și creditare, semnat la Geneva în 17 decembrie 1992;
  • Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea și funcționarea poliției (procedură de urgență);
  • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele române de război din Republica Federală Germania și mormintele germane de război din România, semnat la Bonn, la 25 iunie 1996;
  • Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, în 6 iulie 1996;
  • Proiectul de lege pentru aderarea României la statutul Conferinței miniștrilor educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze, adoptat prin Rezoluția nr. 944601 de la Yaounde, din 1994;
  • Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției privind securitatea personalului Națiunilor Unite și a celui asociat, adoptată la New-York, în 9 decembrie 1994;
  • Proiectul de lege privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada, în 3 octombrie l985;
  • Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor și tehnologiei destinate apărării, semnat la București, la 26 martie 1997;
  • Proiectul de lege pentru ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale, de la Seul.
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1997 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar. (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor politice. (Amânarea dezbaterilor.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor. relevant paragraphes
  Aprobarea validării mandatului de deputat al domnului Ștefan Barbu, Circumscripția electorală nr.7 Botoșani. relevant paragraphes
  Informare privind modificarea denumirii Grupului parlamentar Național Liberal și a conducerii acestuia. relevant paragraphes
  Aprobarea, cu modificări, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-12 septembrie 1997. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 21 juillet 2024, 19:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro