Viorel Ștefan
Viorel Ștefan
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Viorel Ștefan
records found:181 in 51 plenary debates
total video time:5h36m14s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2016 02m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind eliminarea unor taxe, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 473/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2016 02m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori (PL-x 345/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2016 06m17s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea ministrului finanțelor publice, doamna Anca Dana Dragu, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Situația privind propunerile de modificare a Codului fiscal avute în vedere de către Guvern, poziția Ministerului Finanțelor Publice în privința depășirii deficitului bugetar structural și a introducerii unei amnistii fiscale". relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 02m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (PL-x 58/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 4, 2016 21m10s
relevant paragraphes
  - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2013 al Autorității de Supraveghere Financiară.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pentru anul 2014 al Autorității de Supraveghere Financiară.
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2011. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2010 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2011 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2012. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2012 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2009. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2012. relevant paragraphes
  - Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2012.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2013.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului anual al Băncii Naționale a României pentru anul 2014.
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în anul 2010. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 01m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2016 01m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (PL-x 646/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 06m50s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (PL-x 743/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2016 04m53s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea ministrului finanțelor publice, doamna Anca Dana Dragu, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Codul fiscal și mediul de afaceri". relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2016 03m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014 (PL-x 10/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 863/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015 02m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 864/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale (PL-x 827/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2015 01m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 (PL-x 879/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2015 03m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (PL-x 877/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2015 11m13s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016. (retrimitere la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 11, 2015 11m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale (PL-x 692/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (PL-x 684/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 647/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 671/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare (PL-x 669/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind schemele de garantare a depozitelor (PL-x 670/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 664/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015 04m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (PL-x 628/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiționale (PL-x 635/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015 06m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015 (PL-x 644/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital (PL-x 268/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale (PL-x 235/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 9, 2015 06m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind revocarea domnului Anton Ioan din funcția de consilier de conturi și vicepreședinte al Autorității de Audit. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2015 06m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (PL-x 439/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" (PL-x 438/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014 (PL-x 449/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, la 28 mai 2015 (PL-x 530/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015 (PL-x 531/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2015 07m33s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind Codul fiscal. (PL-x 371/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 june 2024, 22:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro