Norica Nicolai
Norica Nicolai
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Norica Nicolai
records found:3544 in 119 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Sittings of the Senate of December 3, 2008
relevant paragraphes
  Bilanțul activității Senatului în legislatura 2004-2008 prezentat de doamna senator Norica Nicolai, vicepreședinte al Senatului. relevant paragraphes
  Demisia din Senat a doamnei senator Carmen Felicia Tănăsescu și declararea locului vacant. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 10, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru completarea art.42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 29, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. (L489/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei". (L486/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. (L422/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare. (L487/2008) (votul final se va da într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. (L587/2008) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. (L531/2008) (retrimitere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 30 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. (L430/2008) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare. (L497/2008) (retrimitere la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. (L807/2007) (votul final se va da într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrațiune privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008 și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia. (L584/2008) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului fiscal din 22/12/2003. (L478/2008) (retrimitere la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. (L483/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România. (L466/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind raportul anual de activitate al Președintelui României. (L413/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. (L450/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor. (L452/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind completarea articolului 2141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (L492/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător. (L451/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind instituțiile financiare nebancare. (L465/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice. (L423/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii. (L425/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr. 190/1999 privind Creditul ipotecar. (L424/2008) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 28, 2008
relevant paragraphes
  Alocuțiunea domnului senator Ilie Sarbu - președintele ales al Senatului. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței nominale a Comisiei de numărare a voturilor. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 27 octombrie - 1 noiembrie a.c. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu - Șișesti" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. (L429/2007/2008) (Reexaminare la solicitarea Presedintelui Romaniei) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 29 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Alegerea domnului senator Fekete Szabo Andras Levente (UDMR) în calitatea de secretar al Biroului permanent al Senatului. relevant paragraphes
  Domnul senator Ioan Talpeș anunță că, incepand cu data de 28 octombrie 2008, va activa ca senator independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L. relevant paragraphes
  Alegerea președintelui Senatului. relevant paragraphes
  Prezentarea și adoptarea raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind validarea domnilor Stefăniță Prisăcaru și Ion Cupă ca membru titular, respectiv membru supleant ai Consiliului Național de Integritate. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996. (L567/2008) relevant paragraphes
  Prezentarea și adoptarea rapoartelor Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind validarea mandatelor de senator ale: domnului Mihai Dorin Drecin - Circumscripția electorală nr. 5, Bihor; domnului Szentmiklosi Zoltan Lajos - Circumscripția electorală nr. 5, Bihor; doamnei Luminița Gheorghiu - Circumscripția electorală nr. 3, Argeș. relevant paragraphes
  Ședința solemnă consacrată depunerii jurămantului de credință față de țară și popor de către senatorii: Mihai Dorin Drecin (PRM), Szentmiklosi Zoltan Lajos (UDMR), Luminița Gheorghiu (PSD). relevant paragraphes
  Propunerile nominale ale grupurilor parlamentare pentru alegerea președintelui Senatului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 21, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art. 15 din Legea nr. 187 /1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste. (L924/2006) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii arendării nr. 16/1994. (L387/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare -Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea și în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, județul Bihor. (L588/2008) (votul final se va da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. (L453/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru 69 completarea art. 9 și 11 din Legea recunostinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, nr. 341/2004. (L498/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică.(L880/2006) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 28 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului local al comunei Crasna, județul Sălaj. (L571/2008) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of October 20, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe-Viorel Dumitrescu relevant paragraphes
  Demisia doamnei Verginia Vedinaș din calitatea de senator, în urma numirii sale ca membru al Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Viorica Georgeta Pompilia Moisuc (PRM) - declarație politică având ca titlu "Ce este și ce face Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului?"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008. (L620/2008) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Ioan Nasleu relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului stat pe anul 2007;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005;
 • Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2005;
 • Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2006;
 • Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006;
 • Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007;
 • Lege pentru modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții;
 • Legea farmaciei;
 • Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A. în vederea achiziționării de autoturisme;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 • Lege pentru modificarea alin. (5) și (6) ale art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat;
 • Lege privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Lege pentru modificarea alin. (1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului;
 • Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
 • Lege privind auditul de siguranță rutieră;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 • Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.
 • Lege pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998;
 • Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007;
 • Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008;
 • Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008.
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Eugen Mihăescu (PRM) - declarație politică având ca subiect condamnarea definitivă la 15 ani de închisoare a generalului Victor Atanasie Stănculescu; relevant paragraphes
  Demisia domnului Pete Ștefan din calitatea de senator și din funcția de secretar al Biroului Permanent al Senatului, în urma numirii sale ca membru al Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Viorel Duca Sr. (independent) - declarație politică având ca temă reprezentarea în Parlament a românilor din diaspora; relevant paragraphes
    Cornelia Cazacu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "18 octombrie - Ziua europeană a luptei împotriva traficului de persoane"; relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 20 - 25 octombrie a.c. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
 • Proiectul de lege privind înființarea comunei Târgșoru Nou, județul Prahova, prin reorganizarea comunei Ariceștii Rahtivani. (L607/2008);
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. (L611/2008);
 • Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale. (L612/2008).
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu (PSD) - declarație politică referitoare la: personalitatea și activitatea de senator a domnului Nicolae Văcăroiu; dezastrul politicianismului și șovinismului maghiar. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra validării unui membru titular și a unui membru supleant ai Consiliului Național de Integritate. (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru raport suplimentar). relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Ion Toma relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Funar (PRM) - declarație politică având ca subiect "Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998. (L583/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008. (L621/2008) relevant paragraphes
  Demisia domnului Aron Ioan Popa din calitatea de senator, în urma numirii sale ca membru al Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007. (L578/2008) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Carol Dina relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ivan Cismaru (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Va mai fi sau nu va mai fi?"; relevant paragraphes
    Emil Răzvan Theodorescu (PSD) - declarație politică având ca temă diminuarea salariilor membrilor Filarmonicii "George Enescu" din București; relevant paragraphes
  Demisia domnului Nicolae Văcăroiu din calitatea de senator și din funcția de președinte al Senatului, în urma numirii sale ca președinte al Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Ilie Stoica relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008 08m51s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate al Agenției Naționale de presă Agerpres pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Agenției Naționale de presă Agerpres pe anul 2007. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea raportului anual 2006 al Băncii Naționale a României, a raportului anual 2007 al Băncii Naționale a României și a raportului comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului în legătură cu raportul anual 2006 al Băncii Naționale a României și cu raportul anual 2007 al Băncii Naționale a României. relevant paragraphes
  Completarea ordinii de zi a ședinței comune. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind prelungirea mandatelor membrilor Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului anual al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul anual al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2007. relevant paragraphes
  Prezentarea de către Guvernatorul Băncii Naționale a României a unui raport referitor la consecințele colapsului Sistemului Bancar Internațional asupra economiei românești. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului de activitate al Societății Române de Televiziune pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Societății Române de Televiziune pe anul 2007. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate al Consiliul Național al Audiovizualului pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Consiliul Național al Audiovizualului pe anul 2007. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Strategiei Naționale de Apărare a Țării și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Strategia Națională de Apărare a Țării. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2006, a raportului de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportul de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2006 și la raportul de activitate al Instituției Avocatul Poporului pe anul 2007. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of October 13, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 13-18 octombrie a.c. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale;
 • Lege privind susținerea învățământului preșcolar;
 • Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN);
 • Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28 /2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
 • Lege privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 acțiuni deținute de stat la Compania "Administrația Porturilor Maritime" - SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi;
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale;
 • Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006;
 • Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
 • Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Lege privind Statutul controlorului civil de trafic aerian din România;
 • Lege privind protejarea exploatațiilor agricole;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;
 • Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 • Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit;
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală;
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;
 • Lege privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România;
 • Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Lege privind declararea comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir;
 • Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României;
 • Lege privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună-martir;
 • Lege pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare;
 • Lege pentru modificarea și completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
relevant paragraphes
  Adoptarea, prin împlinirea termenului la 9.10.2008, a următoarei inițiative legislative: Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (L372/2008) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnul senator Gheorghe Viorel Dumitrescu relevant paragraphes
  Numirea secretarului general adjunct al Senatului relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007 (L566/2008) relevant paragraphes
  Domnul senator Viorel Duca senior anunță demisia sa din Grupul parlamentar al PNL, devenind independent relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii de pe ordinea de zi, pentru rediscutare, a Proiectului de hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2009 relevant paragraphes
  Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (B 367/18.09.2008) relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu (PSD) - declarație politică referitoare la: lipsa banilor necesari pentru creșterile salariale ale profesorilor; salariile mari ale președinților unor agenții; declarațiile nefondate ale europarlamentarului László Tökés făcute la Bruxelles; lipsa de interes a europarlamentarilor români în timpul dezbaterilor din Consiliul Europei; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal (L406/2008) relevant paragraphes
  Domnul senator Ioan Nasleu trece la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională în locul domnului senator Ilie Petrescu relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Emil Răzvan Theodorescu (PSD) - In memoriam George Emil Palade, singurul român deținător al Premiului Nobel; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 279 bis din 21.04.2003, cu modificările și completările ulterioare (L302/2008) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice (L464/2008) relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (L581/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (L565/2008) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of October 7, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România, nr. 335/2007 (L559/2008) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of October 6, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar (L405/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (L372/200) (votul final se va da în ședința de marți, 7 octombrie 2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (L39/2007/2008) (reexaminare în urma deciziei Curții Constituționale) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției (L403/2008) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of September 30, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (L488/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (L382/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh (L392/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (L435/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (L381/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română (L350/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (L364/2008) relevant paragraphes
  Evocarea personalității senatorului și profesorului universitar Antonie Iorgovan, la împlinirea unui an de la trecerea în neființă relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 (L395/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind reglementarea juridică a persoanelor aflate pe așa-numitele liste de chiaburi (L339/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți (L533/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Anexei IV (2A/2008) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci (L386/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 2 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare (L390/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (L419/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 (L416/2008) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of September 29, 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamna și domnii senatori: relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Ivan Cismaru (PD-L) - declarație politică având ca subiect problemele angajaților de la fosta uzină "Tractorul" Brașov și drama agriculturii din România; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare (L375/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor anuale consolidate (L444/2008) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamna și domnii senatori: relevant paragraphes
    Doina Silistru relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu (PSD) - declarație politică referitoare la: câteva momente importante din viața lui Adrian Păunescu; demisia sa din Comisia de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Român; relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamna și domnii senatori: relevant paragraphes
    Carol Dina relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (L378/2008) relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Verginia Vedinaș (PRM) - declarație politică având ca temă respingerea de către Curtea de Apel București a solicitării Partidului România Mare de a suspenda executarea hotărârii de guvern privind delimitarea colegiilor uninominale; relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (L440/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie (L459/2008) relevant paragraphes
  Domnul senator Radu Terinte anunță demisia sa din Grupul parlamentar al Partidul Conservator, urmând să-și desfășoare activitatea ca senator independent afiliat Grupului parlamentar al PNL relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;
 • Lege privind intervențiile active în atmosferă;
 • Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
 • Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Bordei";
 • Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;
 • Lege pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
 • Lege privind înființarea satului Păcălești, prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică cu titlul "Bani cheltuiți fără eficiență în sănătate, și nu numai, exemplul Timișoara" relevant paragraphes
    Gheorghe Funar (PRM) - declarație politică având ca subiect Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; relevant paragraphes
    Aurel Ardelean (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică având ca temă procesul educațional din România; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L445/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - SA la Societatea Națională "Nuclearelectrica" - SA (L373/2008) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamna și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Ion relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (L306/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat (L357/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2009, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (L370/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor (L441/2008) relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 24, 2008 02m03s
relevant paragraphes
  Modificări în componența nominală a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații; modificări în componența nominală a Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe; numirea unor membri în Consiliul Național al Audiovizualului. (voturile se vor da într-o viitoare ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Mesajul Președintelui României adresat Parlamentului. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of September 24, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării Parchetului General privind restituirea dosarelor domnului senator Ioan Codruț Șereș relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară (L237/2008) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of September 22, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L349/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (L363/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (L546/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of September 17, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free (L303/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată (L436/2007/2008) (reexaminare la solicitarea Președintelui României) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of September 10, 2008
relevant paragraphes
  Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a următoarelor inițiative legislative:
 1. Propunerea legislativă privind ședințele comune ale Guvernului României (B 312/2008);
 2. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților. (B 322/2008)
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 15 - 20 septembrie a.c. relevant paragraphes
  Anunțarea în plenul Senatului a depunerii de către Grupul parlamentar al PSD a moțiunii simple intitulată "Promisiuni și minciuni = "sprijinul" acordat agricultorilor de Guvernul Tăriceanu", semnată de 38 de senatori. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată. (L434/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7 din 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural. (L283/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (L337/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România. (L268/2008) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative privind susținerea învățământului preșcolar. (L421/2007) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime"- SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al municipiului Constanța. (L580/2007/2008) (Reexaminare la solicitarea Președintelui României) relevant paragraphes
  Anunțarea birourilor de conducere ale Comisiei economice, industrii și servicii și Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților (L405/2006); Propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor (continuarea dezbaterilor). (L575/2006); Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. (L758/2006); Propunerii legislative pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. (L807/2007) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - CEC depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri.(L285/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (L377/2008) (votul final se va da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și grădinițe. (L321/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. (Reexaminare la solicitarea Președintelui României) (872/2007/2008) (Votul pe raport se va da în ședința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of September 8, 2008
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval. (L374/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. (L347/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor. (L338/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în sedința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.. (L420/2008) (votul final se va da în sedința de marți, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism. (L279/2008) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România. (L353/2008) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of September 2, 2008
relevant paragraphes
  Prezentarea și adoptarea rapoartelor Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind validarea mandatelor de senator ale:
 • domnului Matei Mircea Leontin - Circumscripția electorală nr. 5, Bihor;
 • domnului Mândru Traian - Circumscripția electorală nr. 18, Galați.
relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of August 26, 2008
relevant paragraphes
  Prezentarea și adoptarea rapoartelor Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări privind validarea mandatelor de senator ale: domnului Moldoveanu Viorel Aurelian - Circumscripția electorală nr. 25, Ilfov; domnului Alexandru Viorel - Circumscripția electorală nr. 7, Botoșani. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de hotărâre asupra cererilor de urmărire penală a domnilor senatori Paul Păcuraru și Ioan Codruț Șereș. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 22:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro