Valer Dorneanu
Valer Dorneanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Valer Dorneanu
records found:24007 in 358 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 2004 15m34s
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite și informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituționale, a următoarelor legi:
 • Legea pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 5 octombrie 2001;
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002;
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 14 mai 2004.
relevant paragraphes
  Prezentarea de către președintele Camerei Deputaților, domnul Valer Dorneanu, a unui raport-bilanț de activitate parlamentară la finalul legislaturii 2000-2004. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 2004 44m49s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind regimul juridic al activității electronice notariale (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar și a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate și Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002; (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "Tepro" Iași. relevant paragraphes
  Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnilor Radu Liviu Bara, Circumscripția electorală nr.33 Sălaj, și Sever Meșca, Circumscripția electorală nr.4 Bacău. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, nr.487/2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor (trimisă pentru raport Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, nr.487/2002 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul juridic al activității electronice notariale. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptat); relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale. relevant paragraphes
  Alocuțiune cu prilejul Zilei naționale a României, 1 Decembrie. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice;
 • Legea privind regimul juridic al activității electronice notariale;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar;
 • Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 • Legea pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, nr.487/2002;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002.
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2004 40m22s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre de modificare a art. 13 din Regulamentul Camerei Deputaților (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța". relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Electrica Dobrogea - S.A. și Electrica Banat - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre de modificare a art. 13 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2004 pentru completarea art.209 din Codul de procedură penală (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, aprobată prin Legea nr.261/2002, republicată în Monitorul Oficial al României nr.77 din 29 ianuarie 2004 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiare și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, aprobată prin Legea nr.261/2002, republicată în Monitorul Oficial al României nr.77 din 29 ianuarie 2004. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul Legii cooperației agricole (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989;
 • Legea privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" S.A. București;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A;
 • Legea privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • Legea cooperației agricole;
 • Legea privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;
 • Legea privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" S.A. București;
 • Legea privind unele măsuri pentru privatizarea societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Electrica Dobrogea - S.A. și Electrica Banat - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică;
 • Legea privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2004 pentru completarea art.209 din Codul de procedură penală;
 • Legea pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiare și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;
 • Legea privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri;
 • Legea privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului;
 • Legea privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare;
 • Legea privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare;
 • Legea pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța";
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.630/2002 privind cinematografia;
 • Legea privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor;
 • Legea privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, aprobată prin Legea nr.261/2002, republicată în Monitorul Oficial al României nr.77 din 29 ianuarie 2004;
 • Legea pentru completarea articolului 4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.630/2002 privind cinematografia. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" S.A. București (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO - S.A. Iași. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 27 septembrie 2004 (adoptat); relevant paragraphes
  Informare cu privire la demisia domnului Baciu Mihai, deputat PD în Circumscripția electorală nr.24 Iași. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației (adoptat); relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" S.A. București (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO - S.A. Iași (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.630/2002 privind cinematografia (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța" (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2004 1h12m10s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare (restituit comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii cooperației agricole (rămas pentru ședința de vot final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sus" S.A. București (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2004 pentru completarea art.209 din Codul de procedură penală (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Electrica Dobrogea - S.A. și Electrica Banat - S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației (rămas pentru sedința de vot final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiare și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (rămas pentru ședința de vot final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru înființarea comunei Perșinari, prin reorganizarea comunei Văcărești, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;
 • Legea pentru modificarea alin.(5) al art.3 din Legea nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare;
 • Legea pentru modificarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimonial regiilor autonome de interes local;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale RAFO S.A. Onești.
relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 2004 20m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 27 septembrie 2004 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" S.A. București (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat al domnului Gheorghe Augustin Eugen Nadudvary, ales în Circumscripția electorală nr. 8 Brașov, pe listele UDMR. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la participarea unei misiuni de protecție în Irak. relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 15, 2004 08m13s
relevant paragraphes
  Prezentarea raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003 și concluziile raportului comun al comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului. relevant paragraphes
  Numirea domnului deputat Tudor Baltă ca membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comun al comisiilor pentru buget și al comisiilor economice ale celor două Camere ale Parlamentului privind raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 10, 2004 07m16s
relevant paragraphes
  Aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind unele modificări în componența Comisiei parlamentare comune a Senatului și Camerei Deputaților pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenția - cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003 și a Acordului între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip Implementare în comun Rumeguș 2000, semnat la București la 7 martie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva, la 1 iunie 2000;
 • Legea privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004;
 • Legea pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994;
 • Legea privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
 • Legea pentru înființarea comunei Pietrari, prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru înființarea comunei Răscăeți, prin reorganizarea comunei Vișina, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru înființarea comunei Râu Alb, prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru înființarea comunei Raciu, prin reorganizarea comunei Lucieni, județul Dâmbovița;
 • Legea pentru înființarea comunei Ciohorăni, prin reorganizarea comunei Miroslovești, județul Iași;
 • Legea pentru înființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt;
 • Legea Bugetului de Stat pe anul 2005;
 • Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din Decembrie 1989. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2004 1h22m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar și a indemnizaților pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Stroești, județul Argeș (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea comunei Stroești, județul Argeș (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale și Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind notarii publici și activitatea notarială (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989; Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală; Legea pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală; Legea pentru modificarea art.41 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare; Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești; Legea pentru modificarea art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; Legea privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației; Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic; Legea privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă; Legea privind prevenirea și combaterea dopajului în sport; Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat; Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare; Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor; Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă.
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind organizațiile pensionarilor (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterii asupra Propunerii legislative pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea legii 215/2001, Legea administrației publice locale (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală (adoptat); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 44/1 iulie 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Poliției judiciare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar și a indemnizaților pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizațiile pensionarilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice și a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, adoptată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției judiciare (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 5 octombrie 2001 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 14 mai 2004 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii 53 - Codul muncii - pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/lună (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind notarii publici și activitatea notarială (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 150/2003 a creditului agricol pentru producție (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/2003 Legea partidelor politice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 150/2003 a creditului agricol pentru producție (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical (restituită comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 36/1995. Legea notarilor publici și a activității notariale (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004 în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" - etapa a 3-a (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Spulber, prin reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, adoptată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000 (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi (adoptat); relevant paragraphes
    Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/2003 Legea partidelor politice (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 44/1 iulie 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii 53 - Codul muncii - pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/lună (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (amânarea votului final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2004 1h02m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat al domnului Constantin Tămagă, ales în Circumscripția nr.3 Argeș, pe listele P.S.D. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița;
 • Legea privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996;
 • Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Informare privind primirea răspunsurilor în scris la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări în componența unei comisii permanente a Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind regimul juridic al activității electronice notariale (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Kovacs Csaba Tiberiu din calitatea de deputat. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Ioan Sonea relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Spulber, prin reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (amânarea votului final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2004 26m38s
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  In memoriam: Aurel Daraban, deputat PSD în Circumscripția electorală nr. 14 Constanța. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004 în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" - etapa a 3-a (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
    Mihaela Ionescu relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Marian Ianculescu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 5 octombrie 2001 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 14 mai 2004 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea legii 215/2001, Legea administrației publice locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric, și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă;
 • Legea privind instituțiile publice de spectacole și concerte;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției;
 • Legea contenciosului administrativ.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Chiriță Dumitru, deputat PSD în Circumscripția electorală nr. 3 Argeș. relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 27, 2004 02m27s
relevant paragraphes
  Cuvânt de mulțumire exprimat în numele Parlamentului de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2004 1h38m26s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A. în administrarea Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Ștefan Lăpădat, Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți, din P.R.M. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Șopârlița, prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr.139/1995 (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Andrei Gabriel Pleșu din Colegiul CNSAS. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
 • Legea privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale;
 • Legea privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului;
 • Legea pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată;
 • Legea privind prevenirea și combaterea terorismului;
 • Legea privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996;
 • Legea privind asociațiile pensionarilor;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
 • Legea privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor de Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr.139/1995;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială" Automobile Dacia" - S.A;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003;
 • Legea pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A. în administrarea Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.;
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea terorismului (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr.139/1995 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială " Automobile Dacia" - S.A (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor de Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind asociațiile pensionarilor (adoptat); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița (adoptată ca urmare a expirării termenului constituțional); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind asociațiile pensionarilor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A. în administrarea Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. (adoptat). relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor de Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (adoptat); relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2004 1h07m58s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusive (adoptat). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite, ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;
 • Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Legea privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare;
 • Legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
 • Legea privind statutul asistentului social;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor;
 • Legea pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în Român (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusive (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strainilor în România;
 • Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2001 privind achizitiile publice;
 • Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;
 • Legea privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului;
 • Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila;
 • Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pâna la 5 ha inclusiv.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (adoptat); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița (amânat votul); relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 2004 30m17s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2005 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare (adoptat conform art.75 alin.2 din Constituție); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Voinești, județul Dâmbovița (adoptată); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind înființarea comunei Ciohorăni, județul Iași. (adoptată). relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către domnul Virgil Delureanu, Circuscripția electorală nr.30 Olt. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor adoptat la Geneva la 1 iunie 2000 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii simple cu tema "NU, subordonării media de către Guvernul Năstase; DA, libertății de exprimare" (respingerea moțiunii). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind statutul asistentului social (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 170 din Legea învățământului nr. 84/1995 (adoptată conform art.75 alin.2 din Constituție); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (adoptat); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind înființarea comunei Râu Alb, județul Dâmbovița (adoptată); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind înființarea comunei Raciu, județul Dâmbovița (adoptată); relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind înființarea comunei Pietrari, județul Dâmbovița (adoptată); relevant paragraphes
    Propunere legislativă privind înființarea comunei Răscăeți, județul Dâmbovița (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unei comisii permanente. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege a cooperației agricole. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcțiunea a unor mijloace fixe , inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (restituit comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenția - cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003 și a Acordului între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip Implementare în comun "Rumeguș 2000", semnat la București la 7 martie 2003 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (adoptat); relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 18, 2004 1h03m22s
relevant paragraphes
  Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2002 și Raportul privind rezultatele financiare și contul de execuție bugetară la 31 decembrie 2002 ale Societății Române de Radiodifuziune (adoptate); Raportul de activitate și contul de execuție bugetară ale Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2003 (adoptate). relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către un senator și doi deputați desemnați prin Hotărârea Parlamentului nr.14 din 28 septembrie 2004 în calitatea de membri ai Comisiei speciale a camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai celor două Camere, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru modificarea Anexei nr.2 la Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune;
 • Legea pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit la București și la Washington, prin scrisoarea Primului ministru al României și a Băncii Naționale a României din 22 iunie 2004 și decizia Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice și financiare pentru perioada 2004-2006 precum și a Memorandumului tehnic de înțelegere;
 • Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004;
 • Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 noiembrie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 octombrie 2003;
 • Legea privind protecția civilă;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 și asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 și asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004. relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Consiliului Național al Audiovizualului. relevant paragraphes
  Prezentarea raportului anual 2003 al Băncii Naționale a României. relevant paragraphes
  Validarea mandatelor deputaților Virgil Delureanu, ales în Circumscripția electorală nr.30 Olt, și Mircea Ciopraga, ales în Circumscripția electorală nr.42 București. Depunerea jurământului de către domnul Mircea Ciopraga. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Hotărârii privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru repartizarea timpilor de antenă în cadrul campaniei electorale. relevant paragraphes
  Raportul de activitate pe anul 2003 ROMPRES (adoptat raportul comun al celor două comisii de specialitate). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2004 02m09s
relevant paragraphes
  Prezentarea răspunsului Guvernului la moțiunea simplă "Nu, subordonării media de către Guvernul Năstase, DA, libertății de exprimare". relevant paragraphes
  Prezentarea moțiunii simple cu tema "Nu, subordonării media de către Guvernul Năstase, DA, libertății de exprimare". relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2004 21m52s
relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 170 din Legea învățământului nr. 84/1995 (amânarea votului final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2004 41m55s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Gheorghe Dinu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenția - cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003 și a Acordului între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip Implementare în comun "Rumeguș 2000", semnat la București la 7 martie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor adoptat la Geneva la 1 iunie 2000 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2005 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății "Tractorul" Brașov. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple: "Nu, subordonării media de către Guvernul Năstase; da, libertății de exprimare": relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Dan Brudașcu relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Marian Ionescu relevant paragraphes
    Ioan Sonea relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind reînființarea comunei Grădina, județul Constanța;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 6 mai 2004 și la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României;
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Comunitatea Europeană și România privind participarea României la programul Comunității, Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE), semnat la București la 5 martie 2003 și la Bruxelles la 18 martie 2003;
 • Legea pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea articolului II, alineatul I al Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004;
 • Legea pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR) încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975;
 • Legea privind planificarea apărării;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din funcțiunea a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnilor Florin Georgescu, Circumscripția electorală nr. 30 Olt, și Napoleon Pop, Circumscripția electorală nr. 42 București. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO-S.A. Câmpulung Muscel; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2004 37m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea și votarea Propunerii legislative pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitatea publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești - Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Albe; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (adoptată propunerea de respingere). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr. 139/1995 (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reabilitarea funcțională a clădirilor de locuințe (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectele de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (PLx 257/2004 și PLx 535/2004) (retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați" (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (amânarea votului final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2004 50m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaș (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă - parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice. (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind instituțiile publice de spectacole și concerte (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (3) al articolului 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (amânarea dezbaterii). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șisești (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea Zilei naționale a tineretului (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (amânarea dezbaterii). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 july 2024, 23:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro