Eugen Nicolicea
Eugen Nicolicea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-06-2024 (joint)
25-06-2024
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Eugen Nicolicea
records found:2309 in 90 plenary debates
total video time:18h11m23s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2008 1h47m11s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 28 iunie 1999 (republicată) privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Grădiștea Muncelului-Cioclovina-Căpâlna" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Grădiștea Muncelului-Cioclovina-Căpâlna" (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind auditul de siguranță rutieră (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziționării de autoturisme (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind sondajele de opinie (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 357/25.25.05.2007 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind terminologia folosită pentru etnia țiganilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinți (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Roșia Montană" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Modificarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru ziua de 15 octombrie 2008. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul "Legea farmaciei" (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (raportul comisiei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat; legea se trimite la promulgare în forma inițială); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr. 351/2004 (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Desemnarea a doi deputați în calitate de reprezentanți ai Camerei Deputaților pentru Grupul de lucru inter-parlamentar al Dimensiunii Parlamentare a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 referitoare la regimul armelor și munițiilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăților (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra Legii pentru modificarea alin.(1) și (2) al art.18 din Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.453/2008 (raportul comisiei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat; retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea unei indemnizații pentru pensionarii care dețin titlul de doctor în știință (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drum (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea unor dispoziții din Codul penal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra reexaminării Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.38/2008 (adoptat raportul comisiei, prin care se propune adoptarea legii, cu amendamente); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru sănătate și familie cu privire la modul de privatizare a Societății Comerciale "Antibiotice" S.A. Iași (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea Codului Civil (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Mihai Sandu-Capră din calitatea de deputat. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Roșia Montană" (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiofuziune și Societății Române de Televiziune (adoptată); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, privind Codul Penal (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase pentru desfășurarea unor acțiuni sociale și umanitare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Raportului Comisiei juridice asupra Legii pentru modificarea Legii nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.453/2008 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor (adoptată); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (respins); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 62 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic de aviația civilă din România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 decembrie 2007 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 673/2002 (respinsă); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare și completare a alineatului 1 al articolului 11 din Legea nr.10 din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, versiune consolidată în 01/04/2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (adoptată propunera de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Albe; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții "Palatul Parlamentului" (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind pensiile de supraviețuire (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2007 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind auditul de siguranță rutieră (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Raportul Comisiei de anchetă privind acuzațiile de concurență neloială și practică monopolistă practicate de supermarketuri (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat); relevant paragraphes
    Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 459/2003 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind construirea unor teatre de vară (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale privind în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind construirea de cămine studențești (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea nr. 1/2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final (continuare): relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008 01m48s
relevant paragraphes
  Prezentarea de către Guvernatorul Băncii Naționale a României a unui raport referitor la consecințele colapsului Sistemului Bancar Internațional asupra economiei românești. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Strategiei Naționale de Apărare a Țării și a raportului comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la Strategia Națională de Apărare a Țării. relevant paragraphes
  Prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului asupra numirii unor membri în Consiliul Național al Audiovizualului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind prelungirea mandatelor membrilor Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către domnul senator Jan Vraciu, ales membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de informații. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2008 00m38s
relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale legate de modificarea ordinii de zi. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2008 53m10s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru învățământ asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 (adoptat raportul comisiei, prin care se propune respingerea cererii de reexaminare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru muncă asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii (adoptat raportul comisiei, prin care se propune adoptarea legii, cu amendamente); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (adoptat raportul comisiei, prin care se propune adoptarea legii, cu amendamente); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecției securității civile privind asistența și cooperarea în situații de urgență, semnat la Paris la 22 aprilie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună - martir (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru muncă asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale (adoptat raportul comisiei, prin care se propune admiterea parțială a cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea polițienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (adoptat raportul comisiei, prin care se propune adoptarea legii, cu amendamente); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată (respinsă); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru muncă asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrative privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative (adoptat raportul comisiei, prin care se propune respingerea cererii de reexaminare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian din România (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la București, la 2 iulie 2007, la Acordul de Garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București-Pitești, semnat la București la 5 august 1996 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi (lipsă cvorum). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru administrație publică asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 acțiuni deținute de stat la Compania "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul local al municipiului Constanța (adoptat raportul comisiei, prin care se propune respingerea cererii de reexaminare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind protejarea exploatațiilor agricole (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.45 din legea nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru abrogarea art.III alin.(11) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 25 octombrie 2007 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (adoptat raportul comisiei, prin care se propune respingerea cererii de reexaminare); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra reexaminăriiLegii privind completarea art.28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.857/2008 (adoptat raportul comisiei, prin care se propune respingerea legii); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru completarea art.5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (raportul comisiei, prin care se propune respingerea cererii de reexaminare, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare; retrimisă comisiei); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(21) al art.3 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 3 martie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București la 6 martie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice asupra cererii Președintelui României, de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (respins raportului comisiei; legea se trimite la promulgare în forma inițială); relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2008 01m51s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică intitulată: "Un festival pentru promovarea identității noastre"; relevant paragraphes
    Ioan Ghișe - declarație politică intitulată "Promovarea unei grile de salarizare în sectorul public este o soluție importantă pentru recentele și numeroasele revendicări sociale"; relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - declarație politică "Complot perfid împotriva Guvernului Tăriceanu"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație politică cu titlul "Realizările mărețe ale ultimilor ani!"; relevant paragraphes
    Anghel Stanciu - prezentarea unei scrisori adresate domnului Traian Băsescu, Președintele României; relevant paragraphes
    Andrian-Sirojea Mihei - intervenție cu tema marcarea Zilei mondiale a poștei; relevant paragraphes
    Elena Ehling - declarație politică: ""Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm". 5 octombrie - Ziua internațională a profesorilor". relevant paragraphes
    Petru Călian - pledoarie pentru "un caz deosebit de grav din judetul Cluj"; relevant paragraphes
    Constantin Tudor - declarație politică cu tema "Pensionarii călărășeni, masă de manevră electorală a liberalilor"; relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - declarație politică "Liberalii nu sunt împotriva creșterii salariilor bugetarilor"; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - declarație politică intitulată "Încă mai cred în demnitatea poporului român"; relevant paragraphes
    Olguța Cocrea - intervenție intitulată "9 octombrie - Ziua mondială a poștei"; relevant paragraphes
    Andrian-Sirojea Mihei - intervenție cu tema marcarea Zilei internaționale a educatorului; relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2008 08m01s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Mircia Giurgiu relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
    Andrian-Sirojea Mihei relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
    Valeriu Tabără relevant paragraphes
    Eugen Nicolicea relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Aurel Vlădoiu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Petru Călian relevant paragraphes
    Iulian Vladu relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Nicolae Bănicioiu relevant paragraphes
    Mirela Elena Adomnicăi relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2008 37m50s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind regimul juridic al administrării falezelor și plajelor Mării Negre (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2008 pentru completarea art.5 alin.(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Avram Iancu" din municipiul Cluj Napoca (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, reexaminată, la cererea Președintelui României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, reexaminată, la cererea Președintelui României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea, județul Bihor (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la București la 3 martie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se acorda în anul 2008 personalului din învățământ (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului, nr. 84/1995 (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării, reexaminată, la cererea Președintelui României (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex - ISPA (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, reexaminată, la cererea Președintelui României (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din Legea nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2007 pentru modificarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Potgorica la 15 octombrie 2007 (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2008 pentru modificarea art.55 alin.(8) din Legea nr.128 privind Statutul personalului didactic (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2007 pentru stabilirea orei de începere și de închidere a votării la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea articolului 126 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008 și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe (adoptat); relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2008 27m59s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art.6 alin.(1) din Hotărârea Camerei Deputaților nr.18/2008 pentru încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003 (rămasă pentru vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se acorda în anul 2008 personalului din învățământ (rămas pentru vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea asupra Propunerii legislative privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Alecsandru Știucă relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale. (rămas pentru vot final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru vot final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Mircia Giurgiu relevant paragraphes
  Informări privind: - demisia domnului Constantin Faina din Grupul parlamentar al PC și afilierea la Grupul parlamentar al PNL; demisia doamnei Florina Ruxandra Jipa din grupul parlamentar al PRM și afilierea la Grupul parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 24, 2008 09m45s
relevant paragraphes
  Modificări în componența nominală a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații; modificări în componența nominală a Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe; numirea unor membri în Consiliul Național al Audiovizualului. (voturile se vor da într-o viitoare ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea modificărilor în componența Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2005, cu modificările ulterioare. relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE) relevant paragraphes
  Aprobarea modificărilor în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. relevant paragraphes
  Aprobarea modificărilor în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, cu modificările ulterioare. relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări în componența nominală Delegației României la Inițiativa Central Europeană - Dimensiunea parlamentară. relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei Interparlamentare București - Chișinău. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind prelungirea mandatului directorului general al Agenției naționale de presă AGERPRES. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008 23m03s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - scrisoare adresată domnului Dacian Cioloș, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale; relevant paragraphes
    Alexandru Mocanu - declarație politică "constituită într-o comandă deschisă adresată domnului Ludovic Orban, ministrul transporturilor"; relevant paragraphes
    Petru Călian - declarație politică cu titlul "Radiografie a evoluției economice românești"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 6 iunie 1996 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și a Propunerii legislative privind modificarea legii 19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mircia Giurgiu - declarație politică: "Legea privind o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar în folosul dezvoltării copiilor"; relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică intitulată "După o perioadă de 49 de ani au fost reluate cursurile oficiale de limba tătară"; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor. (Retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Elena Ehling - declarație politică cu titlul «"Educația, quo vadis?" - "Educația, încotro?"»; relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică: "Școala politică de toamnă"; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind intervențiile active în atmosferă (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Emil Strungă - declarație politică cu titlul "Sarabanda moțiunilor"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - declarații politice având ca subiect: "Liberalii prețuiesc dezvoltarea învățământului"; relevant paragraphes
    Dumitru Bentu - declarație politică cu titlul "Snagov"; relevant paragraphes
    Dragoș Ujeniuc - declarație politică intitulată "Invitație la logică"; relevant paragraphes
    Mihai Dumitriu - declarație politică intitulată "Salarizarea cadrelor didactice și guvernarea de dreapta"; relevant paragraphes
    Lia Ardelean - declarație politică: "Haideți să mai votăm și legi, doamnelor și domnilor deputați!"; relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - declarații politice având ca subiect: "Moțiunile împotriva Guvernului PNL sunt cea mai clară formă a demagogiei electorale"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, a Proiectului de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a Proiectului de Lege a parteneriatului public-privat pentru cercetarea științifică din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și din unitățile de învățământ agricol și silvic (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 12 iunie 2000 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii și a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație politică cu tema "Un an nou școlar, aceleași vechi probleme"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Bordei" (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - declarație politică: "Românii nu vor accepta niciodată concesii electorale"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 17, 2008 08m44s
relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Ioan Dumitru Puchianu din Grupul PD-L și afilierea la Grupul PNL; Informare privind retragerea semnăturii domnului deputat Ioan Dumitru Puchianu de pe moțiunea simplă depusă de 58 deputați PD-L. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 58 deputați PD-L, cu tema "Neșansa învățământului românesc: guvernarea PNL și Cristian Adomniței au adus educația în pragul colapsului." (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată). relevant paragraphes
  Alocuțiuni dedicate Zilei internaționale a democrației - 15 septembrie. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea unor legi la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2008 04m10s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2008 00m07s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2008 11m12s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi. (dezbateri procedurale). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2008 02m53s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 304 (r1) din 28/06/2004 privind organizarea judiciară (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2008 05m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 5, 2008 04m28s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.258 din Codul penal (retrimis comisiei). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2007 03m57s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Emil Strungă - declarație politică cu titlul "Asumarea răspunderii Guvernului privind votul uninominal"; relevant paragraphes
    Ionica Constanța Popescu - apel către autoritățile italiene, să nu trateze România ca pe o țară de mâna a doua; relevant paragraphes
    Cornel Știrbeț - declarație politică intitulată "Interesul public"; relevant paragraphes
    Mihai Dumitriu - declarație politică cu tema "Reforma și bugetul învățământului pentru 2008"; relevant paragraphes
    Valentin Emilian Frâncu - declarație politică intitulată "Nu putem accepta prigonirea românilor din Italia"; relevant paragraphes
    Antal Árpad András - argumente în favoarea existenței unei regiuni: "Ținutul Secuiesc există!"; relevant paragraphes
    Dan Grigore - declarație politică referitoare la problema imigranților români din Italia; relevant paragraphes
    Valentin Emilian Frâncu - declarație politică intitulată "Lista candidaților PNL este cea mai echilibrată; relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică cu tema «Ce se întâmplă cu sala fostului cinematograf "Republica" din orașul Constanța»; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezső Kálmán - intervenție în favoarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din județul Harghita; relevant paragraphes
    Vasile Filip Soporan - declarație politică cu titlul "De la Ion Cristoreanu la plicul liberal"; relevant paragraphes
    Mircea Ciopraga - declarație politică: "Lipsa activității diplomatice a președintelui Traian Băsescu contribuie la imaginea negativă a României în Italia"; relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu - declarație politică cu titlul "S.O.S. la zahărul din sfeclă!"; relevant paragraphes
    Dumitru Bentu - declarație politică intitulată "Iușcenco"; relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică cu titlul "O problemă europeană"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație politică intitulată "Europa s-a săturat de noi..."; relevant paragraphes
    Iuliu Nosa - declarație politică intitulată "Lene sau incompetență prezidențial-guvernamentală"; relevant paragraphes
    Petru Lificiu - informare privind înscrierea sa în Partidul Democrat și activarea în Grupul parlamentar al Partidului Democrat; relevant paragraphes
    Petru Călian - declarație politică intitulată "Rușinea de a fi români"; relevant paragraphes
    Monalisa Găleteanu - declarație politică intitulată «Bugetul alocat educației pentru anul 2008 - doar 6% din produsul intern brut "pe hârtie"»; relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus - declarație politică intitulată "Trei culori și-o singură iubire, românească!"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Costache Mircea - cererea unor răspunsuri clare în privința privatizării Rompetrol"; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2007 01m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2007 23m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Andrian-Sirojea Mihei relevant paragraphes
    Costache Mircea relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea comunei Osoi, județul Iași, prin reorganizarea comunei Comarna (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Valeriu Tabără relevant paragraphes
    Petru Călian relevant paragraphes
    Paul Magheru relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Cursului Superior Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al doilea Protocol Adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind Implementarea în Comun și Comercializarea Internațională a Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Adrian Moisoiu relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Ștefan Baban relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în administrația publică centrală (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Aledin Amet relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Olguța Cocrea relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative Legea nr.84 din 24/07/1995, legea învățământului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.606 din 10/12/1999 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994 și intrată în vigoare la 1 octombrie 2002 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea legii nr.215/2001 privind administrația publică locală (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată) (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Mircia Giurgiu relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 june 2024, 17:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro