Vasile Blaga
Vasile Blaga
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 december 2008 - 12 december 2012
speeches of:Vasile Blaga
records found:594 in 23 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 6, 2012 10m22s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României. relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 5, 2012 00m24s
relevant paragraphes
  Propunerea Grupurilor parlamentare ale PSD și PNL din Camera Deputaților și Senat cu privire la termenul de transmitere de către Curtea Constituțională a României a avizului consultativ. (adoptată) relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 3, 2012 09m58s
relevant paragraphes
  Prezentarea de către primul ministru a Raportului cu privire la deciziile adoptate în cadrul reuniunii Consiliului European din perioada 28-29 iunie 2012. relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 3, 2012 04m52s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre al Camerei Deputaților și Senatului privind revocarea din funcție a Avocatului Poporului, domnul Gheorghe Iancu, și numirea în funcția Avocatului Poporului - interimar, a domnului Valer Dorneanu. relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 26, 2012 53m24s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale a următoarelor legi:
- Legea privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv;
- Legea pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluția nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994;
- Legea pentru ratificarea Acordului între România și Statul Israel în domeniul securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011;
- Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale;
- Legea privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice central;
- Legea privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni";
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor;
- Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996;
- Legea pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii;
- Legea privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății;
- Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului";
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor;
- Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile;
- Legea privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;
- Legea pentru ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducal al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 9 decembrie 2011.
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducal al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 9 decembrie 2011. (PL-x 235/2012,L270/29.05.2012) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2009 privind componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. relevant paragraphes
  Numiri:
- Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și depunerea jurământului de către aceștia.
- Numirea unor membri ai Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
relevant paragraphes
  Prezentarea Rapoartelor de activitate și a Conturilor de execuție ale Societății Române de Radiodifuziune pe anii 2009, 2010 și 2011. (adoptate) relevant paragraphes
  Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de TV (nefinalizarea procedurii datorită lipsei cvorumului) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Informare privind modificarea componenței nominale a Grupului Pro-America. relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 12, 2012 00m45s
relevant paragraphes
  Adoptarea Declarației referitoare la problemele actuale aflate pe agenda Uniunii Europene și obligațiile ce revin României în baza acestora. relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 7, 2012 39m08s
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea art.4 din Hotărârea Parlamentului nr.6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru avizarea propunerii legislative depuse și elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. relevant paragraphes
  Prezentarea Programului și a listei Guvernului de către domnul Victor-Viorel Ponta, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru. relevant paragraphes
  Acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra Programului de guvernare și liste Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Programului și listei Guvernului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 27, 2012 04m46s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea moțiunii de cenzură intitulate "Opriți Guvernul șantajabil. Așa nu, niciodată !", inițiată de 116 senatori și deputați. relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 25, 2012 01m46s
relevant paragraphes
  Conferirea domnului Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, în numele Parlamentului României, a Colanului Parlamentului României. relevant paragraphes
  Mesajul domnului Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European. relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 27, 2012 29m45s
relevant paragraphes
  Evocarea împlinirii a 94 de ani de când Sfatul Țării din Basarabia a decis unirea cu România. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie din Parlamentul României. relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către membrii numiți ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru analiza propunerilor legislative depuse și elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. relevant paragraphes
    Numirea unui membru titular și a unui membru supleant al Consiliului Național al Audiovizualului. relevant paragraphes
    Numirea președintelui Autorității Electorale Permanente. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unor membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi. relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 28, 2012 27m14s
relevant paragraphes
  Numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Numirea domnului Teodor-Viorel Meleșcanu în funcția de director al Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către domnul senator Toader Mocanu, ales membru în Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către domnul Teodor-Viorel Meleșcanu, numit în funcția de director al Serviciul de Informații Externe. relevant paragraphes
  Alegerea domnului senator Toader Mocanu în calitate de membru și vicepreședinte al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 27, 2012 00m47s
relevant paragraphes
  Modificarea componenței Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. (dezbaterea va avea loc într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 9, 2012 19m05s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Programului și listei Guvernului. relevant paragraphes
  Prezentarea Programului de guvernare și a listei Guvernului de către domnul Mihai-Răzvan Ungureanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru. relevant paragraphes
  Acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra Programului și întregii liste a Guvernului. relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 23, 2012 20m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea situației politice, economice și sociale din România. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 22, 2011 01m12s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură intitulate "După 22 de ani, democrația este în pericol", inițiată de 200 de deputați și senatori, ca urmare a angajării răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2011 04m10s
relevant paragraphes
  Ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2011 04m36s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 766/2011). relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2011 12m04s
relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru. relevant paragraphes
  Numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final a Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012. (adoptat) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. (adoptat) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi: Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal - bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014; Legea bugetului de stat pe anul 2012; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2011
relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării domnului deputat Marian Neacșu ca Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive să se dezbată în Comisia de învățământ, știință, tineret și sport în ședința de miercuri, 14 decembrie a.c. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 13, 2011 2h48m42s
relevant paragraphes
  Evocarea personalității poetei și omului politic Leonida Lari-Iorga și păstrarea unui moment de reculegere în memoria sa; relevant paragraphes
  Aprobarea cererii Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului și a Comisiilor pentru industrii și servicii și pentru buget, finanțe și bănci ale Camerei Deputaților de a-și desfășura lucrările în pauza plenului, în zilele de 13 și 14 decembrie 2011. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012; (De la art. 2 la Anexa 3/23.) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011;
- Legea pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002;
- Legea pentru abrogarea alin.(2) al art.21 din Legea contenciosului administrative nr.554/2004;
- Legea pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001.
relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 july 2024, 6:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro