Gheorghe Marin
Gheorghe Marin
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Gheorghe Marin
records found:48 in 33 plenary debates
total video time:1h13m55s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2016 01m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind măsuri temporare de combatere a creșterii prețurilor la combustibili (Pl-x 622/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Pl-x 800/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 02m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (PL-x 377/2008) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2016 03m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 419/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 225/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Art. 118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 314/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 233/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016 03m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 (Pl-x 677/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 165/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 01m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov (PL-x 56/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2016 01m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare (PL-x 526/2013) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2016 00m49s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Gheorghe Marin relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 2015 01m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 727/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2015 01m33s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Gheorghe Marin relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 2, 2015 01m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 39, art. 293 și art. 294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 339/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2015 03m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere (Pl-x 105/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi (PL-x 537/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 4, 2015 01m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată (Pl-x 449/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015 02m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (Pl-x 372 /2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin. (4) și Art. 14, alin. (4), lit. a (Pl-x 207/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2015 01m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 237/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2015 02m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (Pl-x 272/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare (Pl-x 499/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2015 00m59s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 (PL-x 697/2011) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2015 01m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov (PL-x 497/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2015 02m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind economia socială (Pl-x 25/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 2015 03m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind standardizarea națională (PL-x 338/2015) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 458/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2015 00m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.13/2007 (Pl-x 619/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 23 may 2024, 12:14
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro