Atilla-Béla-László Kelemen
Atilla-Béla-László Kelemen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Atilla-Béla-László Kelemen
records found:60 in 35 plenary debates
total video time:1h25m10s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2012 04m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas-Constanța, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța", (PL-x 245/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 (PL-x 46/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 701/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 700/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2012 01m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 340/2008). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2012 01m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (PL-x 671/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2012 00m39s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2012 03m54s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind acordarea formelor de ajutoare restante în sectorul vegetal (PL-x 541/2010/2011). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2011 01m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (PL-x 569/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 2011 02m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad - Timișoara - Lugoj" - "Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiție "Autostrada Nădlac - Arad" (PL-x 363/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2011 01m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție (PL-x 517/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (Pl-x 750/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2011 02m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul deșeurilor (PL-x 415/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava (PL-x 90/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură (PL-x 723/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2011 05m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov (Pl-x 349/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind trecerea satului Fînațele Mădărașului din componența comunei Band în componența comunei Mădăraș, județul Mureș (Pl-x 240/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 2, 2011 02m51s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 329/2010). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 480/2009/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT (PL-x 121/2011). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2011 01m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006. (PL-x 56/2011) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2011 00m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (PL-x 871/2010) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2011 01m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 716/2007). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 2010 01m28s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. (Pl-x 338/2009/2010) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2010 00m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 480/2009). (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 10, 2010 01m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. (PL-x 300/2010) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2010 03m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată (PL-x 458/2010). (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2010 02m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli (PL-x 330/2010) și a Proiectului de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli. (PL-x 227/2010) (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2010 01m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 14 juillet 2024, 23:49
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro