Ioan Gavra
Ioan Gavra
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:5 february - 15 october 1996
speeches of:Ioan Gavra
records found:1318 in 26 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996 relevant paragraphes
  Completarea ordinii de zi:
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996;
 • proiectul de Lege pentru ratifire România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului deînțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996
relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 1996
relevant paragraphes
  Supunere la vot final:
 • proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Currții de Conturi;
 • proiectul de Lege privind reglementarea situației juridice a patrimoniului care a aparținut înainte de 22 decembrie 1989, organizațiilor de copii, elevi, studenți și tineret;
 • proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comercialebancare cu capital
relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 1996
relevant paragraphes
  Completare ordine de zi: introducerea proiectului de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996 relevant paragraphes
  Completare ordine de zi: introducerea proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997 relevant paragraphes
  Completare ordine de zi: introducerea proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996 relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri; proiectul de Lege pentru privatizarea societăților bancare cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 1996
relevant paragraphes
  Informarea Camerei Deputaților privind alegerea domnului Valeriu Tabără ca președinte al Grupului parlamentar al PUNR relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1996
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3-5 septembrie 1996 relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Anghel Stanciu - Deturnarea alegerilor locale de la scopul real, constituirea structurilor democratice ale statului de drept pe criterii reprezentative; relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Legea privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează; Legea pentru ratificarea Convneției europene asupra transferării persoanelor condamnate, care s-a adoptat la Strasbourg la 21 martie 1983;
 • Legea pentru ratificarea Acordului de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena, la 30 decembrie 1994;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei în domeniul transporturilor internaționale rutiere, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind serviciile aeriene și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind navigația maritimă comercială, semnate la Tbilisi, la 26 martie 1996;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transportului internațional rutier, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene și a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigația maritimă comercială, semnate la Baku, la 27 martie 1996;
 • Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii telecomunicațiilor relevant paragraphes
  Constituire comisii mediere:
 • proiectul de Lege pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 49/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.134/1994;
 • proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de telecomunicații speciale.
relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art. 10 din Legea nr.82/20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării vot deschis, lege organică relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul Legii protecției civile - vot deschis, lege organică relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, vot deschis, lege organică relevant paragraphes
  Numiri CNA - Tudor Gheorghe relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Barna Elek - Situația agriculturii românești din primăvara acestui an; relevant paragraphes
    Nicolae Alexandru - Intervenție referitoare la interviul ministrului apărării naționale, domnul Gheorghe Tinca, acordat Agenției Reuter, privind primirea României în NATO. relevant paragraphes
    Teodor Vintilescu - Intervenție legată de suma forfatară a deputaților; relevant paragraphes
  Dezbateri: Raportul Comisiei de mediere la Legea finanțelor publice relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul de Lege cu privire la actele de stare civilă, vot deschis, lege organică relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Zsolt Szilágyi - Abuzurilor Inspectoratului școlar la Oradea; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Rezultatul votului pentru numiri CNA relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolai Lazăr - Pădurile din zonele Covasna, Harghita și Mureș; relevant paragraphes
    Sergiu Rizescu - Intervenție legată de neîmplinirile actualului Parlament; relevant paragraphes
    Grigore Răban - Intervenție legată de drepturile veteranilor de război; relevant paragraphes
    Petre Țurlea - Alegerile locale în județele Harghita și Covasna; relevant paragraphes
    Gavril Dejeu - Necesitatea ridicarea pragului electoral la 5 la sută; relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Intervenție legată de rațiunea de a fi a activității politice în proiecția sa energetică; relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la Legea protecției muncii relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul de Lege privind contractul colectiv de muncă - vot deschis, lege organică relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Proiectul de Lege privind evidența populației și cartea de identitate, vot deschis, lege organică relevant paragraphes
  Validare mandat de deputat:
 • Ernest Török - UDMR - Circumscripția electorală nr. 8 Brașov;
 • Nicolae Zavici - PNȚCD - Circumscripția electorală nr. 8 Brașov
relevant paragraphes
  Dezbateri: Propunerea legislativă privind Statutul personalului didactic relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 1996
relevant paragraphes
  Aprobarea componențe comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la următoarele proiecte de lege:
  • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/1994 privind asigurarea resurselor de finanțare necesare pentru continuarea paprticipării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt de la Lac Camariocas, Republica Cuba și a Termocentralei Electrice de 3 XIV/ 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populară Chineză.
  • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de populație în Europa și la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei;
  • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, și AB Svensk Exportkredit Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la București la data de 12 ianuarie 1996.
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind Statutul personalului didactic. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Mongoliei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 6 noiembrie 1995;
 • Legea privind ratificara Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea Si protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1996 privind ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanții externe;
 • Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri și a prevenirii evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la București, la 30 noiembrie 1995;
 • Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturală, semnat la București, la 16 mai 1995;
 • Legea privind modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 • Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind prmovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Lubliana, la 24 ianuarie 1996.
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege cu privire la actele de stare civilă. relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 24-27 iunie 1996. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții (Adoptare). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind evidența populației și cartea de identitate. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  • Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale - procedură de urgență;
relevant paragraphes
  Declararea ca vacant a locului de deputat în Circumscripția electorală nr. 14 Constanța, ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Ioan Dumitrescu. relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 19, 1996
relevant paragraphes
  Adoptarea textelor aflate în divergență între cele două Camere la proiectul de Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlalte categorii de personal. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 1996
relevant paragraphes
  Aprobare cerere de participare la comisii relevant paragraphes
  Constituire comisie de anchetă pentru cazul prezentat de UDMR din Covasna relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 17-20 iunie 1996 relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale: proiectul de Lege privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Italiană referitoare la adopția minorilor, semnată la Roma la 20 martie 1995 relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la Legea privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești - adoptare - unanimitate relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților și a celorlalte categorii de personal - adoptat în unanimitate relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 6, 1996
relevant paragraphes
  Realuarea dezbaterii la proiectului de Lege privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1992 relevant paragraphes
  Prezentarea notei privind exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi:
 • Legea privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea 1 - Căi de comunicație.
 • Legea privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anii 1990-1991.
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1992 relevant paragraphes
  Alocațiunea domnului Izlam Karimov, Președintele Republicii Uzbekistan, rostită în plenul celor două Camere ale Parlamentului României relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 4, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Turlea - Marcarea a 125 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga; replică adresată domnului deputat Serban Rădulescu Zoner la replica acestuia din 21 mai față de intervenția de comemorare a lui Ion Antonescu; relevant paragraphes
    Birtalan Akos - Declarație politică și protest legat de evenimentele întâmplate la Societatea comercială ISAMA-S.A. Sf. Gheorghe, Județul Covasna; relevant paragraphes
  Supunere la votul final: proiectul de Lege pentru aprobarrea Ordonanței Guvernului nr.17/1996 privind compensarea creanțelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul Legii îmbunătățirilor funciare relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul Legii serviciilor poștale relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ion Danilescu - Intervenție legată de plata unor prestații care se fac parlamentarilor; relevant paragraphes
    Șerban Constantin Rădulescu Zoner - Drept de replică la intervenția domnului deputat Petru Țurlea. relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul Legii viei și vinului relevant paragraphes
  Supunere la votul final: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea I - Căi de Comunicație relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nestor Călin - Intervenție legată de situația din agricultura; relevant paragraphes
    Ion Dobrescu - Intervenție legată de conflictul creat la Târgu Jiu; relevant paragraphes
    Ioan Străchinaru - Problemă de cercetare științifică și de învățământ; relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Intervenție referitoare la rațiunea de a fi a activității politice, proiecția sa energetică; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 1996
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 1996
relevant paragraphes
  Informarea plenului Camerei Deputaților de către domnul deputat Ion Danilescu privind demisia sa din P.D.S.R și din Grupul parlamentar al P.D.S.R. relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind instituirea Zilei Adolescentului. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlalte categorii de personal. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 1996
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlalte categorii de personal. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții al e domnilor deputați: relevant paragraphes
    Constantin Remus Opriș - referire la programul "Orașe sănătoase pentru o via"Orașe sănătoase pentru o viață mai bună", lansat de Ziua Mondială a Sănătății; relevant paragraphes
    Barbu Pițigoi - solicitarea unor măsuri din partea Guvernului în ceea ce privește hotărârile judecătorești rămase definitive în județul Argeș; relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 9-11 aprilie 1996. relevant paragraphes
  Intervenții al e domnilor deputați: relevant paragraphes
    Florin Negoiță - pledoarie pentru sprijinul sportului, în general, și al olimpismului, în special; relevant paragraphes
    Traian Băsescu - anunțarea demisiei sale din Parlamentul României; relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - prezentarea unei declarații în numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat; relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii Codului silvic. relevant paragraphes
  Intervenții al e domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Naidin - reflecții asupra metodelor în lupta politica; relevant paragraphes
    Borbely Ladislau - intervenție în care denunță "duplicitatea atitudinii Guvernului României"; relevant paragraphes
    Ioan Catarig - revenire asupra cererii de a fi primit la Președinție și Guvernul României; relevant paragraphes
    Marcel Moldoveanu - drept la replică, în numele Grupului parlamentar al P.R.M. relevant paragraphes
  Intervenții al e domnilor deputați: relevant paragraphes
    Gemil Tasin - prezentarea unei situații conflictuale izbucnite la Universitatea de stat "Ovidius" din Constanța; relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 1996
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului relevant paragraphes
  Răspunsuri ale membrilor Guvernului la întrebările și interpelările adresate de deputați. relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 28, 1996
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1996 relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 1996
relevant paragraphes
  Raspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de deputați. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 june 2024, 15:32
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro