Alexandru Pereș
Alexandru Pereș
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 december 2008 - 12 december 2012
speeches of:Alexandru Pereș
records found:4240 in 52 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 26, 2012 21m54s
relevant paragraphes
  Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de TV (nefinalizarea procedurii datorită lipsei cvorumului) relevant paragraphes
  Numiri:
- Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și depunerea jurământului de către aceștia.
- Numirea unor membri ai Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 22, 2011 13m11s
relevant paragraphes
  Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură intitulate "După 22 de ani, democrația este în pericol", inițiată de 200 de deputați și senatori, ca urmare a angajării răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 13, 2011 15m33s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012; (De la art. 2 la Anexa 3/23.) relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2011
relevant paragraphes
  Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ. (L275/2011) relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2011 03m19s
relevant paragraphes
  Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului Legii Dialogului Social. (L274/2011) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 21, 2010 2h09m32s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011. relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2010 00m20s
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege - Legea educației naționale (ca urmare a retragerii semnăturilor de susținere a moțiunii de cenzură "Legea educației naționale o lege antieducație și antiromânească"). relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2010 03m12s
relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra Legii educației naționale, depusă la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată. relevant paragraphes
  Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (L780/2010) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 9, 2010
relevant paragraphes
  Mesajul Președintelui României, adresat Parlamentului, cu privire la probleme de politică internă. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 24, 2010 00m01s
relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale în legătură cu scoaterea de pe ordinea de zi a Raportului de activitate al Societății Române de Televiziune și contul de execuție bugetară pe anul 2008. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of October 27, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 (L273/2009) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of October 13, 2009
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (L533/2009) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of October 5, 2009
relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (L135/2009); (votul se va relua într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of September 30, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L296/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (L446/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 5-10 octombrie 2009 relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă (L294/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit (L353/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (L354/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal (L427/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea retragerii din dezbaterea Senatului, la solicitarea inițiatorilor, a următoarelor inițiative legislative:
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (L323/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (L401/2009);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă (L402/2009)
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției (L9/2009); reexaminare la solicitarea Președintelui Românie; (votul se va relua) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale (L331/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (L343/2009); (votul se va relua) relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterii Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 244/2002, modificată și republicată în temeiul art.III din Legea nr. 83/2007 (L195/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L283/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.) relevant paragraphes
  Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 29 septembrie 2009, a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" (L233/2009) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of September 28, 2009
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu relevant paragraphes
    Augustin Daniel Humelnicu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor (L299/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (L281/2009) relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European;
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernlui nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă, legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Petru Bașa relevant paragraphes
    Liviu Titus Pașca relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (L286/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a Proiectului de lege pentru modificarea alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (L507/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Valer Marian relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Viorel Arcaș relevant paragraphes
    Doina Silistru relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu - de la doamna Iulia Adriana Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării; relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" (L233/2009) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of September 23, 2009
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 28 septembrie - 3 octombrie 2009 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate și sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin, semnat la București la 25 iulie 2008 și la Sofia la 26 august 2008 (L313/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L272/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (L255/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (L220/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (L187/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare (L264/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (L164/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (6) al art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L221/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 (L236/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (L278/2009); (votul final va fi reluat într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L237/2009) relevant paragraphes
  Alegerea doamnei Elena Simina Tănăsescu în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea societății civile relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (L193/2009) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (L168/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României (L249/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (L254/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea propunerii ca votul asupra inițiativelor legislative cu caracter organic să se dea după ora 11.00 relevant paragraphes
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" (L233/2009); (votul final va fi reluat într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of September 21, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Sorin Fodoreanu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Partidul Democrat Liberal, interesat doar de buna guvernare"; relevant paragraphes
    Doina Silistru (PSD+PC) - declarație politică intitulată "Unitatea protejată - o soluție pentru regenerarea economică și socială"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Rușeț relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Marcu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Învățământul botoșănean sub semnul ilegalității"; relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Nedelcu (PNL) - declarație politică intitulată ""Mult zgomot pentru nimic" sau "Gâlceava înțeleptului cu lumea""; relevant paragraphes
    Cornel Popa (PNL) - declarație politică având ca titlu "Anul școlar protestatar"; relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996;
 • Lege privind comercializarea produselor alimentare;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 200
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Pop relevant paragraphes
    Valer Marian relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Puiu Hașotti (PNL) - declarație politică referitoare la afirmațiile făcute de președintele Traian Băsescu la Radio România Actualități în data de 20 septembrie a.c.; relevant paragraphes
    Corneliu Grosu (PSD+PC) - declarație politică cu titlul «Despre ce ar trebui să facem și se întâmplă prea rar: "Să avem atitudine!" sau "Ce se întâmplă acum în justiție?"»; relevant paragraphes
  Probleme organizatorice: intervenție a domnului senator Puiu Hașotti relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Marian Iulian Rasaliu relevant paragraphes
    Gheorghe David relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Gabriel Mutu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Zilele Bucureștiului"; relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea relevant paragraphes
    Emilian Valentin Frâncu relevant paragraphes
    Cezar Mircea Măgureanu relevant paragraphes
    Trifon Belacurencu relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Iosif Secășan (PD-L) - declarație politică cu titlul "Descentralizarea sistemului de sănătate publică - o reformă insuficientă"; relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of September 16, 2009
relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării și dezvoltării unui turism durabil (L274/2009) relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
 • Lege pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
 • Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
 • Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea și completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
 • Lege pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008
 • Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997
 • Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Vasile Ion (PSD+PC) - declarație politică despre Ziua Internațională a Democrației relevant paragraphes
    Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Pledoarie pentru calitate în învățământ" relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L251/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (L199/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 21-26 septembrie 2009 relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Cornel Popa (PNL) - declarație politică cu titlul "Blocaj în instanțe" relevant paragraphes
    Nicolae Dănuț Prunea (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Piața de capital - între starea de fapt și proiectul de modificare a legislației proprii" relevant paragraphes
    Liviu Titus Pașca (PNL) - declarație politică intitulată "S.O.S. situația polițiștilor!" relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L271/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 (L309/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 55 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și a Propunerii legislative de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și a Hotărârii Guvernului nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Cseke Attila Zoltán (UDMR) - declarație politică intitulată "Despre necesitatea implicării statului în finanțarea proiectelor cu impact social" relevant paragraphes
    Ovidius Mărcuțianu (PNL) - declarație politică cu titlul "De ce, doamnelor și domnilor de la putere?" relevant paragraphes
    Paul Ichim (PNL) - declarație politică având ca titlu "Ziua Internațională a Alfabetizării și realitatea românească" relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (L255/2009) (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 (L236/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.); relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Oprea (PD-L) - declarații politice: "Atacați Guvernul atunci când nu va face reforme!"; despre "Scrisoarea deschisă a lectorilor din lectoratele de limba română din 25 de țări aflate în Europa, Asia și America" relevant paragraphes
  Aprobarea propunerii ca votul asupra inițiativelor legislative cu caracter organic să se dea în ședința de luni, 21 septembrie a.c. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Mario Ovidiu Oprea (PNL) - declarație politică cu titlul "România - bâlciul deșertăciunilor" relevant paragraphes
    Gheorghe Pop (PSD+PC) - declarație politică având ca temă începutul anului școlar 2009-2010 relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L219/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L204/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (L284/2009), (retrimitere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări); relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Adrian Țuțuianu (PSD+PC) - declarație politică având ca titlu "Alfabetizarea - un pas spre civilizație" relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L186/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare (L279/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României (L249/2009), (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.); relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2009 pentru aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibil (L282/2009) relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori: relevant paragraphes
    Titus Corlățean (PSD+PC) - declarație politică având ca temă programele de refacere a rețelei de drumuri naționale relevant paragraphes
    Șerban Rădulescu (PD-L) și Georgică Severin (PD-L) - declarație politică având ca temă evoluția afecțiunilor hepatice în rândul populației din România relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice (L218/2009) relevant paragraphes
  Continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (L164/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.). relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (L227/2009) relevant paragraphes
  Adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 10 septembrie 2009, a Proiectului de lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale (L109/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L237/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L272/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.); relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L226/2009) relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată (L185/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare (L264/2009), (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 21 septembrie a.c.); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of September 9, 2009
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării și dezvoltării unui turism durabil (L274/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată (L185/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare (L201/2009); (retrimitere la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/16.04.2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (L222/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008 (L311/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social (L245/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (L199/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987" la Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (L184/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L204/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L186/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (L246/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (L275/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local (L225/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997 (L312/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (L224/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru acordarea de tichete cadou pentru pensionari (L266/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative - Legea înființării unităților medicale ambulatorii mobile (L277/2009) relevant paragraphes
  Grupul parlamentar al PNL informează plenul că domnul senator Vasile Nedelcu va deține funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială în locul domnului senator Liviu Câmpanu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008 ((L310/2009) relevant paragraphes
  Raportul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții asupra petițiilor primite în trimestrul I al anului 2009 relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (L227/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 16 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din Munții Orăștiei (L202/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (L248/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (L241/2009) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a comisiilor permanente ale Senatului: - doamna senator Sorina Luminița Plăcintă trece la Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului, în locul domnului senator Iulian Bădescu; - domnul senator Iulian Bădescu trece la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală unde va deține și funcția de vicepreședinte, în locul doamnei senator Sorina Luminița Plăcintă relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă (L239/2009) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of September 2, 2009
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD - Group Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA (L182/2009); (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (7) al art. 120 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (L203/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale (L213/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar (L179/2009); (retrimitere la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit. b) a art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (L198/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea lit. a) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 (L206/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L166/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" (L233/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 7-12 septembrie 2009 relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (L196/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Aprobarea propunerii ca votul asupra inițiativelor legislative cu caracter organic să se dea în zilele de luni relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L200/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (L191/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război (L162/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale (L257/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 2 alin. 2 și 3 și art. 3 alin. 1și 2 din Legea nr. 278/7.11.2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (L192/2009) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (L197/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (L178/2009) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 244/2002, modificată și republicată în temeiul art. III din Legea nr. 83/2007 (L195/2009); (retrimitere la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii zootehniei nr. 72/2002 (L165/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 7 septembrie a.c.) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 january 2023, 11:39
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro