Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 02-05-2011

Ședința Camerei Deputaților din 2 mai 2011

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Intervenții procedurale pe marginea ordinii de zi.
  3   Informare privind depunerea de către deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale PSD și PNL a moțiunii simple cu titlul "Sistemul sanitar din România: alarmă de cod roșu".
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea articolului 123 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 39/2010). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea art.33 și art.127 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 12/2011). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 13/2011). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.4/2011 privind stabilirea componenței numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 14/2011). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 15/2011). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 329/2010). (retrimis comisiei)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (PL-x 107/2011). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval (PL-x 69/2011). (rămas pentru votul final)
  12   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 480/2009/2011). (rămasă pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 (PL-x 531/2009). (rămas pentru votul final)
  14   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT (PL-x 121/2011). (retrimis comisiei)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (PL-x 105/2011). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 102/2011). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (Pl-x 119/2011). (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Experților Criminaliști din România (PL-x 18/2011). (rămas pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x787/2010). (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 121/2010). (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 560/2010). (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 765/2010). (retrimis comisiei)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative privind punerea în valoare a infrastructurii și mentenanței pentru întreținere și reparații, deținute de Societatea de "Îmbunătățiri Funciare" - SA. (Pl-x 847/2010). (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 85/1992 (Pl-x 884/2010). (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (Pl-x 33/2011). (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, precum și a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă (Pl-x 806/2010). (rămasă pentru votul final)
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 301/2010);
- Proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 302/2010). (rămase pentru votul final)
  28   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.