Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2000 > 08-02-2000

Ședința Camerei Deputaților din 8 februarie 2000

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ioan Igna - prezentarea scrisorii Sindicatului învâțământului preuniversitar Sibiu privind "situația gravă din învățământul românesc";
   1.2  Petre Țurlea - readucerea în prim plan a unor probleme cu care se confruntă românii din județele Covasna și Harghita;
   1.3  Lazăr Lădariu - combaterea "atacurilor" senatorului Gheorghe Frunda la adresa P.U.N.R.;
   1.4  Radu Ștefan Mazăre - despre "promisiunile" nerespectate de actuala Putere în ceea ce privește învățământul;
   1.5  Vasile Mândroviceanu - pledoarie pentru renunțarea la "organizarea de tip sovietic" din sportul românesc;
   1.6  Iftene Pop - câteva observații la "inițiativa unei uniuni interstatale între Republica Moldova și România";
   1.7  Dumitru Popescu - referire la "criza" energiei termice;
   1.8  Leonida Lari Iorga - apel la "renașterea culturii naționale" spre asanarea morală a societății;
   1.9  Becsek Garda Dezideriu Coloman - atenționare asupra păstrării integrității pădurilor și respectării legislației aferente;
   1.10  Alexandru Octavi Stănescu - discutarea semnalelor negative legate de noile reglementări în domeniul investițiilor străine în România;
   1.11  Mihai Baciu - comentarii legate de greva care se desfășoară în învățământ;
   1.12  Gheorghe Andrei - despre cazuri de "atentate" și "opresiune" în cultură în orașul Constanța;
   1.13  Vichentie Nicolaiciuc - intervenție intitulată "Apel către parlamentarii cadre didactice din Camera Deputaților".
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru declararea municipiului Târgu Mureș oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989.
  3   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III-a - zone protejate.
  4   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente.
  5   Aprobarea cererii Comisiei pentru industrii și servicii de a i se încuviința pornirea unei anchete cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații, ROMTELECOM S.A.
  6   Dezbaterea proiectului de Hotărâre privind încuviințarea Comisii pentru industrii și servicii de a porni o anchetă cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații, ROMTELECOM S.A.
  7   Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre a Camerei deputaților privind raportul Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România.
  8   Dezbateri asupra propunerii legislative privind regimul parcurilor industriale.
  9   Supunerea la votul final:
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română (adoptat);
  propunerea legislativă privind pensiile persoanelor care au prestat munca cu caii proprietate personală în cadrul fostelor întreprinderi forestiere și care au avut contracte de asigurare (retrimisă comisiei);
  proiectul de Hotărâre privind încuviințarea Comisiei pentru industrii și servicii de a porni o anchetă cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații, ROMTELECOM S.A (adoptat);
  proiectul de Hotărâre a Camerei deputaților privind raportul Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România (adoptat);
  proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (amânarea votului final).
  10   Reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind regimul parcurilor industriale (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea proiectului de Lege pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (amânarea votului final).
  12   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind regimul străinilor în România.