Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Postică Andrei

1387 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 10.07.2023 12:27 32231 PH privind demisia directorului SRI YES
2. 10.07.2023 12:10 32230 Programul de lucru YES
3. 10.07.2023 12:09 32229 Ordinea de zi YES
4. 10.07.2023 12:08 32228 Aprobarea sesiunii extraordinare YES
5. 26.06.2023 14:44 32125 Solicitarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea participării Armatei României la Operația Interflex a Marii Britanii cu până la 30 de militari, instructori și personal de stat major - Adoptat YES
6. 26.06.2023 14:43 32124 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). - Adoptat YES
7. 26.06.2023 14:42 32123 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. - Adoptat YES
8. 26.06.2023 14:40 32122 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. -Adoptat YES
9. 26.06.2023 14:39 32121 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Adoptat YES
10. 26.06.2023 14:38 32120 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Amr.1 Abstention
11. 26.06.2023 14:16 32119 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Timp dezbatere Abstention
12. 26.06.2023 14:12 32118 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. - Adoptat YES
13. 26.06.2023 14:11 32117 Program de lucru - aporbat YES
14. 26.06.2023 14:10 32116 Ordine de zi - Aprobata YES
15. 15.06.2023 12:23 32089 Timp dezbatere YES
16. 15.06.2023 12:17 32088 Timp dezbatere NO
17. 15.06.2023 12:11 32087 Program de lucru - aprobat YES
18. 15.06.2023 12:10 32086 Ordine de zi - aprobata YES
19. 09.05.2023 13:25 31869 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - Vot final Abstention
20. 09.05.2023 13:21 31873 NO
21. 09.05.2023 13:20 31872 NO
22. 09.05.2023 13:19 31868 Suplimentarea ordinii de zi YES
23. 09.05.2023 13:15 31870 YES
24. 19.04.2023 13:26 31765 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG) - adoptat YES
25. 19.04.2023 13:25 31764 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară - adoptat YES
26. 19.04.2023 13:23 31763 Proiectul de Hotărâre privind constituirea Grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala - adoptat YES
27. 19.04.2023 13:23 31762 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie adoptat YES
28. 19.04.2023 13:22 31761 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare - adoptat YES
29. 19.04.2023 13:21 31760 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. - adoptat YES
30. 19.04.2023 13:20 31759 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa - adoptat YES
31. 19.04.2023 13:17 31758 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - adoptat YES
32. 19.04.2023 13:14 31757 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2006 pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.-- Adoptat YES
33. 19.04.2023 13:13 31756 Program de lucru - aprobat YES
34. 19.04.2023 13:12 31755 Ordine de zi - aprobată YES
35. 19.04.2023 13:12 31754 Suplimentare ordine de zi YES
36. 19.04.2023 13:10 31753 Suplimentare ordine de zi YES
37. 28.03.2023 13:26 31631 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie - Vot final YES
38. 28.03.2023 13:25 31629 Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - Vot final YES
39. 28.03.2023 13:17 31628 YES
40. 28.03.2023 13:15 31625 Suplimentarea ordinii de zi YES
41. 07.03.2023 13:41 31564 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova - Adoptat YES
42. 07.03.2023 13:40 31563 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO - Adoptat YES
43. 07.03.2023 13:25 31562 Declarația Parlamentului României la împlinirea pe 24 februarie 2023 a unui an de la declanșarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. - Adoptat YES
44. 07.03.2023 13:11 31561 Program de lucru - Aprobat YES
45. 07.03.2023 13:10 31560 Ordine de zi - Aprobata YES
46. 19.12.2022 15:34 31428 Modalitate de vot YES
47. 19.12.2022 15:33 31442 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței YES
48. 19.12.2022 15:32 31441 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa YES
49. 19.12.2022 15:31 31440 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei YES
50. 19.12.2022 15:29 31439 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
51. 19.12.2022 15:28 31438 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei YES
52. 19.12.2022 15:28 31437 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO YES
53. 19.12.2022 15:26 31436 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO YES
54. 19.12.2022 15:25 31435 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre YES
55. 19.12.2022 15:25 31434 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
56. 19.12.2022 15:22 31433 ordine de zi - aprobata YES
57. 19.12.2022 15:20 31432 Modificare ordine de zi YES
58. 19.12.2022 15:15 31431 program de lucru - aprobat YES
59. 19.12.2022 15:14 31430 Ordine de zi - aprobata YES
60. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
NO
61. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
NO
62. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 Abstention
63. 14.12.2022 16:00 31399 Prezență NO
64. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 NO
65. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 NO
66. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 NO
67. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 NO
68. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 NO
69. 14.12.2022 15:18 31391 PL-x 757/2022 Anexa 3/04 NO
70. 14.12.2022 15:18 31390 PL-x 757/2022 Anexa 2/04 NO
71. 14.12.2022 15:18 31389 PL-x 757/2022 Anexa 1/04 NO
72. 14.12.2022 15:17 31387 PL-x 757/2022 Anexa 5/03 NO
73. 14.12.2022 15:17 31386 PL-x 757/2022 Anexa 4/03/01 NO
74. 14.12.2022 15:16 31385 PL-x 757/2022 Anexa 4/03 NO
75. 14.12.2022 15:16 31383 PL-x 757/2022 Anexa 3/03 NO
76. 14.12.2022 15:15 31382 PL-x 757/2022 Anexa 2/03 NO
77. 14.12.2022 15:15 31381 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 NO
78. 14.12.2022 15:14 31380 PL-x 757/2022 Art. 18-24 NO
79. 14.12.2022 15:13 31379 PL-x 757/2022 Art. 17 NO
80. 14.12.2022 15:13 31378 PL-x 757/2022 Capitolul III - titlul NO
81. 14.12.2022 15:13 31377 PL-x 757/2022 Capitolul II titlul - art. 6-16 NO
82. 14.12.2022 15:12 31376 PL-x 757/2022 Art. 4 NO
83. 14.12.2022 15:11 31375 PL-x 757/2022 Art. 3 NO
84. 14.12.2022 15:11 31374 PL-x 757/2022 Art. 2 NO
85. 14.12.2022 15:11 31373 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii II NO
86. 14.12.2022 15:10 31372 PL-x 757/2022 Art. 1 NO
87. 14.12.2022 15:10 31371 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii I NO
88. 14.12.2022 15:10 31370 PL-x 757/2022 Titlul Capitolului I NO
89. 14.12.2022 15:09 31369 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 - titlul NO
90. 14.12.2022 15:08 31368 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 2 YES
91. 14.12.2022 15:06 31367 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 1 YES
92. 14.12.2022 15:04 31366 PL-x 757/2022 amr. 1 YES
93. 14.12.2022 14:57 31365 PL-x 756/2022 - Anexa 2 sinteza NO
94. 14.12.2022 14:57 31364 PL-x 756/2022 - Anexa 11 sinteza NO
95. 14.12.2022 14:56 31363 PL-x 756/2022 - Anexa 11 NO
96. 14.12.2022 14:56 31362 PL-x 756/2022 - Anexa 11 restul amr. nesustinute YES
97. 14.12.2022 14:56 31361 PL-x 756/2022 - Anexa 11 amr. 1 YES
98. 14.12.2022 14:54 31360 PL-x 756/2022 - Anexa 10 NO
99. 14.12.2022 14:54 31359 PL-x 756/2022 - Anexa 9 NO
100. 14.12.2022 14:53 31358 PL-x 756/2022 - Anexa 8 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 21 septembre 2023, 16:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro