Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Cupșa Ioan

4015 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 13.02.2024 11:53 33501 Vot final
Adoptare PL 306/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
2. 13.02.2024 11:52 33500 Vot final
Adoptare PL 803/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.365/2002 privind comerțul electronic
YES
3. 13.02.2024 11:51 33499 Vot final
Adoptare PL 580/2022 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
4. 13.02.2024 11:49 33498 Vot final
Adoptare PL 255/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
YES
5. 13.02.2024 11:48 33497 Vot final
Adoptare PL 330/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
YES
6. 13.02.2024 11:47 33496 Vot final
Adoptare PL 38/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
YES
7. 13.02.2024 11:47 33495 Vot final
Adoptare PL 547/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
YES
8. 13.02.2024 11:46 33494 Vot final
Adoptare PL 503/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
YES
9. 13.02.2024 11:45 33493 Vot final
Adoptare PL 443/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
YES
10. 13.02.2024 11:43 33492 Vot final
Adoptare PL 526/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
YES
11. 13.02.2024 11:43 33491
Adoptare PL 362/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”
YES
12. 13.02.2024 11:42 33490 Vot final
Adoptare PL 140/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
YES
13. 13.02.2024 11:41 33489 Vot final
Adoptare PL 815/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
14. 13.02.2024 11:39 33505 Vot final
Adoptare PL 1/2024 pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A3 România-Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 noiembrie 2023 și la Luxemburg la 20 noiembrie 2023
YES
15. 13.02.2024 11:38 33504 Vot final
PHCD 8/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind contracararea amenințărilor potențiale reprezentate de drone COM(2023)659
YES
16. 13.02.2024 11:37 33503 Vot final
PHCD 7/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) COM(2023)634
YES
17. 13.02.2024 11:37 33509 Vot final - Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.21/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Camerei Deputatilor la Adunarea Interparlamentara a Ortodoxiei (PH CD 6/2024)
PHCD 6/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.21/2021 privindaprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
YES
18. 13.02.2024 11:36 33508 Vot final
PHCD 5/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizarea și viitorul muncii
YES
19. 13.02.2024 11:35 33507 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 4/2024)
PHCD 4/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
20. 13.02.2024 11:34 33506 Prezență - Vot test 1 YES
21. 13.02.2024 11:00 33488 Stabilire timpi dezbatere
PL 306/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
22. 12.02.2024 16:33 33465 Stabilire timpi dezbatere
PL 815/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
23. 12.02.2024 16:23 33464 Stabilire timpi dezbatere
PL 803/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.365/2002 privind comerțul electronic
YES
24. 12.02.2024 16:08 33463 PL-x 652/2023 - Retrimitere la comisii NO
25. 07.02.2024 11:54 33451 Vot final
Respingere PL 560/2023 pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
YES
26. 07.02.2024 11:54 33450 Vot final
Adoptare PL 707/2023 privind ordinul de protecție
YES
27. 07.02.2024 11:53 33449 Vot final
Adoptare PL 722/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
YES
28. 07.02.2024 11:52 33448 Vot final
Adoptare PL 623/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I
YES
29. 07.02.2024 11:51 33447 Vot final
Adoptare PL 60/2023 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
YES
30. 07.02.2024 11:50 33446 Vot final
Adoptare PL 761/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice
YES
31. 07.02.2024 11:50 33445 Vot final
Adoptare PL 458/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
YES
32. 07.02.2024 11:49 33444 Vot final
Adoptare PL 41/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
YES
33. 07.02.2024 11:46 33443 Vot final
Adoptare PL 101/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană
YES
34. 07.02.2024 11:46 33442 Vot final
Adoptare PL 773/2023 pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, la 19 februarie 2013
YES
35. 07.02.2024 11:44 33441 Vot final
Adoptare PL 718/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
YES
36. 07.02.2024 11:43 33440 Vot final
Adoptare PL 254/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
YES
37. 07.02.2024 11:43 33439 Vot final
Adoptare PL 551/2020 Legea pentru aprobarea a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
YES
38. 07.02.2024 11:42 33438 Vot final
Adoptare PL 557/2023 pentru modificarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațile geografice, a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție
YES
39. 07.02.2024 11:41 33459 Vot final
Adoptare PL 584/2017 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
40. 07.02.2024 11:39 33457 Vot final
PHCD 82/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acțiune COM(2023) 577
YES
41. 07.02.2024 11:39 33456 Vot final
PHCD 81/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă COM(2023) 558
YES
42. 07.02.2024 11:38 33455 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 3/2024)
PHCD 3/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
43. 07.02.2024 11:34 33454 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unor mandate de deputat (PHCD 1/2024).
PHCD 1/2024 privind validarea unor mandate de deputat
YES
44. 07.02.2024 11:33 33453 Prezență - Vot test 1 YES
45. 07.02.2024 10:49 33436 Retrimitere la comisie 471/2022 NO
46. 07.02.2024 10:41 33435 PL 761/2022 - Timp dezbatere YES
47. 07.02.2024 10:33 33434 PL 41/2023 - amr.1 Abstention
48. 07.02.2024 10:31 33433 PL 41/2023 - Timp dezbatere YES
49. 07.02.2024 10:14 33432 PL 718/2023 - Timp dezbatere YES
50. 07.02.2024 10:11 33431 Modificare ordine de zi YES
51. 01.02.2024 16:18 33426 YES
52. 01.02.2024 16:09 33425 YES
53. 28.12.2023 15:14 33423 Pl 810/2023 - vot final YES
54. 28.12.2023 15:10 33422 Pl 809/2023 - vot final YES
55. 28.12.2023 15:03 33421 Pl 808/2023 - vot final YES
56. 28.12.2023 15:01 33420 PHCD 83/2023 - vot final YES
57. 28.12.2023 15:00 33419 PHCD 84/2023 - vot final YES
58. 20.12.2023 17:03 33279 PL-x 802/2023 - Vot final YES
59. 20.12.2023 17:00 33278 PL-x 801/2023 - Vot final YES
60. 20.12.2023 16:49 33277 PL-x 802/2023 - Anexa 6/04 YES
61. 20.12.2023 16:49 33276 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04/01 YES
62. 20.12.2023 16:49 33275 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04 YES
63. 20.12.2023 16:49 33274 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04/01 YES
64. 20.12.2023 16:48 33273 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04 YES
65. 20.12.2023 16:47 33272 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04/01 YES
66. 20.12.2023 16:46 33271 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04 YES
67. 20.12.2023 16:46 33270 PL-x 802/2023 - Anexa 2/04 YES
68. 20.12.2023 16:45 33269 PL-x 802/2023 - Anexa 1/04 YES
69. 20.12.2023 16:45 33268 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03/01 YES
70. 20.12.2023 16:45 33267 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03 YES
71. 20.12.2023 16:44 33266 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03/01 YES
72. 20.12.2023 16:44 33265 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03 YES
73. 20.12.2023 16:44 33264 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 YES
74. 20.12.2023 16:43 33263 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 - amr Abstention
75. 20.12.2023 16:43 33262 PL-x 802/2023 - Anexa 1/03 YES
76. 20.12.2023 16:43 33261 PL-x 802/2023 - Art. 19-25 YES
77. 20.12.2023 16:42 33260 PL-x 802/2023 - Cap. III - titlul YES
78. 20.12.2023 16:42 33259 PL-x 802/2023 - Art.11-18 YES
79. 20.12.2023 16:42 33258 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 2-a - titlul YES
80. 20.12.2023 16:41 33257 PL-x 802/2023 - Art. 10 - forma comisiei YES
81. 20.12.2023 16:41 33256 PL-x 802/2023 - Art 10 - Amr.1 Abstention
82. 20.12.2023 16:39 33255 PL-x 802/2023 - Art.6-9 YES
83. 20.12.2023 16:39 33254 PL-x 802/2023 - Sectiunea I - titlul YES
84. 20.12.2023 16:39 33253 PL-x 802/2023 - Cap II - titlul YES
85. 20.12.2023 16:38 33299 PL-x 802/2023 - Art. 4 si 5 YES
86. 20.12.2023 16:38 33298 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 3-a - titlul YES
87. 20.12.2023 16:38 33297 PL-x 802/2023 - Art. 2 si 3 YES
88. 20.12.2023 16:38 33296 PL-x 802/2023 - Denumirea Sectiunii a 2-a YES
89. 20.12.2023 16:37 33295 PL-x 802/2023 - Art.1 YES
90. 20.12.2023 16:37 33294 PL-x 802/2023 - Denumirea Sectiunii 1 YES
91. 20.12.2023 16:37 33293 PL-x 802/2023 - Titlul Cap. I YES
92. 20.12.2023 16:36 33292 PL-x 802/2023 - Titlul YES
93. 20.12.2023 16:36 33291 PL-x 802/2023 - Amr.2 Abstention
94. 20.12.2023 16:36 33290 PL-x 802/2023 - Amr. 1 Abstention
95. 20.12.2023 16:29 33289 PL-x 801/2023 - Anexa 7 cu cifrele rezultate din dezbateri YES
96. 20.12.2023 16:28 33288 PL-x 801/2023 - Anexa 2 Sinteza YES
97. 20.12.2023 16:28 33287 PL-x 801/2023 - Anexa 1 Sinteza YES
98. 20.12.2023 16:28 33286 PL-x 801/2023 - Anexa 11 YES
99. 20.12.2023 16:27 33285 PL-x 801/2023 - Anexa 11 - restul amendamentelor respinse si nesustinute Abstention
100. 20.12.2023 16:27 33284 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 1 Abstention

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 3 mars 2024, 0:33
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro