Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Berescu Monica-Elena

2372 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 31.10.2022 18:44 30646 Vot final
Respingere PL 417/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
NO
2. 31.10.2022 18:41 30645 Vot final
Respingere PL 416/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
NO
3. 31.10.2022 18:40 30644 Vot final
Adoptare PL 458/2022 privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Abrămuț, județul Bihor, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
YES
4. 31.10.2022 18:39 30643 Vot final
Adoptare PL 545/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
YES
5. 31.10.2022 18:38 30642 Vot final
Adoptare PL 438/2022 privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
YES
6. 31.10.2022 18:37 30641 Vot final
Adoptare PL 552/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
YES
7. 31.10.2022 18:37 30640 Vot final
Adoptare PL 448/2022 pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice
YES
8. 31.10.2022 18:36 30639 Vot final
Adoptare PL 450/2022 pentru aderarea României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extra-atmosferic, adoptată la New York, la 12 noiembrie 1974 și deschisă spre semnare la New York, la 14 ianuarie 1975
YES
9. 31.10.2022 18:36 30638 Vot final
Adoptare PL 583/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia
YES
10. 31.10.2022 18:35 30637 Vot final
Adoptare PL 620/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
YES
11. 31.10.2022 18:32 30636 Vot final
Adoptare PL 54/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
YES
12. 31.10.2022 18:31 30635 Vot final
Adoptare PL 537/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor altor măsuri în domeniul sănătății
YES
13. 31.10.2022 18:30 30634 Vot final
Adoptare PL 270/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
YES
14. 31.10.2022 18:16 30633 Vot final
PHCD 75/2022 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2023
YES
15. 31.10.2022 18:12 30647 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
16. 31.10.2022 17:55 30629 Amendament respins
PL 545/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
YES
17. 31.10.2022 17:43 30628 Stabilire timpi dezbatere
PL 545/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
YES
18. 31.10.2022 17:39 30627 Stabilire timpi dezbatere
PL 552/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
YES
19. 31.10.2022 17:12 30624 PHCD 75/2022 - Retrimitere la comisie YES
20. 31.10.2022 17:01 30623 PL-x 620/2022 - Amendamentele admise, de la 1 la 24, cu exceptia celor sustinute si votate in plen. YES
21. 31.10.2022 16:59 30622 PL-x 620/2022 - Corelare tehnico-legislativa YES
22. 31.10.2022 16:58 30621 PL-x 620/2022 - Amendament admis 7 NO
23. 31.10.2022 16:56 30630 Stabilire timpi dezbatere
PL 620/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
YES
24. 31.10.2022 16:33 30625 YES
25. 31.10.2022 16:27 30620 PL-x 605/2022 - Retrimitere la comisie YES
26. 31.10.2022 16:24 30626 Modificare ordine de zi NO
27. 11.10.2022 14:50 30565 Vot final
Respingere PL 249/2022 privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
YES
28. 11.10.2022 14:44 30564 Vot final
Adoptare PL 480/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
YES
29. 11.10.2022 14:39 30563 Vot final
Adoptare PL 535/2021 Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
30. 11.10.2022 14:38 30562 Vot final
Adoptare PL 439/2022 pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022
YES
31. 11.10.2022 14:38 30561 Vot final
Adoptare PL 507/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
Abstention
32. 11.10.2022 14:37 30560 Vot final
Adoptare PL 447/2022 privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
YES
33. 11.10.2022 14:36 30559 Vot final
Adoptare PL 382/2022 pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
34. 11.10.2022 14:36 30558 Vot final
Adoptare PL 484/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
YES
35. 11.10.2022 14:35 30557 Vot final
Adoptare PL 477/2022 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală- dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022
YES
36. 11.10.2022 14:34 30556 Vot final
Adoptare PL 462/2022 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
NO
37. 11.10.2022 14:34 30555 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 72/2022).
PHCD 72/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
38. 11.10.2022 14:33 30554 Vot final
PHCD 73/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat JOIN(2022)24
YES
39. 11.10.2022 14:32 30553 Vot final
PHCD 71/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei COM (2022) 233
YES
40. 11.10.2022 14:31 30552 Vot final
PHCD 70/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan COM (2022) 230
YES
41. 11.10.2022 14:31 30551 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
42. 11.10.2022 11:40 30549 Retrimitere la comisie PL194/2020 YES
43. 27.09.2022 15:33 30472 Vot final
Adoptare PL 441/2022 privind organizarea judiciară
NO
44. 27.09.2022 15:26 30479 Vot final
Adoptare PL 525/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
45. 27.09.2022 15:25 30478 Vot final
Adoptare PL 495/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Abstention
46. 27.09.2022 15:20 30477 Vot final
Adoptare PL 461/2022 pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
NO
47. 27.09.2022 15:16 30476 Vot final
Adoptare PL 427/2022 pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României
NO
48. 27.09.2022 15:15 30475 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 68/2022).
PHCD 68/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
49. 27.09.2022 15:14 30474 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
50. 27.09.2022 15:06 30471 PL 525/2022 - ama.8 NO
51. 27.09.2022 14:21 30470 PL 525/2022 - timp dezbatere NO
52. 27.09.2022 12:35 30469 Program de lucru YES
53. 27.09.2022 12:33 30468 PL 441/2022 - amr.1-126 YES
54. 27.09.2022 12:33 30467 PL 441/2022 - amr.122 YES
55. 27.09.2022 12:32 30466 PL 441/2022 - amr.104 YES
56. 27.09.2022 12:29 30465 PL 441/2022 - amr.98 YES
57. 27.09.2022 12:28 30464 PL 441/2022 - amr.97 YES
58. 27.09.2022 12:27 30463 PL 441/2022 - amr.96 YES
59. 27.09.2022 12:26 30462 PL 441/2022 - amr.94 YES
60. 27.09.2022 12:25 30461 PL 441/2022 - amr.92 YES
61. 27.09.2022 12:24 30460 PL 441/2022 - amr.86 YES
62. 27.09.2022 12:23 30459 PL 441/2022 - amr.85 YES
63. 27.09.2022 12:22 30458 PL 441/2022 - amr.75 YES
64. 27.09.2022 12:21 30457 PL 441/2022 - amr.74 YES
65. 27.09.2022 12:19 30456 PL 441/2022 - amr.69 NO
66. 27.09.2022 12:15 30453 PL 441/2022 - amr.63 YES
67. 27.09.2022 12:12 30452 PL 441/2022 - amr.15 NO
68. 27.09.2022 12:11 30451 PL 441/2022 - amr.12 NO
69. 27.09.2022 12:09 30450 PL 441/2022 - amr.10 NO
70. 27.09.2022 12:08 30449 PL 441/2022 - amr.9 NO
71. 27.09.2022 12:06 30448 PL 441/2022 - amr.8 NO
72. 27.09.2022 12:04 30447 PL 441/2022 - amr.4 NO
73. 27.09.2022 12:03 30446 PL 441/2022 - amr.2 NO
74. 27.09.2022 12:02 30445 PL 441/2022 - amr.1 NO
75. 27.09.2022 12:01 30444 PL 441/2022 - amr.61 Abstention
76. 27.09.2022 11:59 30443 PL 441/2022 - amr.59 YES
77. 27.09.2022 11:58 30442 PL 441/2022 - amr.56 YES
78. 27.09.2022 11:57 30441 PL 441/2022 - amr.53 YES
79. 27.09.2022 11:56 30440 PL 441/2022 - amr.52 YES
80. 27.09.2022 11:55 30439 PL 441/2022 - amr.50 NO
81. 27.09.2022 11:54 30438 PL 441/2022 - amr.47 NO
82. 27.09.2022 11:52 30437 PL 441/2022 - amr.6 Abstention
83. 27.09.2022 11:50 30436 PL 441/2022 - amr.40 YES
84. 27.09.2022 11:49 30435 PL 441/2022 - amr.39 YES
85. 27.09.2022 11:48 30434 PL 441/2022 - amr.37 YES
86. 27.09.2022 11:47 30433 PL 441/2022 - amr.23 YES
87. 27.09.2022 11:46 30432 PL 441/2022 - amr.13 YES
88. 27.09.2022 11:45 30431 PL 441/2022 - amr.11 YES
89. 27.09.2022 11:44 30429 PL 441/2022 - anexa 2 NO
90. 27.09.2022 11:43 30430 PL 441/2022 - amr.5 YES
91. 27.09.2022 11:39 30428 PL 441/2022 - anexa 1 NO
92. 27.09.2022 11:39 30427 PL 441/2022 - ama.663 NO
93. 27.09.2022 11:37 30426 PL 441/2022 - ama.150 NO
94. 27.09.2022 11:36 30425 PL 441/2022 - ama.115 NO
95. 27.09.2022 11:35 30424 PL 441/2022 - ama.102 NO
96. 27.09.2022 11:33 30423 PL 441/2022 - ama.70 NO
97. 27.09.2022 10:42 30419 Rtetrimitere la comisie PL 461/2022 YES
98. 27.09.2022 10:36 30418 PL 461/2022 - amr.3 NO
99. 27.09.2022 10:28 30417 PL 461/2022 - timp dezbatere YES
100. 27.09.2022 10:18 30416 Retrimitere la comisie PL 441/2022 YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 4 december 2022, 0:30
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro