Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Wiener Adrian

3583 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 19.03.2024 12:04 33627 Vot final
Adoptare PL 370/2023 pentru modificarea art.451 alin.(2) din Legea minelor nr.85/2003
YES
2. 19.03.2024 12:04 33626 Vot final
Adoptare PL 657/2023 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Abstention
3. 19.03.2024 12:03 33625 Vot final
Adoptare PL 169/2023 pentru modificarea art.3 lit.a) din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției
YES
4. 19.03.2024 12:00 33624 Vot final
Adoptare PL 147/2024 pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel
YES
5. 19.03.2024 11:56 33623 Vot final
Adoptare PL 173/2024 pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca Ziua Prieteniei dintre România și Republica Federală Germania
YES
6. 19.03.2024 11:54 33622 Vot final
Adoptare PL 70/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
7. 19.03.2024 11:53 33621 Vot final
Adoptare PL 36/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar
YES
8. 19.03.2024 11:53 33620 Vot final
Adoptare PL 148/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
NO
9. 19.03.2024 11:52 33619 Vot final
Adoptare PL 239/2023 pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
YES
10. 19.03.2024 11:52 33618
Adoptare PL 102/2023 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
YES
11. 19.03.2024 11:51 33617 Vot final
Adoptare PL 162/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
12. 19.03.2024 11:50 33616 Vot final
Adoptare PL 190/2023 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman
YES
13. 19.03.2024 11:50 33615 Vot final
Adoptare PL 737/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
NO
14. 19.03.2024 11:49 33614 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 18/2024)
PHCD 18/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
15. 19.03.2024 10:39 33610 PL 8 /2024 - amr.7 YES
16. 19.03.2024 10:36 33609 PL 8 /2024 - amr.4 YES
17. 19.03.2024 10:35 33608 PL 8 /2024 - amr.2 YES
18. 18.03.2024 16:55 33604 PL 148/2020 - timp dezbatere YES
19. 18.03.2024 16:40 33603 PL 102/2023 -timp dezbatere YES
20. 18.03.2024 16:23 33602 PL 190/2023 - timp de dezbatere YES
21. 18.03.2024 16:02 33601 Retragerea de pe ordinea de zi a PL 245/2022 YES
22. 05.03.2024 11:55 33580 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 54 de deputati (MS 1/2024) YES
23. 05.03.2024 11:54 33579 Vot final
Adoptare PL 738/2023 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum și pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
24. 05.03.2024 11:44 33578 Vot final
Adoptare PL 6/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2023 pentru completarea art.21 din Legea nr.156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
YES
25. 05.03.2024 11:40 33577 Vot final
Adoptare PL 101/2024 pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
NO
26. 05.03.2024 11:40 33576 Vot final
Adoptare PL 408/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2020 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
YES
27. 05.03.2024 11:39 33575 Vot final
Adoptare PL 373/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
YES
28. 05.03.2024 11:37 33574 Vot final
Adoptare PL 795/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
29. 05.03.2024 11:36 33573
Adoptare PL 489/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
YES
30. 05.03.2024 11:36 33572 Vot final
Adoptare PL 759/2023 pentru modificarea art.921 alin.(2) lit.a) din Legea fondului funciar nr.18/1991
YES
31. 05.03.2024 11:35 33571 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea art.84 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputatilor (PH CD 24/2023)
PHCD 24/2023 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
32. 05.03.2024 11:34 33570 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 15/2024)
PHCD 15/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
33. 05.03.2024 10:55 33567 prelungire program de lucru YES
34. 05.03.2024 10:19 33566 PL 101/2024 -timp dezbatere NO
35. 04.03.2024 16:20 33563 MS 1/2024 - timpi dezbatere YES
36. 04.03.2024 16:19 33562 Retrimitere la comisie PL 101/2024 YES
37. 20.02.2024 11:48 33530 Vot final
Adoptare PL 142/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
YES
38. 20.02.2024 11:47 33529 Vot final
Adoptare PL 144/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
YES
39. 20.02.2024 11:45 33528 Vot final
Adoptare PL 576/2023 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
YES
40. 20.02.2024 11:44 33527 Vot final
Adoptare PL 630/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
41. 20.02.2024 11:43 33526 Vot final
Adoptare PL 319/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
YES
42. 20.02.2024 11:43 33525 Vot final
Adoptare PL 603/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
YES
43. 20.02.2024 11:42 33524 Vot final
Adoptare PL 740/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
YES
44. 20.02.2024 11:41 33523 Vot final
Adoptare PL 748/2023 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
YES
45. 20.02.2024 11:40 33522 Vot final
Adoptare PL 786/2023 privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române”
YES
46. 20.02.2024 11:39 33521 Vot final
Adoptare PL 594/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
47. 20.02.2024 11:37 33520 Vot final
Adoptare PL 105/2023 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene și modificarea altor acte normative
Abstention
48. 20.02.2024 11:37 33519 Vot final
Adoptare PL 827/2023 Legea privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
YES
49. 20.02.2024 11:35 33518 Vot final
PHCD 10/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 - Obținerea de rezultate astăzi și pregătirea pentru viitor COM(2023)638
YES
50. 20.02.2024 11:34 33517 Vot final
PHCD 9/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM(2023)440
YES
51. 20.02.2024 11:34 33516 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2024)
PHCD 11/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
52. 20.02.2024 10:38 33514 PL 144/2023 - amr.7 YES
53. 19.02.2024 16:06 33510 Retrimitere la comisie PL 652/2023 NO
54. 05.02.2024 16:11 33427 Retrimitere la comisiei PL 652/2023 NO
55. 01.02.2024 16:18 33426 YES
56. 01.02.2024 16:09 33425 Didn't vote
57. 28.12.2023 15:14 33423 Pl 810/2023 - vot final YES
58. 28.12.2023 15:10 33422 Pl 809/2023 - vot final YES
59. 28.12.2023 15:03 33421 Pl 808/2023 - vot final YES
60. 28.12.2023 15:01 33420 PHCD 83/2023 - vot final YES
61. 28.12.2023 15:00 33419 PHCD 84/2023 - vot final YES
62. 28.12.2023 14:59 33418 vot control YES
63. 20.12.2023 17:03 33279 PL-x 802/2023 - Vot final NO
64. 20.12.2023 17:00 33278 PL-x 801/2023 - Vot final NO
65. 20.12.2023 16:59 33280 Vot de control Didn't vote
66. 20.12.2023 16:49 33277 PL-x 802/2023 - Anexa 6/04 NO
67. 20.12.2023 16:49 33276 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04/01 NO
68. 20.12.2023 16:49 33275 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04 NO
69. 20.12.2023 16:49 33274 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04/01 NO
70. 20.12.2023 16:48 33273 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04 NO
71. 20.12.2023 16:47 33272 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04/01 NO
72. 20.12.2023 16:46 33271 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04 NO
73. 20.12.2023 16:46 33270 PL-x 802/2023 - Anexa 2/04 NO
74. 20.12.2023 16:45 33269 PL-x 802/2023 - Anexa 1/04 NO
75. 20.12.2023 16:45 33268 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03/01 NO
76. 20.12.2023 16:45 33267 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03 NO
77. 20.12.2023 16:44 33266 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03/01 NO
78. 20.12.2023 16:44 33265 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03 NO
79. 20.12.2023 16:44 33264 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 NO
80. 20.12.2023 16:43 33263 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 - amr Abstention
81. 20.12.2023 16:43 33262 PL-x 802/2023 - Anexa 1/03 NO
82. 20.12.2023 16:43 33261 PL-x 802/2023 - Art. 19-25 NO
83. 20.12.2023 16:42 33260 PL-x 802/2023 - Cap. III - titlul NO
84. 20.12.2023 16:42 33259 PL-x 802/2023 - Art.11-18 NO
85. 20.12.2023 16:42 33258 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 2-a - titlul NO
86. 20.12.2023 16:41 33257 PL-x 802/2023 - Art. 10 - forma comisiei NO
87. 20.12.2023 16:41 33256 PL-x 802/2023 - Art 10 - Amr.1 Abstention
88. 20.12.2023 16:29 33289 PL-x 801/2023 - Anexa 7 cu cifrele rezultate din dezbateri NO
89. 20.12.2023 16:28 33287 PL-x 801/2023 - Anexa 1 Sinteza NO
90. 20.12.2023 16:28 33286 PL-x 801/2023 - Anexa 11 NO
91. 20.12.2023 16:27 33285 PL-x 801/2023 - Anexa 11 - restul amendamentelor respinse si nesustinute YES
92. 20.12.2023 16:27 33284 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 1 YES
93. 20.12.2023 16:26 33283 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 5 YES
94. 20.12.2023 16:25 33281 PL-x 801/2023 - Anexa 10 amr YES
95. 20.12.2023 16:24 33368 PL-x 801/2023 - Anexa 9 NO
96. 20.12.2023 16:24 33367 PL-x 801/2023 - Anexa 8 NO
97. 20.12.2023 16:23 33366 PL-x 801/2023 - Anexa 7.03 YES
98. 20.12.2023 16:23 33365 PL-x 801/2023 - Anexa 7.03 indreptare eroare materiala Abstention
99. 20.12.2023 16:22 33364 PL-x 801/2023 - Anexa 7.02 NO
100. 20.12.2023 16:21 33363 PL-x 801/2023 - Anexa 7.01 NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 april 2024, 8:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro