Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Vexler Silviu

3067 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 27.02.2024 12:07 33561 Vot final
Adoptare PL 816/2023 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
YES
2. 27.02.2024 12:04 33560 Vot final
Adoptare PL 525/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
3. 27.02.2024 12:03 33559 Vot final
Adoptare PL 73/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative
YES
4. 27.02.2024 12:02 33558 Vot final
Adoptare PL 36/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
YES
5. 27.02.2024 12:00 33557 Vot final
Adoptare PL 226/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7-Transformarea digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri
YES
6. 27.02.2024 11:57 33556 Vot final
Adoptare PL 531/2023 privind instituirea premiului național „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
YES
7. 27.02.2024 11:49 33555 Vot final
Adoptare PL 417/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ
YES
8. 27.02.2024 11:48 33554 Vot final
Adoptare PL 445/2023 pentru modificarea art. 8 din Legea nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
YES
9. 27.02.2024 11:45 33553 Vot final
Adoptare PL 439/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
YES
10. 27.02.2024 11:45 33552 Vot final
Adoptare PL 459/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2023 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
YES
11. 27.02.2024 11:44 33551 Vot final
Adoptare PL 123/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
12. 27.02.2024 11:43 33550 Vot final
Adoptare PL 750/2023 pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la acesta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
YES
13. 27.02.2024 11:43 33549 Vot final
Adoptare PL 630/2023 privind declararea zilei de 15 iulie ca ”Ziua Mărcii Poștale Românești”
YES
14. 26.02.2024 16:03 33533 PL-x 285/2022 - Retrimitere la comisii YES
15. 20.02.2024 11:48 33530 Vot final
Adoptare PL 142/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
YES
16. 20.02.2024 11:47 33529 Vot final
Adoptare PL 144/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
YES
17. 20.02.2024 11:45 33528 Vot final
Adoptare PL 576/2023 pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
YES
18. 20.02.2024 11:44 33527 Vot final
Adoptare PL 630/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
19. 20.02.2024 11:43 33526 Vot final
Adoptare PL 319/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
YES
20. 20.02.2024 11:43 33525 Vot final
Adoptare PL 603/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
YES
21. 20.02.2024 11:42 33524 Vot final
Adoptare PL 740/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
YES
22. 20.02.2024 11:41 33523 Vot final
Adoptare PL 748/2023 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
YES
23. 20.02.2024 11:39 33521 Vot final
Adoptare PL 594/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
24. 19.02.2024 16:06 33510 Retrimitere la comisie PL 652/2023 NO
25. 13.02.2024 11:53 33501 Vot final
Adoptare PL 306/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
26. 13.02.2024 11:52 33500 Vot final
Adoptare PL 803/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.365/2002 privind comerțul electronic
YES
27. 13.02.2024 11:51 33499 Vot final
Adoptare PL 580/2022 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
28. 13.02.2024 11:49 33498 Vot final
Adoptare PL 255/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
YES
29. 13.02.2024 11:48 33497 Vot final
Adoptare PL 330/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
YES
30. 13.02.2024 11:47 33496 Vot final
Adoptare PL 38/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
YES
31. 13.02.2024 11:47 33495 Vot final
Adoptare PL 547/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
YES
32. 13.02.2024 11:46 33494 Vot final
Adoptare PL 503/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
YES
33. 13.02.2024 11:45 33493 Vot final
Adoptare PL 443/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
YES
34. 13.02.2024 11:43 33492 Vot final
Adoptare PL 526/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
YES
35. 13.02.2024 11:43 33491
Adoptare PL 362/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”
YES
36. 13.02.2024 11:42 33490 Vot final
Adoptare PL 140/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
YES
37. 13.02.2024 11:41 33489 Vot final
Adoptare PL 815/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
38. 13.02.2024 11:39 33505 Vot final
Adoptare PL 1/2024 pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A3 România-Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 noiembrie 2023 și la Luxemburg la 20 noiembrie 2023
YES
39. 13.02.2024 11:38 33504 Vot final
PHCD 8/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind contracararea amenințărilor potențiale reprezentate de drone COM(2023)659
YES
40. 13.02.2024 11:37 33503 Vot final
PHCD 7/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) COM(2023)634
YES
41. 13.02.2024 11:37 33509 Vot final - Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.21/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Camerei Deputatilor la Adunarea Interparlamentara a Ortodoxiei (PH CD 6/2024)
PHCD 6/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.21/2021 privindaprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
YES
42. 13.02.2024 11:36 33508 Vot final
PHCD 5/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizarea și viitorul muncii
YES
43. 13.02.2024 11:35 33507 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 4/2024)
PHCD 4/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
44. 13.02.2024 11:34 33506 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
45. 01.02.2024 16:18 33426 YES
46. 01.02.2024 16:09 33425 YES
47. 28.12.2023 15:14 33423 Pl 810/2023 - vot final YES
48. 28.12.2023 15:10 33422 Pl 809/2023 - vot final YES
49. 28.12.2023 15:03 33421 Pl 808/2023 - vot final YES
50. 28.12.2023 15:01 33420 PHCD 83/2023 - vot final YES
51. 28.12.2023 15:00 33419 PHCD 84/2023 - vot final YES
52. 28.12.2023 14:59 33418 vot control YES
53. 20.12.2023 17:03 33279 PL-x 802/2023 - Vot final YES
54. 20.12.2023 17:00 33278 PL-x 801/2023 - Vot final YES
55. 20.12.2023 16:59 33280 Vot de control Didn't vote
56. 20.12.2023 16:49 33277 PL-x 802/2023 - Anexa 6/04 YES
57. 20.12.2023 16:49 33276 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04/01 YES
58. 20.12.2023 16:49 33275 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04 YES
59. 20.12.2023 16:49 33274 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04/01 YES
60. 20.12.2023 16:48 33273 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04 YES
61. 20.12.2023 16:47 33272 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04/01 YES
62. 20.12.2023 16:46 33271 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04 YES
63. 20.12.2023 16:46 33270 PL-x 802/2023 - Anexa 2/04 YES
64. 20.12.2023 16:45 33269 PL-x 802/2023 - Anexa 1/04 YES
65. 20.12.2023 16:45 33268 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03/01 YES
66. 20.12.2023 16:45 33267 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03 YES
67. 20.12.2023 16:44 33266 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03/01 YES
68. 20.12.2023 16:44 33265 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03 YES
69. 20.12.2023 16:44 33264 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 YES
70. 20.12.2023 16:43 33263 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 - amr Abstention
71. 20.12.2023 16:43 33262 PL-x 802/2023 - Anexa 1/03 YES
72. 20.12.2023 16:43 33261 PL-x 802/2023 - Art. 19-25 YES
73. 20.12.2023 16:42 33260 PL-x 802/2023 - Cap. III - titlul YES
74. 20.12.2023 16:42 33259 PL-x 802/2023 - Art.11-18 YES
75. 20.12.2023 16:42 33258 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 2-a - titlul YES
76. 20.12.2023 16:41 33257 PL-x 802/2023 - Art. 10 - forma comisiei YES
77. 20.12.2023 16:41 33256 PL-x 802/2023 - Art 10 - Amr.1 Abstention
78. 20.12.2023 16:39 33255 PL-x 802/2023 - Art.6-9 YES
79. 20.12.2023 16:39 33254 PL-x 802/2023 - Sectiunea I - titlul YES
80. 20.12.2023 16:39 33253 PL-x 802/2023 - Cap II - titlul YES
81. 20.12.2023 16:38 33299 PL-x 802/2023 - Art. 4 si 5 YES
82. 20.12.2023 16:38 33298 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 3-a - titlul YES
83. 20.12.2023 16:38 33297 PL-x 802/2023 - Art. 2 si 3 YES
84. 20.12.2023 16:29 33289 PL-x 801/2023 - Anexa 7 cu cifrele rezultate din dezbateri YES
85. 20.12.2023 16:28 33288 PL-x 801/2023 - Anexa 2 Sinteza YES
86. 20.12.2023 16:28 33287 PL-x 801/2023 - Anexa 1 Sinteza YES
87. 20.12.2023 16:28 33286 PL-x 801/2023 - Anexa 11 YES
88. 20.12.2023 16:27 33285 PL-x 801/2023 - Anexa 11 - restul amendamentelor respinse si nesustinute Abstention
89. 20.12.2023 16:27 33284 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 1 Abstention
90. 20.12.2023 16:26 33283 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 5 Abstention
91. 20.12.2023 16:25 33282 PL-x 801/2023 - Anexa 10 YES
92. 20.12.2023 16:25 33281 PL-x 801/2023 - Anexa 10 amr Abstention
93. 20.12.2023 16:24 33368 PL-x 801/2023 - Anexa 9 YES
94. 20.12.2023 16:24 33367 PL-x 801/2023 - Anexa 8 YES
95. 20.12.2023 16:23 33366 PL-x 801/2023 - Anexa 7.03 YES
96. 20.12.2023 16:23 33365 PL-x 801/2023 - Anexa 7.03 indreptare eroare materiala YES
97. 20.12.2023 16:22 33364 PL-x 801/2023 - Anexa 7.02 YES
98. 20.12.2023 16:21 33363 PL-x 801/2023 - Anexa 7.01 YES
99. 20.12.2023 16:21 33344 PL-x 801/2023 - Anexa 7 YES
100. 20.12.2023 16:20 33343 PL-x 801/2023 - Anexa 7 - amendamentele respinse, in bloc Abstention

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 2 march 2024, 3:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro