Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Preda Ion

1636 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 30.09.2008 13:54 5110 Vot final
PL 361/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale
YES
2. 21.03.2007 13:03 2585 Vot final
Respingere PL 75/2007 privind organizarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale
YES
3. 21.03.2007 13:03 2584 Vot final
Respingere PL 46/2007 privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale
YES
4. 21.03.2007 13:02 2583 Vot final
Respingere PL 40/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
YES
5. 21.03.2007 13:01 2582 Vot final
Respingere PL 32/2007 privind sprijinirea localitaților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public
YES
6. 21.03.2007 13:01 2581 Vot final
Respingere PL 26/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2003 privind energia electrică
YES
7. 21.03.2007 13:00 2580 Vot final
Respingere PL 25/2007 privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice
YES
8. 21.03.2007 13:00 2579 Vot final
Respingere PL 24/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor
YES
9. 21.03.2007 12:59 2578 Vot final
PL 178/2006 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
YES
10. 21.03.2007 12:59 2577 Vot final
PL 80/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
YES
11. 21.03.2007 12:58 2575 Vot final
PL 74/2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
YES
12. 21.03.2007 12:58 2576 Vot final
PL 844/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantina fitosanitară
YES
13. 21.03.2007 12:57 2574 Vot final
PL 981/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
YES
14. 21.03.2007 12:57 2573 Vot final
PL 108/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
NO
15. 21.03.2007 12:56 2572 Vot final
PL 68/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
YES
16. 21.03.2007 12:55 2571 Vot final
PL 818/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
YES
17. 21.03.2007 12:54 2570 Vot final NO
18. 21.03.2007 12:47 2569 Vot final
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
19. 21.03.2007 12:46 2568 Vot final
PL 85/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență
YES
20. 21.03.2007 12:45 2567 Vot final
PL 970/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
YES
21. 21.03.2007 12:45 2566 Vot final
PL 42/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
22. 21.03.2007 12:44 2565 Vot final
Adoptare PL 29/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
NO
23. 21.03.2007 12:43 2564 Vot final
Respingere PL 14/2007 privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor
YES
24. 21.03.2007 12:43 2563 Vot final
PL 105/2007 pentru ratificarea unor Convenții și Acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri
YES
25. 21.03.2007 12:06 2560 Pct.4-art. 10
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
26. 21.03.2007 11:59 2559 Amendament respins
PL 178/2006 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
YES
27. 21.03.2007 11:12 2558 Articol unic - Reexaminarea dispozițiilor art.II alin.(1) și (3) din Legea 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.61/18 ianuarie 200 NO
28. 21.03.2007 11:11 2557 Titlul legii - Reexaminarea dispozițiilor art.II alin.(1) și (3) din Legea 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.61/18 ianuarie 200 NO
29. 21.03.2007 11:04 2556 Retrimitere la comisie
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
30. 21.03.2007 10:56 2555 Pct. 4
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
31. 21.03.2007 10:55 2554 Pct. 3
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
32. 21.03.2007 10:55 2553 Pct. 3
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
33. 21.03.2007 10:52 2552 Pct. 2
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
34. 21.03.2007 10:51 2551 Titlul legii
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
35. 19.03.2007 18:07 2548 Prelungire termen
PL 59/2007 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
YES
36. 19.03.2007 18:07 2549 Prelungire termen
PL 60/2007 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
YES
37. 19.03.2007 18:06 2547 Prelungire termen
PL 57/2007 privind activitatea de informații, contrainformații și de protecție
YES
38. 19.03.2007 18:05 2546 Prelungire termen
PL 56/2007 "Legea securității naționale a României"
YES
39. 19.03.2007 18:05 2545 Prelungire termen
PL 55/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor
YES
40. 19.03.2007 17:29 2544 Pct. 5
PL 42/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
41. 19.03.2007 17:28 2543 Pct. 4
PL 42/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
YES
42. 19.03.2007 17:13 2542 Art. 104 alin. 4
PL 29/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
43. 13.03.2007 13:12 2523 Vot final
Respingere PL 47/2007 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 și modificată prin Legea nr.313/2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.9/2005
YES
44. 13.03.2007 13:11 2520 Vot final
Respingere PL 52/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1996, legea fondului cinegetic și protecția vânatului
YES
45. 13.03.2007 13:11 2521 Vot final
Respingere PL 521/2006 pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării nr.679/2002
YES
46. 13.03.2007 13:11 2522 Vot final
Respingere PL 954/2006 privind modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
YES
47. 13.03.2007 13:08 2527 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
YES
48. 13.03.2007 13:08 2526 Vot final
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
YES
49. 13.03.2007 13:08 2519 Vot final
PL 516/2005 privind serviciul de transport public local
YES
50. 13.03.2007 12:57 2516 Vot final
PL 962/2006 pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
YES
51. 13.03.2007 12:57 2525 Vot final
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
YES
52. 13.03.2007 12:56 2515 Vot final
Respingere PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
YES
53. 13.03.2007 12:56 2514 Vot final
PL 837/2006 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. București de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
YES
54. 13.03.2007 12:52 2513 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
55. 13.03.2007 12:51 2512 Vot final
Respingere PL 65/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
YES
56. 13.03.2007 12:51 2511 Vot final
Respingere PL 64/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
YES
57. 13.03.2007 12:50 2509 Vot final
Respingere PL 17/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005
YES
58. 13.03.2007 12:50 2510 Vot final
Respingere PL 15/2007 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
YES
59. 13.03.2007 12:49 2507 Vot final
Respingere PL 945/2006 pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989
YES
60. 13.03.2007 12:49 2508 Vot final
PL 11/2007 pentru aderarea României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea stocurilor de pește aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât și într-un sector adiacent zonei, și a stocurilor de pești mari migratori adoptat la New York în 4 august 1995
YES
61. 13.03.2007 12:48 2506 Componență comisie de mediere
PL 508/2002 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat.
YES
62. 13.03.2007 10:57 2505 Retrimitere la comisie
PL 549/2006 de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
63. 12.03.2007 17:46 2486 Art.68 alin.4
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
YES
64. 12.03.2007 17:43 2485 Pct.4
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
YES
65. 12.03.2007 17:42 2484 Art.68 alin.3
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
YES
66. 06.03.2007 13:07 2473 Vot final
PL 972/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a Unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
YES
67. 06.03.2007 13:06 2524 Vot final
PL 39/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată
YES
68. 06.03.2007 13:05 2472 Vot final
PL 963/2006 pentru modificarea art.281 pct.1 lit.b) din Codul de procedură penală
YES
69. 06.03.2007 13:04 2471 Vot final
PL 20/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
YES
70. 06.03.2007 13:03 2470 Vot final
PL 926/2006 pentru completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
YES
71. 06.03.2007 13:02 2468 Vot final
PL 544/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
YES
72. 06.03.2007 13:02 2469 Vot final
PL 854/2006 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
NO
73. 06.03.2007 13:00 2467 Vot final
PL 542/2006 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional "Henri Coandă" - București
YES
74. 06.03.2007 12:59 2466 Vot final
Respingere PL 961/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
YES
75. 06.03.2007 12:58 2465 Vot final
PL 306/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural"
YES
76. 06.03.2007 12:57 2463 Vot final
PL 973/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a altor impozite și taxe indirecte pentru o autospecială de intervenție pentru accidente colective, calamități și operațiuni de salvare grea
YES
77. 06.03.2007 12:57 2464 Vot final
PL 30/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
YES
78. 06.03.2007 12:56 2462 Vot final
PL 988/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor
YES
79. 06.03.2007 12:55 2461 Vot final
PL 987/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora
YES
80. 06.03.2007 12:54 2460 Vot final
PL 992/2006 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
NO
81. 06.03.2007 12:53 2459 Vot final
PL 444/2002 privind stimularea industriei de tehnologia informației.
YES
82. 06.03.2007 12:53 2458 Vot final
PL 18/2007 pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, nr.244/2002
YES
83. 06.03.2007 12:52 2457 Vot final
PL 66/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
84. 06.03.2007 12:47 2456 Vot final
PL 859/2006 pentru modificarea lit. b) și c) ale art.10 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
85. 06.03.2007 12:46 2455 Vot final
PL 63/2007 pentru abrogarea alin. (3) al art. 84 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
YES
86. 06.03.2007 12:46 2454 Vot final
PL 983/2006 privind înființarea comunei Lalești, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Puiești
YES
87. 05.03.2007 17:36 2444 Retrimitere la comisie - Reexaminarea dispozitiilor art.II alin. (1) si (3) din Legea nr. 249/2006 pt.modificarea si completarea Legii nr.393/2004. YES
88. 27.02.2007 13:28 2442 Vot final
PL 979/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A.
YES
89. 27.02.2007 13:27 2441 Vot final
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
YES
90. 27.02.2007 13:26 2440 Vot final
PL 993/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
YES
91. 27.02.2007 13:26 2439 Vot final
PL 965/2006 pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr.348/2003
YES
92. 27.02.2007 13:25 2438 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
93. 27.02.2007 13:24 2437 Vot final
PL 960/2006 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" -S.A.
YES
94. 27.02.2007 13:23 2436 Vot final
Respingere PL 17/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005
YES
95. 27.02.2007 13:22 2435 Vot final
PL 3/2007 pentru ratificarea Protocolului între România și Comunitățile Europene privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, semnat la București la 27 octombrie 2006, la Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
YES
96. 27.02.2007 13:21 2433 Vot final
Respingere PL 957/2006 privind unele măsuri pentru accelerarea combaterii corupției
YES
97. 27.02.2007 13:21 2434 Vot final
PL 13/2007 pentru acceptarea unor amendamente la Anexa la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 și Rezoluția FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002
YES
98. 27.02.2007 12:49 2432 Vot final
PL 7/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
YES
99. 27.02.2007 12:48 2431 Vot final
PL 799/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
YES
100. 27.02.2007 12:47 2430 Vot final
PL 6/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 june 2024, 9:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro