Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Balabașciuc Călin-Constantin

2488 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.12.2023 14:49 33114 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 NO
2. 20.12.2023 14:49 33113 PL-x 801/2023 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen YES
3. 20.12.2023 14:47 33111 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.93 YES
4. 20.12.2023 14:46 33110 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.61 YES
5. 20.12.2023 14:46 33109 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.59 YES
6. 20.12.2023 14:45 33108 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.121 YES
7. 20.12.2023 14:44 33107 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.66 YES
8. 20.12.2023 14:44 33094 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.65 YES
9. 20.12.2023 14:44 33093 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.64 YES
10. 20.12.2023 14:42 33087 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.116 YES
11. 20.12.2023 14:41 33086 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.115 YES
12. 20.12.2023 14:40 33085 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.109 YES
13. 20.12.2023 14:39 33084 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.101 YES
14. 20.12.2023 14:38 33083 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.100 YES
15. 20.12.2023 14:37 33082 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.2 Abstention
16. 20.12.2023 14:36 33081 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.1 YES
17. 20.12.2023 14:35 33080 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.120 YES
18. 20.12.2023 14:35 33075 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.13 YES
19. 20.12.2023 14:34 33074 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.41 YES
20. 20.12.2023 14:33 33073 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.69 YES
21. 20.12.2023 14:32 33072 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.38 YES
22. 20.12.2023 14:32 33071 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.34 YES
23. 20.12.2023 14:30 33070 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.46 YES
24. 20.12.2023 14:30 33069 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.45 YES
25. 20.12.2023 14:30 33068 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.43 YES
26. 20.12.2023 14:30 33067 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.42 YES
27. 20.12.2023 14:28 33066 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.18 YES
28. 20.12.2023 14:28 33060 PL-x 801/2023 - Anexa 3/24 - Amr.17 YES
29. 20.12.2023 14:27 33059 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 NO
30. 20.12.2023 14:26 33058 PL-x 801/2023 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen YES
31. 20.12.2023 14:26 33057 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.10 NO
32. 20.12.2023 14:25 33056 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.21 Didn't vote
33. 20.12.2023 14:25 33055 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.12 YES
34. 20.12.2023 14:22 33046 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.14 YES
35. 20.12.2023 14:22 33044 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.18 Didn't vote
36. 20.12.2023 14:19 33042 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 NO
37. 20.12.2023 14:19 33041 PL-x 801/2023 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen YES
38. 20.12.2023 14:18 33040 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.6 Didn't vote
39. 20.12.2023 14:18 33039 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.1 Didn't vote
40. 20.12.2023 14:17 33038 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.13 YES
41. 20.12.2023 14:16 33034 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.8 Didn't vote
42. 20.12.2023 14:13 33032 PL-x 801/2023 - Anexa 3/20 NO
43. 20.12.2023 14:13 33031 PL-x 801/2023 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen YES
44. 20.12.2023 14:13 33030 PL-x 801/2023 - Anexa 3/20 - Amr.2 YES
45. 20.12.2023 14:12 33029 PL-x 801/2023 - Anexa 3/20 - Amr.7 Didn't vote
46. 20.12.2023 14:02 32998 PL-x 801/2023 - Anexa 3/18 NO
47. 20.12.2023 14:01 32994 PL-x 801/2023 - Anexa 3/18 - Amr.2 YES
48. 20.12.2023 14:00 32993 PL-x 801/2023 - Anexa 3/18 - Amr. 1 YES
49. 12.12.2023 12:01 32884 Vot final
Respingere PL 522/2023 pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare
YES
50. 12.12.2023 12:00 32883 Vot final
Adoptare PL 547/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
NO
51. 12.12.2023 11:52 32882 Vot final
Adoptare PL 708/2023 pentru completarea art.299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
52. 12.12.2023 11:49 32881 Vot final
Adoptare PL 389/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
Abstention
53. 12.12.2023 11:45 32880 Vot final
Adoptare PL 513/2022 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române
NO
54. 12.12.2023 11:45 32894 Vot final
Adoptare PL 71/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităților juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susținute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)
YES
55. 12.12.2023 11:44 32893 Vot final
Adoptare PL 749/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
56. 12.12.2023 11:44 32892 Vot final
Adoptare PL 175/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
Abstention
57. 12.12.2023 11:43 32891 Vot final
Adoptare PL 694/2023 pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
NO
58. 12.12.2023 11:42 32890 Vot final
Adoptare PL 732/2023 pentru modificarea art.20 din Legea 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
NO
59. 12.12.2023 11:38 32889 Vot final
Adoptare PL 460/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NO
60. 12.12.2023 11:37 32888 Vot final
PHCD 75/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea unei utilizări reziliente și sustenabile a resurselor naturale ale UE COM(2022) 410
YES
61. 12.12.2023 11:36 32887 Vot final
PHCD 74/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Pescuit sustenabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2024 COM(2023) 303
YES
62. 12.12.2023 11:35 32886 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 73/2023)
PHCD 73/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
63. 11.12.2023 16:35 32871 Retrimitere la comisie - PL 732/2023 YES
64. 11.12.2023 16:25 32870 PL 460/2023 - amr.1 YES
65. 11.12.2023 16:15 32869 PL 460/2023 - timp dezbatere YES
66. 11.12.2023 16:05 32868 Retrimitere la comisie PL 666/2022 NO
67. 22.11.2023 12:33 32714 Vot final
Respingere PL 290/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
YES
68. 22.11.2023 12:32 32713 Vot final
Respingere PL 429/2016 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
YES
69. 22.11.2023 12:31 32712 Vot final
Respingere PL 487/2023 pentru completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
NO
70. 22.11.2023 12:27 32711 Vot final
Respingere PL 521/2023 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
71. 22.11.2023 12:27 32710 Vot final
Respingere PL 68/2017 pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
YES
72. 22.11.2023 12:26 32709 Vot final
Respingere PL 474/2023 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
NO
73. 22.11.2023 12:25 32708 Vot final
Adoptare PL 386/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
YES
74. 22.11.2023 12:21 32707 Vot final
Adoptare PL 147/2023 pentru modificarea art.437 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
NO
75. 22.11.2023 12:21 32706 Vot final
Adoptare PL 104/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
76. 22.11.2023 12:20 32705 Vot final
Respingere PL 297/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
NO
77. 22.11.2023 12:19 32704
Respingere PL 330/2018 pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
78. 22.11.2023 12:18 32703 Vot final
Respingere PL 378/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
NO
79. 22.11.2023 12:18 32702 Vot final
Respingere PL 298/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
YES
80. 22.11.2023 12:16 32701 Vot final
Respingere PL 68/2022 pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
YES
81. 22.11.2023 12:16 32700 Vot final
Respingere PL 144/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
YES
82. 22.11.2023 12:15 32699 Vot final
Respingere PL 430/2016 pentru instituirea taxei de poluare
YES
83. 22.11.2023 12:15 32698 Vot final
Respingere PL 872/2015 privind reglementarea experienței profesionale
YES
84. 22.11.2023 12:14 32697 Vot final
Respingere PL 277/2017 pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
YES
85. 22.11.2023 12:10 32696 Vot final
Respingere PL 201/2015 pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere
YES
86. 22.11.2023 12:10 32695 Vot final
Respingere PL 769/2015 pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
YES
87. 22.11.2023 12:09 32694 Vot final
Respingere PL 106/2016 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
YES
88. 22.11.2023 12:09 32693 Vot final
Respingere PL 339/2009 pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
89. 22.11.2023 12:08 32692 Vot final
Respingere PL 206/2011 pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
90. 22.11.2023 12:05 32691 Vot final
Respingere PL 551/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
YES
91. 22.11.2023 12:04 32690 Vot final
Respingere PL 42/2017 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
YES
92. 22.11.2023 12:04 32689 Vot final
Adoptare PL 291/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
YES
93. 22.11.2023 12:03 32688 Vot final
Adoptare PL 394/2021 pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
YES
94. 22.11.2023 12:01 32687 Vot final
Adoptare PL 380/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
YES
95. 22.11.2023 12:00 32686 Vot final
Adoptare PL 267/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
Abstention
96. 22.11.2023 11:59 32685 Vot final
Adoptare PL 55/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
97. 22.11.2023 11:58 32684 Vot final
Adoptare PL 779/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
YES
98. 22.11.2023 11:58 32683 Vot final
Adoptare PL 104/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2022 pentru modificarea Legii nr.190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
YES
99. 22.11.2023 11:57 32682 Vot final
Adoptare PL 164/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
YES
100. 22.11.2023 11:57 32681 Vot final
Adoptare PL 231/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 22 juin 2024, 12:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro