Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Manea Cătălin-Zamfir

2793 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 08.02.2023 11:41 31478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 57 de deputati (MS 1/2023). NO
2. 08.02.2023 11:40 31477 Vot final
Adoptare PL 347/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
YES
3. 08.02.2023 11:39 31476 Vot final
Adoptare PL 258/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare
YES
4. 08.02.2023 11:39 31475 Vot final
Adoptare PL 479/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale
YES
5. 08.02.2023 11:34 31474 Vot final
Adoptare PL 355/2022 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole
YES
6. 08.02.2023 11:33 31473 Vot final
Adoptare PL 387/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative
YES
7. 08.02.2023 11:33 31472 Vot final
Adoptare PL 484/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
YES
8. 08.02.2023 11:32 31471 Vot final
Adoptare PL 199/2022 pentru anularea unor obligații fiscale
YES
9. 08.02.2023 11:32 31469 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 1/2023).
PHCD 1/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
10. 08.02.2023 11:29 31470 Prezență - Vot test 1 YES
11. 08.02.2023 10:11 31466 YES
12. 08.02.2023 10:08 31465 Modificare ordine de zi Abstention
13. 06.02.2023 16:12 31463 MS 1/2023 - timp dezbatere YES
14. 01.02.2023 16:34 31462 YES
15. 01.02.2023 16:16 31461 YES
16. 20.12.2022 13:57 31459 Vot final - Pl-x 582/2017/2020 - Vot final adoptare
Adoptare PL 582/2017 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
YES
17. 20.12.2022 13:55 31458 Vot final - PL-x 791/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 791/2022 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
18. 20.12.2022 13:51 31457 Vot final - PL-x 620/2020/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 620/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
YES
19. 20.12.2022 13:45 31456 PL-x 60/2022 - Vot final adoptare YES
20. 20.12.2022 13:43 31455 Verificare prezenta Didn't vote
21. 20.12.2022 13:24 31453 PL-x 791/2022 - Timp dezbatere YES
22. 20.12.2022 13:20 31452 PL-x 620/2020/2022 - AMA 1 YES
23. 20.12.2022 13:13 31451 PL-x 620/2020/2022 - Timp dezbatere Abstention
24. 20.12.2022 12:43 31449 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 7 NO
25. 20.12.2022 12:41 31448 Pl-x 582/2017/2020 - AMR 2 NO
26. 20.12.2022 12:39 31447 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 8 YES
27. 20.12.2022 12:20 31446 PL-x 60/2022 - Retrimitere la comisie NO
28. 20.12.2022 12:11 31444 Vot de control Didn't vote
29. 19.12.2022 15:34 31428 Modalitate de vot YES
30. 19.12.2022 15:33 31442 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței YES
31. 19.12.2022 15:32 31441 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa YES
32. 19.12.2022 15:31 31440 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei YES
33. 19.12.2022 15:29 31439 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
34. 19.12.2022 15:28 31438 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei YES
35. 19.12.2022 15:28 31437 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO YES
36. 19.12.2022 15:26 31436 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO YES
37. 19.12.2022 15:25 31434 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
38. 19.12.2022 15:25 31435 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre YES
39. 19.12.2022 15:22 31433 ordine de zi - aprobata YES
40. 19.12.2022 15:20 31432 Modificare ordine de zi YES
41. 19.12.2022 15:03 31426 Vot final
Adoptare PL 417/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
YES
42. 19.12.2022 15:00 31425 Vot final
Adoptare PL 774/2022 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
YES
43. 19.12.2022 14:57 31424 Vot final
Adoptare PL 773/2022 privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
44. 19.12.2022 14:56 31423 Vot final
Adoptare PL 263/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
YES
45. 19.12.2022 14:55 31422 Vot final
Adoptare PL 768/2022 privind plata unei contribuții financiare voluntare a României pentru susținerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC
YES
46. 19.12.2022 14:54 31421 Vot final
Adoptare PL 375/2022 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
47. 19.12.2022 14:53 31420 Vot final
Adoptare PL 397/2022 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
YES
48. 19.12.2022 14:52 31419 Vot final
Adoptare PL 739/2022 pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
49. 19.12.2022 14:51 31418 Vot final
Adoptare PL 675/2022 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
50. 19.12.2022 14:50 31417 Vot final
Adoptare PL 721/2022 Legea privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"
YES
51. 19.12.2022 14:49 31416 Vot final
Adoptare PL 661/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
52. 19.12.2022 14:49 31415 Vot final YES
53. 19.12.2022 14:46 31414 Vot final YES
54. 19.12.2022 14:45 31413 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
55. 19.12.2022 14:15 31411 Propunere YES
56. 19.12.2022 13:56 31410 Prelungire program de lucru YES
57. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
YES
58. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
YES
59. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 YES
60. 14.12.2022 16:00 31399 Prezență Didn't vote
61. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 YES
62. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 YES
63. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 YES
64. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 YES
65. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 YES
66. 14.12.2022 15:18 31391 PL-x 757/2022 Anexa 3/04 YES
67. 14.12.2022 15:18 31390 PL-x 757/2022 Anexa 2/04 YES
68. 14.12.2022 15:18 31389 PL-x 757/2022 Anexa 1/04 YES
69. 14.12.2022 15:17 31388 PL-x 757/2022 Anexa 5/03/01 YES
70. 14.12.2022 15:17 31387 PL-x 757/2022 Anexa 5/03 YES
71. 14.12.2022 15:17 31386 PL-x 757/2022 Anexa 4/03/01 YES
72. 14.12.2022 15:16 31385 PL-x 757/2022 Anexa 4/03 YES
73. 14.12.2022 15:16 31384 PL-x 757/2022 Anexa 3/03/01 YES
74. 14.12.2022 15:16 31383 PL-x 757/2022 Anexa 3/03 YES
75. 14.12.2022 15:15 31382 PL-x 757/2022 Anexa 2/03 YES
76. 14.12.2022 15:15 31381 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 YES
77. 14.12.2022 15:14 31380 PL-x 757/2022 Art. 18-24 YES
78. 14.12.2022 15:13 31379 PL-x 757/2022 Art. 17 YES
79. 14.12.2022 15:13 31378 PL-x 757/2022 Capitolul III - titlul YES
80. 14.12.2022 15:13 31377 PL-x 757/2022 Capitolul II titlul - art. 6-16 YES
81. 14.12.2022 15:12 31376 PL-x 757/2022 Art. 4 YES
82. 14.12.2022 15:11 31375 PL-x 757/2022 Art. 3 YES
83. 14.12.2022 15:11 31374 PL-x 757/2022 Art. 2 YES
84. 14.12.2022 15:11 31373 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii II YES
85. 14.12.2022 15:10 31372 PL-x 757/2022 Art. 1 YES
86. 14.12.2022 15:10 31371 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii I YES
87. 14.12.2022 15:10 31370 PL-x 757/2022 Titlul Capitolului I YES
88. 14.12.2022 15:09 31369 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 - titlul YES
89. 14.12.2022 15:08 31368 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 2 Abstention
90. 14.12.2022 15:06 31367 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 1 YES
91. 14.12.2022 15:04 31366 PL-x 757/2022 amr. 1 NO
92. 14.12.2022 14:57 31365 PL-x 756/2022 - Anexa 2 sinteza YES
93. 14.12.2022 14:57 31364 PL-x 756/2022 - Anexa 11 sinteza YES
94. 14.12.2022 14:56 31363 PL-x 756/2022 - Anexa 11 YES
95. 14.12.2022 14:56 31362 PL-x 756/2022 - Anexa 11 restul amr. nesustinute NO
96. 14.12.2022 14:56 31361 PL-x 756/2022 - Anexa 11 amr. 1 NO
97. 14.12.2022 14:54 31360 PL-x 756/2022 - Anexa 10 YES
98. 14.12.2022 14:54 31359 PL-x 756/2022 - Anexa 9 YES
99. 14.12.2022 14:53 31358 PL-x 756/2022 - Anexa 8 YES
100. 14.12.2022 14:53 31357 PL-x 756/2022 - Anexa 7/02 YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 february 2023, 5:30
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro