Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Ionescu George

2940 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.02.2024 11:48 33530 Vot final
Adoptare PL 142/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
YES
2. 20.02.2024 11:47 33529 Vot final
Adoptare PL 144/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
Abstention
3. 20.02.2024 11:45 33528 Vot final
Adoptare PL 576/2023 pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
YES
4. 20.02.2024 11:44 33527 Vot final
Adoptare PL 630/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Abstention
5. 20.02.2024 11:43 33526 Vot final
Adoptare PL 319/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
YES
6. 20.02.2024 11:43 33525 Vot final
Adoptare PL 603/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
YES
7. 20.02.2024 11:42 33524 Vot final
Adoptare PL 740/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
YES
8. 20.02.2024 11:41 33523 Vot final
Adoptare PL 748/2023 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
YES
9. 20.02.2024 11:40 33522 Vot final
Adoptare PL 786/2023 privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române”
YES
10. 20.02.2024 11:39 33521 Vot final
Adoptare PL 594/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
11. 20.02.2024 11:37 33520 Vot final
Adoptare PL 105/2023 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene și modificarea altor acte normative
Abstention
12. 20.02.2024 11:37 33519 Vot final
Adoptare PL 827/2023 Legea privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Abstention
13. 20.02.2024 11:35 33518 Vot final
PHCD 10/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 - Obținerea de rezultate astăzi și pregătirea pentru viitor COM(2023)638
Abstention
14. 20.02.2024 11:34 33517 Vot final
PHCD 9/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM(2023)440
Abstention
15. 20.02.2024 11:34 33516 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2024)
PHCD 11/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Abstention
16. 13.02.2024 11:53 33501 Vot final
Adoptare PL 306/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
17. 13.02.2024 11:52 33500 Vot final
Adoptare PL 803/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.365/2002 privind comerțul electronic
YES
18. 13.02.2024 11:51 33499 Vot final
Adoptare PL 580/2022 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
19. 13.02.2024 11:49 33498 Vot final
Adoptare PL 255/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
NO
20. 13.02.2024 11:47 33496 Vot final
Adoptare PL 38/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
YES
21. 13.02.2024 11:47 33495 Vot final
Adoptare PL 547/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
YES
22. 13.02.2024 11:46 33494 Vot final
Adoptare PL 503/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
YES
23. 13.02.2024 11:45 33493 Vot final
Adoptare PL 443/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
YES
24. 13.02.2024 11:43 33492 Vot final
Adoptare PL 526/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
YES
25. 13.02.2024 11:43 33491
Adoptare PL 362/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”
YES
26. 13.02.2024 11:42 33490 Vot final
Adoptare PL 140/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
YES
27. 13.02.2024 11:41 33489 Vot final
Adoptare PL 815/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
28. 13.02.2024 11:39 33505 Vot final
Adoptare PL 1/2024 pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A3 România-Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 noiembrie 2023 și la Luxemburg la 20 noiembrie 2023
YES
29. 13.02.2024 11:38 33504 Vot final
PHCD 8/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind contracararea amenințărilor potențiale reprezentate de drone COM(2023)659
YES
30. 13.02.2024 11:37 33503 Vot final
PHCD 7/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) COM(2023)634
YES
31. 13.02.2024 11:37 33509 Vot final - Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.21/2021 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Camerei Deputatilor la Adunarea Interparlamentara a Ortodoxiei (PH CD 6/2024)
PHCD 6/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.21/2021 privindaprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
YES
32. 13.02.2024 11:36 33508 Vot final
PHCD 5/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizarea și viitorul muncii
YES
33. 13.02.2024 11:35 33507 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 4/2024)
PHCD 4/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Abstention
34. 13.02.2024 11:34 33506 Prezență - Vot test 1 Abstention
35. 13.02.2024 11:00 33488 Stabilire timpi dezbatere
PL 306/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Abstention
36. 07.02.2024 11:46 33443 Vot final
Adoptare PL 101/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană
Abstention
37. 07.02.2024 11:46 33442 Vot final
Adoptare PL 773/2023 pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, la 19 februarie 2013
YES
38. 07.02.2024 11:44 33441 Vot final
Adoptare PL 718/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
YES
39. 07.02.2024 11:43 33440 Vot final
Adoptare PL 254/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
YES
40. 07.02.2024 11:43 33439 Vot final
Adoptare PL 551/2020 Legea pentru aprobarea a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
YES
41. 07.02.2024 11:42 33438 Vot final
Adoptare PL 557/2023 pentru modificarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațile geografice, a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție
YES
42. 07.02.2024 11:41 33459 Vot final
Adoptare PL 584/2017 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Abstention
43. 07.02.2024 11:40 33458 Vot final
Adoptare PL 735/2023 Legea pentru ratificarea Convenției nr.190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019
YES
44. 07.02.2024 11:39 33457 Vot final
PHCD 82/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acțiune COM(2023) 577
YES
45. 07.02.2024 11:39 33456 Vot final
PHCD 81/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă COM(2023) 558
YES
46. 07.02.2024 11:38 33455 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 3/2024)
PHCD 3/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
47. 07.02.2024 11:34 33454 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unor mandate de deputat (PHCD 1/2024).
PHCD 1/2024 privind validarea unor mandate de deputat
YES
48. 07.02.2024 11:33 33453 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
49. 01.02.2024 16:18 33426 Abstention
50. 28.12.2023 15:14 33423 Pl 810/2023 - vot final YES
51. 28.12.2023 15:10 33422 Pl 809/2023 - vot final YES
52. 28.12.2023 15:03 33421 Pl 808/2023 - vot final YES
53. 28.12.2023 15:01 33420 PHCD 83/2023 - vot final YES
54. 28.12.2023 15:00 33419 PHCD 84/2023 - vot final YES
55. 28.12.2023 14:59 33418 vot control Didn't vote
56. 20.12.2023 14:27 33059 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 NO
57. 20.12.2023 14:26 33058 PL-x 801/2023 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen YES
58. 20.12.2023 14:26 33057 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.10 YES
59. 20.12.2023 14:25 33056 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.21 YES
60. 20.12.2023 14:24 33054 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.6 YES
61. 20.12.2023 14:23 33052 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.23 YES
62. 20.12.2023 14:22 33046 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.14 YES
63. 20.12.2023 14:22 33045 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.19 YES
64. 20.12.2023 14:22 33044 PL-x 801/2023 - Anexa 3/23 - Amr.18 YES
65. 20.12.2023 14:19 33041 PL-x 801/2023 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen YES
66. 20.12.2023 14:18 33039 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.1 YES
67. 20.12.2023 14:17 33038 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.13 YES
68. 20.12.2023 14:16 33037 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.9 YES
69. 20.12.2023 14:16 33034 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.8 YES
70. 20.12.2023 14:15 33033 PL-x 801/2023 - Anexa 3/22 - Amr.14 YES
71. 20.12.2023 14:13 33032 PL-x 801/2023 - Anexa 3/20 NO
72. 20.12.2023 14:13 33031 PL-x 801/2023 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen YES
73. 20.12.2023 14:13 33030 PL-x 801/2023 - Anexa 3/20 - Amr.2 YES
74. 20.12.2023 14:12 33029 PL-x 801/2023 - Anexa 3/20 - Amr.7 YES
75. 20.12.2023 14:11 33028 PL-x 801/2023 - Anexa 3/20 - Amr.8 YES
76. 20.12.2023 14:09 33021 PL-x 801/2023 - Anexa 3/20 - Amr.1 YES
77. 20.12.2023 14:07 33019 PL-x 801/2023 - restul amendamentelor respinse si nesustinute in plen YES
78. 20.12.2023 14:06 33018 PL-x 801/2023 - Anexa 3/19 - Amr.4 Abstention
79. 20.12.2023 14:06 33017 PL-x 801/2023 - Anexa 3/19 - Amr.3 YES
80. 20.12.2023 14:05 33015 PL-x 801/2023 - Anexa 3/19 - Amr.1 YES
81. 20.12.2023 14:04 33014 PL-x 801/2023 - Anexa 3/19 - Amr.7 YES
82. 20.12.2023 12:00 33024 PL-x 801/2023 - Anexa 3/13 - Amr. 4 partea I Abstention
83. 20.12.2023 11:59 33023 PL-x 801/2023 - Anexa 3/13 - Amr. 3 partea I Abstention
84. 20.12.2023 11:45 33003 PL-x 801/2023 - Anexa 3/13 - Amr. 12 partea I NO
85. 20.12.2023 11:37 33002 PL-x 801/2023 - Anexa 3/11 NO
86. 20.12.2023 11:37 33001 PL-x 801/2023 - Anexa 3/10 - forma comisiei NO
87. 20.12.2023 11:37 33000 PL-x 801/2023 - Anexa 3/10 - Amr. 2 YES
88. 20.12.2023 11:35 32999 PL-x 801/2023 - Anexa 3/10 - Amr. 1 YES
89. 20.12.2023 11:33 32981 PL-x 801/2023 - Anexa 3/09 NO
90. 20.12.2023 11:32 32979 PL-x 801/2023 - Anexa 3/07 NO
91. 20.12.2023 11:32 32978 PL-x 801/2023 - Anexa 3/06 NO
92. 20.12.2023 11:32 32977 PL-x 801/2023 - Anexa 3/05 NO
93. 20.12.2023 11:31 32976 PL-x 801/2023 - Anexa 3/04 - forma comisiei NO
94. 20.12.2023 11:31 32975 PL-x 801/2023 - Anexa 3/04 - Amr. 1 YES
95. 20.12.2023 11:29 33243 PL-x 801/2023 - Anexa 3/03 NO
96. 20.12.2023 11:29 33242 PL-x 801/2023 - Anexa 3/02 - forma comisiei NO
97. 20.12.2023 11:28 33241 PL-x 801/2023 - Anexa 3/01 - forma comisiei NO
98. 20.12.2023 11:28 33240 PL-x 801/2023 - Anexa 3/01 - Amr. 1 YES
99. 20.12.2023 11:26 33239 PL-x 801/2023 - Anexa 3/01 - Amr. 3 YES
100. 20.12.2023 11:25 33238 PL-x 801/2023 - Anexa 2 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 février 2024, 6:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro