Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Folescu Cornel-Vasile în legislatura 2020-prezent?

4049 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 09.04.2024 12:48 33735 Vot final
Adoptare PL 119/2024 privind energia eoliană offshore
DA
2. 09.04.2024 12:46 33734 Vot final
Adoptare PL 523/2023 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră
DA
3. 09.04.2024 12:46 33733 Vot final
Adoptare PL 698/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
DA
4. 09.04.2024 12:45 33732 Vot final
Adoptare PL 563/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice
DA
5. 09.04.2024 12:40 33731 Vot final
Adoptare PL 12/2024 pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
DA
6. 09.04.2024 12:30 33730 Vot final
Adoptare PL 700/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009
DA
7. 09.04.2024 12:29 33729 Vot final
Adoptare PL 648/2023 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor
DA
8. 09.04.2024 12:27 33728 Vot final
Adoptare PL 788/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat , precum și pentru modificarea art.451 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
DA
9. 09.04.2024 12:25 33727 Vot final
Adoptare PL 106/2024 pentru introducerea, modificarea sau completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA
10. 09.04.2024 12:24 33726 Vot final
PHCD 25/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un nou plan de creștere pentru Balcanii de vest COM(2023)691
DA
11. 09.04.2024 12:23 33725 Vot final
PHCD 24/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2023 privind politica de extindere a UE COM(2023)690
DA
12. 09.04.2024 12:22 33724 Vot final
PHCD 20/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului "Europa în mișcare" - oportunități de mobilitate în scopul învățării pentru toți COM(2023)719
DA
13. 09.04.2024 10:50 33721 PL-x 119/2024 - amr. 6 NU
14. 09.04.2024 10:48 33720 PL-x 119/2024 - amr. 4 NU
15. 26.03.2024 11:40 33669 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 54 de deputati (MS 2/2024) NU
16. 26.03.2024 11:39 33668 Vot final
Adoptare PL 8/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale, precum și pentru completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
DA
17. 26.03.2024 11:38 33667 Vot final
Adoptare PL 18/2022 privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe
DA
18. 26.03.2024 11:38 33666 Vot final
Adoptare PL 116/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
DA
19. 26.03.2024 11:37 33665 Vot final
Adoptare PL 31/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027
DA
20. 26.03.2024 11:36 33664 Vot final
Adoptare PL 564/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2023 pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art.262 alin.(3 2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
DA
21. 26.03.2024 11:34 33663 Vot final
Adoptare PL 80/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
DA
22. 26.03.2024 11:33 33662 Vot final
Adoptare PL 441/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
DA
23. 26.03.2024 11:32 33661 Vot final
Adoptare PL 63/2021 pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
DA
24. 26.03.2024 11:32 33660 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 21/2024)
PHCD 21/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
25. 26.03.2024 11:31 33659 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
26. 26.02.2024 16:37 33542 PL-x 765/2023 - Amendament respins 14 DA
27. 26.02.2024 16:36 33541 PL-x 765/2023 - Amendament respins 13 DA
28. 26.02.2024 16:34 33540 PL-x 765/2023 - Amendament respins 12 DA
29. 26.02.2024 16:33 33539 PL-x 765/2023 - Amendament respins 10 DA
30. 26.02.2024 16:32 33538 PL-x 765/2023 - Amendament respins 9 DA
31. 26.02.2024 16:31 33537 PL-x 765/2023 - Amendament respins 7 DA
32. 26.02.2024 16:30 33536 PL-x 765/2023 - Amendament respins 6 DA
33. 26.02.2024 16:27 33535 PL-x 765/2023 - Amendament respins 3 DA
34. 26.02.2024 16:26 33534 PL-x 765/2023 - Amendament respins 1 DA
35. 26.02.2024 16:03 33533 PL-x 285/2022 - Retrimitere la comisii NU
36. 20.02.2024 11:48 33530 Vot final
Adoptare PL 142/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
DA
37. 20.02.2024 11:47 33529 Vot final
Adoptare PL 144/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
NU
38. 20.02.2024 11:45 33528 Vot final
Adoptare PL 576/2023 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
DA
39. 20.02.2024 11:44 33527 Vot final
Adoptare PL 630/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
40. 20.02.2024 11:43 33526 Vot final
Adoptare PL 319/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
DA
41. 20.02.2024 11:43 33525 Vot final
Adoptare PL 603/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
DA
42. 20.02.2024 11:42 33524 Vot final
Adoptare PL 740/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
DA
43. 20.02.2024 11:41 33523 Vot final
Adoptare PL 748/2023 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
DA
44. 20.02.2024 11:40 33522 Vot final
Adoptare PL 786/2023 privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române”
DA
45. 20.02.2024 11:39 33521 Vot final
Adoptare PL 594/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
46. 20.02.2024 11:37 33520 Vot final
Adoptare PL 105/2023 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene și modificarea altor acte normative
DA
47. 20.02.2024 11:37 33519 Vot final
Adoptare PL 827/2023 Legea privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
DA
48. 20.02.2024 11:35 33518 Vot final
PHCD 10/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 - Obținerea de rezultate astăzi și pregătirea pentru viitor COM(2023)638
Abținere
49. 20.02.2024 11:34 33517 Vot final
PHCD 9/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM(2023)440
DA
50. 20.02.2024 11:34 33516 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2024)
PHCD 11/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
51. 05.02.2024 16:11 33427 Retrimitere la comisiei PL 652/2023 DA
52. 28.12.2023 15:14 33423 Pl 810/2023 - vot final DA
53. 28.12.2023 15:10 33422 Pl 809/2023 - vot final DA
54. 28.12.2023 15:03 33421 Pl 808/2023 - vot final DA
55. 28.12.2023 15:01 33420 PHCD 83/2023 - vot final DA
56. 28.12.2023 15:00 33419 PHCD 84/2023 - vot final DA
57. 28.12.2023 14:59 33418 vot control DA
58. 20.12.2023 17:03 33279 PL-x 802/2023 - Vot final DA
59. 20.12.2023 17:00 33278 PL-x 801/2023 - Vot final DA
60. 20.12.2023 16:59 33280 Vot de control Nu a votat
61. 20.12.2023 16:49 33277 PL-x 802/2023 - Anexa 6/04 DA
62. 20.12.2023 16:49 33276 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04/01 DA
63. 20.12.2023 16:49 33275 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04 DA
64. 20.12.2023 16:49 33274 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04/01 DA
65. 20.12.2023 16:48 33273 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04 DA
66. 20.12.2023 16:47 33272 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04/01 DA
67. 20.12.2023 16:46 33271 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04 DA
68. 20.12.2023 16:46 33270 PL-x 802/2023 - Anexa 2/04 DA
69. 20.12.2023 16:45 33269 PL-x 802/2023 - Anexa 1/04 DA
70. 20.12.2023 16:45 33268 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03/01 DA
71. 20.12.2023 16:45 33267 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03 DA
72. 20.12.2023 16:44 33266 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03/01 DA
73. 20.12.2023 16:44 33265 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03 DA
74. 20.12.2023 16:44 33264 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 DA
75. 20.12.2023 16:43 33263 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 - amr Abținere
76. 20.12.2023 16:43 33262 PL-x 802/2023 - Anexa 1/03 DA
77. 20.12.2023 16:43 33261 PL-x 802/2023 - Art. 19-25 DA
78. 20.12.2023 16:42 33260 PL-x 802/2023 - Cap. III - titlul DA
79. 20.12.2023 16:42 33259 PL-x 802/2023 - Art.11-18 DA
80. 20.12.2023 16:42 33258 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 2-a - titlul DA
81. 20.12.2023 16:41 33257 PL-x 802/2023 - Art. 10 - forma comisiei DA
82. 20.12.2023 16:41 33256 PL-x 802/2023 - Art 10 - Amr.1 Abținere
83. 20.12.2023 16:39 33255 PL-x 802/2023 - Art.6-9 DA
84. 20.12.2023 16:39 33254 PL-x 802/2023 - Sectiunea I - titlul DA
85. 20.12.2023 16:39 33253 PL-x 802/2023 - Cap II - titlul DA
86. 20.12.2023 16:38 33299 PL-x 802/2023 - Art. 4 si 5 DA
87. 20.12.2023 16:38 33298 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 3-a - titlul DA
88. 20.12.2023 16:38 33297 PL-x 802/2023 - Art. 2 si 3 DA
89. 20.12.2023 16:38 33296 PL-x 802/2023 - Denumirea Sectiunii a 2-a DA
90. 20.12.2023 16:37 33295 PL-x 802/2023 - Art.1 DA
91. 20.12.2023 16:37 33294 PL-x 802/2023 - Denumirea Sectiunii 1 DA
92. 20.12.2023 16:37 33293 PL-x 802/2023 - Titlul Cap. I DA
93. 20.12.2023 16:36 33292 PL-x 802/2023 - Titlul DA
94. 20.12.2023 16:36 33291 PL-x 802/2023 - Amr.2 Abținere
95. 20.12.2023 16:36 33290 PL-x 802/2023 - Amr. 1 Abținere
96. 20.12.2023 16:29 33289 PL-x 801/2023 - Anexa 7 cu cifrele rezultate din dezbateri DA
97. 20.12.2023 16:28 33288 PL-x 801/2023 - Anexa 2 Sinteza DA
98. 20.12.2023 16:28 33287 PL-x 801/2023 - Anexa 1 Sinteza DA
99. 20.12.2023 16:28 33286 PL-x 801/2023 - Anexa 11 DA
100. 20.12.2023 16:27 33285 PL-x 801/2023 - Anexa 11 - restul amendamentelor respinse si nesustinute Abținere

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 20 aprilie 2024, 14:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro