Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Amet Varol

3418 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 27.02.2024 12:07 33561 Vot final
Adoptare PL 816/2023 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni din sfera traficului de droguri, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
YES
2. 27.02.2024 12:04 33560 Vot final
Adoptare PL 525/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
3. 27.02.2024 12:03 33559 Vot final
Adoptare PL 73/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative
YES
4. 27.02.2024 12:02 33558 Vot final
Adoptare PL 36/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
YES
5. 27.02.2024 12:00 33557 Vot final
Adoptare PL 226/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7-Transformarea digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri
YES
6. 27.02.2024 11:57 33556 Vot final
Adoptare PL 531/2023 privind instituirea premiului național „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
YES
7. 27.02.2024 11:48 33554 Vot final
Adoptare PL 445/2023 pentru modificarea art. 8 din Legea nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
YES
8. 27.02.2024 11:45 33553 Vot final
Adoptare PL 439/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
YES
9. 27.02.2024 11:45 33552 Vot final
Adoptare PL 459/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2023 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
YES
10. 27.02.2024 11:44 33551 Vot final
Adoptare PL 123/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
11. 27.02.2024 11:43 33550 Vot final
Adoptare PL 750/2023 pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la acesta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
YES
12. 27.02.2024 11:43 33549 Vot final
Adoptare PL 630/2023 privind declararea zilei de 15 iulie ca ”Ziua Mărcii Poștale Românești”
YES
13. 27.02.2024 11:35 33548 Vot final
Adoptare PL 765/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun
YES
14. 27.02.2024 11:34 33547 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 13/2024)
PHCD 13/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
15. 27.02.2024 11:33 33546 Prezență - Vot test 1 YES
16. 20.02.2024 11:48 33530 Vot final
Adoptare PL 142/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
YES
17. 20.02.2024 11:47 33529 Vot final
Adoptare PL 144/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
YES
18. 20.02.2024 11:45 33528 Vot final
Adoptare PL 576/2023 pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
YES
19. 20.02.2024 11:44 33527 Vot final
Adoptare PL 630/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
20. 20.02.2024 11:43 33526 Vot final
Adoptare PL 319/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
YES
21. 20.02.2024 11:43 33525 Vot final
Adoptare PL 603/2020 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
YES
22. 20.02.2024 11:42 33524 Vot final
Adoptare PL 740/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
YES
23. 20.02.2024 11:41 33523 Vot final
Adoptare PL 748/2023 pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
YES
24. 20.02.2024 11:40 33522 Vot final
Adoptare PL 786/2023 privind declararea anului 2025 drept „Anul Centenar al Patriarhiei Române”
YES
25. 20.02.2024 11:39 33521 Vot final
Adoptare PL 594/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
26. 20.02.2024 11:37 33520 Vot final
Adoptare PL 105/2023 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene și modificarea altor acte normative
YES
27. 20.02.2024 11:37 33519 Vot final
Adoptare PL 827/2023 Legea privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
YES
28. 07.02.2024 11:54 33451 Vot final
Respingere PL 560/2023 pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
YES
29. 07.02.2024 11:54 33450 Vot final
Adoptare PL 707/2023 privind ordinul de protecție
YES
30. 07.02.2024 11:53 33449 Vot final
Adoptare PL 722/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
YES
31. 07.02.2024 11:52 33448 Vot final
Adoptare PL 623/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I
YES
32. 07.02.2024 11:51 33447 Vot final
Adoptare PL 60/2023 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
YES
33. 07.02.2024 11:50 33446 Vot final
Adoptare PL 761/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice
YES
34. 07.02.2024 11:50 33445 Vot final
Adoptare PL 458/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
YES
35. 07.02.2024 11:49 33444 Vot final
Adoptare PL 41/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
YES
36. 07.02.2024 11:46 33443 Vot final
Adoptare PL 101/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană
YES
37. 07.02.2024 11:46 33442 Vot final
Adoptare PL 773/2023 pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, la 19 februarie 2013
YES
38. 07.02.2024 11:44 33441 Vot final
Adoptare PL 718/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
YES
39. 07.02.2024 11:43 33440 Vot final
Adoptare PL 254/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene
YES
40. 07.02.2024 11:43 33439 Vot final
Adoptare PL 551/2020 Legea pentru aprobarea a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
YES
41. 07.02.2024 11:42 33438 Vot final
Adoptare PL 557/2023 pentru modificarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațile geografice, a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, precum și a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție
YES
42. 07.02.2024 11:41 33459 Vot final
Adoptare PL 584/2017 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
43. 07.02.2024 11:40 33458 Vot final
Adoptare PL 735/2023 Legea pentru ratificarea Convenției nr.190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019
YES
44. 07.02.2024 11:39 33457 Vot final
PHCD 82/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acțiune COM(2023) 577
YES
45. 07.02.2024 11:39 33456 Vot final
PHCD 81/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă COM(2023) 558
YES
46. 07.02.2024 11:38 33455 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 3/2024)
PHCD 3/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
47. 07.02.2024 11:34 33454 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unor mandate de deputat (PHCD 1/2024).
PHCD 1/2024 privind validarea unor mandate de deputat
YES
48. 07.02.2024 11:33 33453 Prezență - Vot test 1 YES
49. 28.12.2023 15:14 33423 Pl 810/2023 - vot final YES
50. 28.12.2023 15:10 33422 Pl 809/2023 - vot final YES
51. 28.12.2023 15:03 33421 Pl 808/2023 - vot final YES
52. 28.12.2023 15:01 33420 PHCD 83/2023 - vot final YES
53. 28.12.2023 15:00 33419 PHCD 84/2023 - vot final YES
54. 28.12.2023 14:59 33418 vot control YES
55. 20.12.2023 17:03 33279 PL-x 802/2023 - Vot final YES
56. 20.12.2023 17:00 33278 PL-x 801/2023 - Vot final YES
57. 20.12.2023 16:59 33280 Vot de control YES
58. 20.12.2023 16:49 33277 PL-x 802/2023 - Anexa 6/04 YES
59. 20.12.2023 16:49 33276 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04/01 YES
60. 20.12.2023 16:49 33274 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04/01 YES
61. 20.12.2023 16:49 33275 PL-x 802/2023 - Anexa 5/04 YES
62. 20.12.2023 16:48 33273 PL-x 802/2023 - Anexa 4/04 YES
63. 20.12.2023 16:47 33272 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04/01 YES
64. 20.12.2023 16:46 33271 PL-x 802/2023 - Anexa 3/04 YES
65. 20.12.2023 16:46 33270 PL-x 802/2023 - Anexa 2/04 YES
66. 20.12.2023 16:45 33269 PL-x 802/2023 - Anexa 1/04 YES
67. 20.12.2023 16:45 33268 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03/01 YES
68. 20.12.2023 16:45 33267 PL-x 802/2023 - Anexa 4/03 YES
69. 20.12.2023 16:44 33266 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03/01 YES
70. 20.12.2023 16:44 33265 PL-x 802/2023 - Anexa 3/03 YES
71. 20.12.2023 16:44 33264 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 YES
72. 20.12.2023 16:43 33263 PL-x 802/2023 - Anexa 2/03 - amr Abstention
73. 20.12.2023 16:43 33262 PL-x 802/2023 - Anexa 1/03 YES
74. 20.12.2023 16:43 33261 PL-x 802/2023 - Art. 19-25 YES
75. 20.12.2023 16:42 33260 PL-x 802/2023 - Cap. III - titlul YES
76. 20.12.2023 16:42 33259 PL-x 802/2023 - Art.11-18 YES
77. 20.12.2023 16:42 33258 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 2-a - titlul YES
78. 20.12.2023 16:41 33257 PL-x 802/2023 - Art. 10 - forma comisiei YES
79. 20.12.2023 16:41 33256 PL-x 802/2023 - Art 10 - Amr.1 Abstention
80. 20.12.2023 16:39 33255 PL-x 802/2023 - Art.6-9 YES
81. 20.12.2023 16:39 33254 PL-x 802/2023 - Sectiunea I - titlul YES
82. 20.12.2023 16:39 33253 PL-x 802/2023 - Cap II - titlul YES
83. 20.12.2023 16:38 33299 PL-x 802/2023 - Art. 4 si 5 YES
84. 20.12.2023 16:38 33298 PL-x 802/2023 - Sectiunea a 3-a - titlul YES
85. 20.12.2023 16:38 33297 PL-x 802/2023 - Art. 2 si 3 YES
86. 20.12.2023 16:38 33296 PL-x 802/2023 - Denumirea Sectiunii a 2-a YES
87. 20.12.2023 16:37 33295 PL-x 802/2023 - Art.1 YES
88. 20.12.2023 16:37 33294 PL-x 802/2023 - Denumirea Sectiunii 1 YES
89. 20.12.2023 16:37 33293 PL-x 802/2023 - Titlul Cap. I YES
90. 20.12.2023 16:36 33292 PL-x 802/2023 - Titlul YES
91. 20.12.2023 16:36 33291 PL-x 802/2023 - Amr.2 Abstention
92. 20.12.2023 16:36 33290 PL-x 802/2023 - Amr. 1 Abstention
93. 20.12.2023 16:29 33289 PL-x 801/2023 - Anexa 7 cu cifrele rezultate din dezbateri YES
94. 20.12.2023 16:28 33288 PL-x 801/2023 - Anexa 2 Sinteza YES
95. 20.12.2023 16:28 33287 PL-x 801/2023 - Anexa 1 Sinteza YES
96. 20.12.2023 16:28 33286 PL-x 801/2023 - Anexa 11 YES
97. 20.12.2023 16:27 33285 PL-x 801/2023 - Anexa 11 - restul amendamentelor respinse si nesustinute Abstention
98. 20.12.2023 16:27 33284 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 1 Abstention
99. 20.12.2023 16:26 33283 PL-x 801/2023 - Anexa 11 amr 5 Abstention
100. 20.12.2023 16:25 33282 PL-x 801/2023 - Anexa 10 YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 3 mars 2024, 21:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro