Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 14.05.2024 Printable version
Tuesday, 14 May 2024

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
  PHC 34/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea cooperării polițienești în ceea ce privește prevenirea, depistarea și investigarea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, precum și privind consolidarea sprijinului acordat de Europol pentru prevenirea și combaterea unor astfel de infracțiuni și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 – COM(2023)754 și Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime de prevenire și combatere a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate în Uniune și de înlocuire a Directivei 2002/90/CE a Consiliului și a Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului – COM(2023)755
12:36 33847 PHCD 34/2024 - Vot final adoptare 249 243 0 4 2
  PHC 35/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Către o gestionare industrială ambițioasă a carbonului de către UE COM (2024) 62
12:37 33848 PHCD 35/2024 - Vot final adoptare 256 222 23 10 1
  PHC 38/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu privind reformele și revizuirea politicilor înainte de extindere COM(2024) 146
12:39 33849 PL-x 38/2024 - Vot final adoptare 262 180 6 74 2
  PL 229/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2024 pentru modificarea art.351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
12:45 33850 Vot final - PL-x 229/2024 - Vot final adoptare adoptare 260 242 5 12 1
  PL 247/2024 pentru completarea art.16 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
12:46 33851 Vot final - PL-x 247/2024 - Vot final adoptare adoptare 260 259 0 0 1
  PL 199/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
12:47 33852 Vot final - PL-x 199/2024 - Vot final adoptare adoptare 257 189 26 39 3
  PL 200/2024 pentru completarea tabelelor-anexă nr. I și II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
12:50 33853 Vot final - PL-x 200/2024 - Vot final adoptare adoptare 257 256 0 0 1
  PL 787/2023 privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua națională de comemorare a copiilor decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani, intitulată «Ziua Părinților de Îngeri»
12:51 33854 Vot final - PL-x 787/2023 - Vot final adoptare adoptare 260 260 0 0 -
  PL 819/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România
12:53 33855 Vot final - PL-x 819/2023 - Vot final adoptare adoptare 263 262 1 0 -
  PL 62/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen
12:56 33856 Vot final - PL-x 62/2024 - Vot final adoptare adoptare 261 249 0 11 1
  PL 186/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal
12:57 33857 Vot final - PL-x 186/2021 - Vot final adoptare adoptare 263 256 3 2 2
  PL 794/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul prevenirii și combaterii traficului si consumului ilicit de droguri și alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive
12:58 33858 Vot final - PL-x 794/2023 - Vot final adoptare adoptare 261 256 0 4 1
  PL 817/2023 pentru completarea art.333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
12:59 33859 Vot final - PL-x 817/2023 - Vot final adoptare adoptare 259 242 0 16 1
  PL 248/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare
13:07 33860 Vot final - PL-x 248/2024 - Vot final adoptare adoptare 256 184 39 32 1
  PL 27/2024 pentru completarea art.143 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
13:18 33861 Vot final - Pl-x 27/2024 - Vot final respingere respingere 248 176 59 11 2
  PL 97/2024 pentru modificarea și completarea art.134 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
13:19 33862 Vot final - Pl-x 97/2024 - Vot final respingere respingere 249 174 74 0 1
  PL 98/2024 pentru modificarea art.139 și art.152 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
13:19 33863 Vot final - Pl-x 98/2024 - Vot final respingere respingere 253 176 56 20 1
  PL 99/2024 pentru modificarea art.228 alin.(1) litera e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
13:20 33864 Vot final - Pl-x 99/2024 - Vot final respingere respingere 253 202 37 13 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 4:46
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro