Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 19.12.2023 Printable version
Tuesday, 19 December 2023

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:02 32910 Comisia pentru buget, finante si banci sa dezbata in paralel cu plenul 102 69 32 0 1
10:03 32911 Comisia juridica, de disciplina si imunitati sa dezbata in paralel cu plenul 100 64 36 0 -
  PL 247/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
10:07 32902 Stabilire timpi dezbatere 131 97 30 3 1
 
10:11 32912 PL-x 247/2023 - Amendament respins 1 136 41 0 94 1
  PL 804/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024
10:14 32903 Stabilire timpi dezbatere 136 128 2 5 1
 
10:25 32913 PL-x 804/2023 - Amendament respins 1 155 51 2 102 -
10:30 32909 Modificarea ordinii de zi 161 106 27 28 -
10:37 32914 Prelungirea programului de lucru 163 35 26 102 -
10:45 32915 Modificarea ordinii de zi 171 168 1 1 1
  PL 774/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
10:55 32904 Stabilire timpi dezbatere 176 119 49 7 1
 
10:56 32916 Prelungirea programului de lucru 174 117 51 6 -
11:12 32917 Prelungirea programului de lucru 159 122 32 3 2
11:17 32918 PL-x 602/2023 - Amendament respins 4 165 158 0 7 -
11:18 32919 PL-x 602/2023 - Amendament respins 7 169 20 68 79 2
  PL 549/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:24 32905 Stabilire timpi dezbatere 162 113 38 10 1
 
11:25 32920 Prelungirea programului de lucru 170 116 48 5 1
  PL 805/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:28 32906 Stabilire timpi dezbatere 179 131 43 4 1
 
11:36 32921 PL-x 805/2023 - Retrimitere la comisii 220 98 119 3 -
11:41 32899 Prelungirea programului de lucru 213 157 50 5 1
11:45 32900 PL-x 757/2023 - Amendament admis 20 222 4 212 6 -
11:46 32901 PL-x 757/2023 - Forma Senatului 223 215 1 5 2
  PL 756/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
11:52 32907 Stabilire timpi dezbatere 210 133 71 5 1
  PHC 78/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:23 32923 Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 78/2023) 273 260 10 1 2
  PHC 76/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor COM(2023)535
12:23 32924 Vot final 283 283 0 0 -
  PHC 77/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Propunere de Declarație europeană privind deplasarea cu bicicleta COM(2023)566
12:24 32925 Vot final 283 282 0 1 -
  PL 804/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024
12:28 32926 Vot final adoptare - lege ordinară 284 193 90 1 -
  PL 733/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară
12:36 32927 Vot final adoptare - lege ordinară 280 280 0 0 -
  PL 774/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
12:40 32928 Vot final adoptare - lege ordinară 281 279 0 2 -
  PL 789/2023 pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:41 32929 Vot final adoptare - lege ordinară 283 282 1 0 -
  PL 602/2023 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
12:44 32930 Vot final adoptare - lege ordinară 276 184 0 91 1
  PL 549/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:45 32931 Vot final adoptare - lege ordinară 282 281 0 1 -
  PL 552/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:46 32932 Vot final adoptare - lege ordinară 282 281 1 0 -
  PL 755/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
12:46 32933 Vot final adoptare - lege ordinară 281 229 1 50 1
  PL 756/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
12:47 32934 Vot final adoptare - lege ordinară 281 226 52 3 -
  PL 247/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
12:49 32935 Vot final adoptare - lege organică 277 219 0 58 -
  PL 405/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:49 32936 Vot final adoptare - lege organică 280 216 53 11 -
  PL 504/2023 privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
12:50 32937 Vot final adoptare - lege organică 277 241 0 34 2
  PL 757/2023 privind modificarea și completarea art.I din Legea nr.217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002
12:51 32939 Vot final adoptare - lege organică 280 276 0 3 1
 
12:56 32941 Aprobarea procedurii de dezbatere a PL-x 805/2023 274 182 82 10 -
13:02 32942 PL-x 805/2023 - Amendament respins 1 231 184 9 29 9
  PL 805/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13:04 32938 Vot final adoptare - lege organică 275 182 80 2 11
 
13:11 32940 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 56 de deputati (MS 7/2023) 279 81 189 0 9

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 april 2024, 13:52
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro