Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 12.12.2023 Printable version
Tuesday, 12 December 2023

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:18 32873 PL 749/2023 - amr.1 154 60 0 94 -
10:19 32874 PL 749/2023 - amr.2 156 62 2 92 -
10:20 32875 PL 749/2023 - amr.3 161 65 1 95 -
10:21 32876 PL 749/2023 - amr.4 166 65 1 100 -
10:48 32877 Prelungire program de lucru 189 164 2 23 -
10:55 32878 PL 389/2018 - timp dezbatere 187 152 29 6 -
  PHC 73/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11:35 32886 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 73/2023) 239 229 2 1 7
  PHC 74/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Pescuit sustenabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2024 COM(2023) 303
11:36 32887 Vot final 268 268 0 0 -
  PHC 75/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea unei utilizări reziliente și sustenabile a resurselor naturale ale UE COM(2022) 410
11:37 32888 Vot final 275 275 0 0 -
  PL 460/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
11:38 32889 Vot final adoptare - lege ordinară 276 231 43 2 -
  PL 732/2023 pentru modificarea art.20 din Legea 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
11:42 32890 Vot final adoptare - lege ordinară 279 246 32 1 -
  PL 694/2023 pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
11:43 32891 Vot final adoptare - lege ordinară 283 196 31 56 -
  PL 175/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
11:44 32892 Vot final adoptare - lege ordinară 285 250 0 34 1
  PL 749/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
11:44 32893 Vot final adoptare - lege ordinară 280 185 86 9 -
  PL 71/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităților juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susținute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)
11:45 32894 Vot final adoptare - lege ordinară 282 279 1 2 -
  PL 513/2022 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române
11:45 32880 Vot final adoptare - lege ordinară 280 184 82 14 -
  PL 389/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
11:49 32881 Vot final adoptare - lege ordinară 282 194 2 85 1
  PL 708/2023 pentru completarea art.299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
11:52 32882 Vot final adoptare - lege organică 283 282 0 1 -
  PL 547/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
12:00 32883 Vot final adoptare - lege organică 274 182 82 9 1
  PL 522/2023 pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare
12:01 32884 Vot final respingere - lege organică 275 257 6 12 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 april 2024, 12:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro